Šolski center Novo mesto – Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

O šoli

Šolski center Novo mesto je sestavljen iz različnih organizacijskih enot: Srednja strojna šola, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, Višja Strokovna šola, Enota za izobraževanje odraslih in Medpodjetniški izobraževalni center (MIC). Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, ki deluje v sklopu centra, se zavzema za vzgojo in izobraževanje posameznikov, ki so strokovni, odgovorni in pozitivno naravnani. Šola spodbuja individualni razvoj in samostojnost, hkrati pa poudarja pomen sodelovanja in povezovanja različnih znanj. Vzdušje na šoli je prijetno in temelji na povezanosti med dijaki ter učitelji. Šolski proces združuje ustvarjalno in praktično učenje, v katerem se teorija povezuje s prakso. Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto izvaja srednješolske programe različnih stopenj s področij gradbeništva (gradbeni tehnik, zidar, pečar – polagalec keramičnih oblog, izvajalec suhomontažne gradnje, tesar), lesarstva (lesarski tehnik, mizar, obdelovalec lesa) in vzgojiteljstva (predšolska vzgoja).

Število vseh dijakov: 572

Število vseh profesorjev: 48

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GRADBENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gradbeni tehnik/gradbena tehnica

V času šolanja se dijak spozna z risanjem in branjem načrtov različnih zgradb, nauči se obdelati in izrisati različne detajle, izdelati predizmere in pripraviti popis del ter uporabljati računalniška orodja. Nauči se sodelovanja pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju zgrajenega okolja, s svojim znanjem pa pomaga zagotavljati ustrezne pogoje za zdravo in varno bivalno okolje. Gradbeni tehnik se lahko zaposli v podjetjih ali obratovalnicah, ki se ukvarjajo z gradbeno dejavnostjo ali proizvodnjo gradbenih materialov. Dela lahko na gradbiščih različnih objektov, v birojih, v laboratoriju ali državni upravi. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ZIDAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: zidar/zidarka

Zidar zida z različnimi materiali in pri tem uporablja različne tehnologije gradnje objektov in stavb. Zna brati načrte, uporabljati autocad in pozna zakonitosti nizkoenergijske ter pasivne gradnje. Dela na gradbiščih ali v obratih za proizvodnjo gradbenih izdelkov ter montažnih elementov. Zida posamezne elemente in jih povezuje med seboj, gradi temelje, zidove, strope, ceste, mostove itd. Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto izvaja šolsko in vajeniško obliko programa. Vajeniška oblika zahteva sklenjeno vajeniško pogodbo. Vajenec v času usposabljanja prejema vajeniško nagrado. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

PEČAR - POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: pečar - polagalec keramičnih oblog/pečarka - polagalka keramičnih oblog

V času šolanja se dijak spozna z izdelovanjem lončenih peči, štedilnikov in kaminov ter s procesom oblaganja različnih površin s keramičnimi oblogami. Nauči se brati načrte, se spozna z uporabo autocada in z zakonitostmi nizkoenergijske ter pasivne gradnje. Pečar – polagalec keramičnih oblog se lahko zaposli v podjetjih in obrti, kjer izdelujejo lončene peči, zidane štedilnike in kamine ali pa polagajo keramične obloge. Opravlja lahko tudi dela za zaščito arhitekturne dediščine. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

Izvajalec suhomontažne gradnje opravlja zaključna dela v gradbeništvu. Izdeluje predelne stene iz mavčno kartonskih plošč in obloge strešnih površin. Izdeluje tudi pode, stropove in obloge instalacij. Zna brati načrte, se spozna z uporabo autocada in z zakonitostmi nizkoenergijske ter pasivne gradnje. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

TESAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: tesar/tesarka

Tesar izdeluje tesarske izdelke, lesene zgradbe, ostrešja, stopnice, opaže in odre. Zna brati načrte, se spozna z uporabo autocada in z zakonitostmi nizkoenergijske ter pasivne gradnje. Zaposli se lahko na področju gradbeništva, večinoma sodeluje pri postavljanju lesenih konstrukcij. Dela lahko tudi kot samostojni podjetnik in izdeluje tesarske in mizarske izdelke ter nudi tesarske storitve. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

LESARSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: lesarski tehnik/lesarska tehnica

Lesarski tehnik se lahko zaposli v lesni industriji, v proizvodnji in obrti. Izdeluje lahko stavbno in drugo pohištvo, proizvaja lesene plošče in druge lesene elemente, izdeluje leseno galanterijo, glasbila, športne rekvizite ali pa dela v trgovinah, kjer prodajajo lesene materiale ali lesene izdelke. Sodeluje lahko tudi pri načrtovanju in pripravi lesne proizvodnje, pri konstruiranju in razvoju novih izdelkov ali pa dela kot samostojni obrtnik. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

LESARSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: lesarski tehnik/lesarska tehnica

Pogoj za vpis je končan program srednjega poklicnega izobraževanja z relevantnega področja. Program je namenjen nadgrajevanju predhodnega znanja. Posebnost programa je odprti kurikulum, ki omogoča tudi pridobitev znanj s področij rezbarjenja, obnove stilnega pohištva, sušenja in površinske zaščite lesa. Lesarski tehnik se lahko zaposli v lesni industriji, v proizvodnji in obrti. Izdeluje lahko stavbno in drugo pohištvo, proizvaja lesene plošče in druge lesene elemente, izdeluje leseno galanterijo, glasbila, športne rekvizite ali pa dela v trgovinah, kjer prodajajo lesene materiale ali lesene izdelke. Sodeluje lahko tudi pri načrtovanju in pripravi lesne proizvodnje, pri konstruiranju in razvoju novih izdelkov ali pa dela kot samostojni obrtnik. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

MIZAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mizar/mizarka

Mizar izdeluje različno pohištvo iz lesa in tvoriv. Zna risati načrte za lesarske izdelke, pozna lastnosti lesa in lesnih tvoriv ter pomožnih materialov, pozna tudi predpise in standarde ter tehnološke postopke za obdelavo lesa. Mizar se lahko zaposli v podjetjih, ki izdelujejo različno pohištvo, v gradbeništvu pri izdelavi konstrukcij, v ladjedelnici pri opremi ladij in izdelavi čolnov, kot vzdrževalec stanovanjskih blokov, kot serviser ali skladiščnik. Dela lahko tudi kot samostojni podjetnik, ki izdeluje leseno pohištvo ali lesene izdelke. Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto izvaja šolsko in vajeniško obliko programa. Vajeniška oblika zahteva sklenjeno vajeniško pogodbo. Vajenec v času usposabljanja prejema vajeniško nagrado. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

OBDELOVALEC LESA (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: obdelovalec/obdelovalka lesa

Pogoj za vpis je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. V času šolanja se dijak usposobi za izvajanje enostavnih opravil v lesni industriji. Obdelovalec lesa se lahko zaposli v lesni industriji, kjer izdelujejo različno pohištvo, v proizvodnji lesnih elementov, v lesnih delavnicah in lesarski obrti, kjer strojno ali ročno obdeluje lesne elemente, upravlja enostavne stroje in naprave itd. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na programih srednjega poklicnega oz. srednjega strokovnega izobraževanja.

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

V času šolanja se dijak spozna s pripravo in načrtovanjem vzgojno-izobraževalnih del za predšolske otroke. Spozna različne metode in strategije, s katerimi prenaša znanje na otroke v predbralnem in predpisalnem obdobju in se nauči uporabe didaktike, metodike ter drugih vzgojnih sredstev, s pomočjo katerih varno in zdravo vzgaja predšolske otroke. Vzgojitelj predšolskih otrok se lahko zaposli v vrtcu. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Centrala 07 39 32 100 info@sc-nm.si
Tajništvo 07 39 32 162
Zbornica 07 39 32 164
TRR: SI56 0110 0603 0703 433

Vodstvo šole

Matej Forjan

Direktor Šolskega centra Novo mesto

Damjana Gruden

Ravnateljica ŠC Novo mesto, Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole

Branka Klarič

Pomočnica ravnateljice

Sandra Tomović

Tajništvo

Mirjam Žnidarčič

Svetovalna služba

Tanja Kocjan

Svetovalna služba

Renata Grubar

Svetovalna služba
vir: https://www.sc-nm.si/sglvs/