IZVALAJEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

Izvajalec suhomontažne gradnje izvaja gradnje brez mokrega spajanja, kot je gradnja predelnih sten. Izobraževalni proces poteka v treh delih.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Opis programa izvajalec suhomontažne gradnje:

Izobraževalni program je namenjen tistim, ki jih zanima gradnja brez mokrega spajanja. Suhomontažni gradbenik opravlja dela, kot so obdelava mansarde, gradnja predelnih sten, stropov in stopnišč. Izobraževalni proces poteka v treh delih: splošnoizobraževalni predmeti, strokovni predmeti (praktični pouk v šoli) in izobraževanje pri delodajalcih in obrtnikih.

V času trajanja izobraževanja na programu izvajalec suhomontažne gradnje boš pridobil/a znanje s področja:

  • branja načrtov;
  • prenašanja načrtov na objekte;
  • izbire materialov za suhomontažno gradnjo;
  • racionalne rabe materialov;
  • varstva pri delu;
  • vgradnje podbojev in loput;
  • vzdrževanja in sanacije del suhomontažnih gradenj.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti tudi praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu izvajalec suhomontažne gradnje:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji za program izvajalec suhomontažne gradnje:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu izvajalec suhomontažne gradnje:

Izvajalec suhomontažne gradnje se lahko zaposli v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z gradnjo stavb oziroma z izvajanjem zaključnih del v gradbeništvu. Možna je tudi samozaposlitev.

Sorodne smeri

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

TRGOVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

Ustanove, ki izvajajo program