TRGOVEC - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

TRGOVEC – SPI

Trgovec sprejema stranke in jim nudi pomoč pri pregledu ponudb in pri nakupih. Skrbi za želje strank, prevzem blaga in preverjanje kakovosti.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa trgovec boš usposobljen/a za:

 • spremljanje ponudbe in konkurence na trgu;
 • skrb za urejenost prodajalne in izložbe;
 • izvedbo in načrtovanje promocije prodajnih ponudb;
 • oceno prihodnjih povpraševanj;
 • oblikovanje prodajnih cen glede na kakovost proizvodov in ponudb konkurence;
 • kakovost pri izpeljavi prodajnih postopkov;
 • ocenitev želja in potreb potrošnikov;
 • ustreznost pri odgovarjanju z uporabo argumentov na vprašanja, ki jih zastavi kupec;
 • nudenje nasvetov kupcem;
 • sprotno reševanje reklamacij pri kupcih;
 • uporabo različnih pristopov in tehnik komuniciranja;
 • poštenost in etičnost pri delu s kupci;
 • presojanje kakovosti na podlagi izkušenj in znanja;
 • samostojno in ekipno delo;
 • osnovno komunikacijo v tujih jezikih.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu trgovec:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišeš v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program trgovec:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu trgovec:

Možnost zaposlitve v trgovinskem podjetju v različnih blagovnih strokah: tekstilni, živilski, kozmetični, kemični, elektrotehnični, avtomobilski, računalniški, papirniški idr.

Sorodne smeri

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

PEK – SPI

PEK – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

Ustanove, ki izvajajo program