Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana

O šoli

Začetki SGGOŠ – Srednje gradbene, geodetske, okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana segajo nazaj v leto 1888, ko je bila ustanovljena šola za lesno industrijo in stavbno mizarstvo. Danes je Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana sodobno opremljena šola, ki izobražuje na področju gradbeništva, geodezije ter okoljevarstva. Učilnice so opremljene s sodobno tehnologijo, na šoli so delavnice, poligon za praktični pouk, laboratorij ter projektivni biro. Šola se zavzema za vzpostavljanje spoštljivega, solidarnega, iskrenega in strpnega učnega okolja. Dijake spodbujajo k samostojnemu, ustvarjalnemu, kakovostnemu ter odgovornemu delu in poudarjajo pomen medsebojne komunikacije. Šola omogoča izobraževanje na različnih stopnjah in ponuja vpis na naslednje programe: tehniška gimnazija, gradbeni tehnik, okoljevarstveni tehnik, geodetski tehnik, upravljalec težke gradbene mehanizacije, kamnosek, pečar – polagalec keramičnih oblog, tesar, zidar, pomočnik pri tehnologiji gradnje. Nekateri programi potekajo tudi v vajeniški obliki.

Število maturantov na leto: 67

Število vseh dijakov: 662

Število vseh profesorjev: 58

Ste na tem prijaznem spletnem mestu čisto po naključju ali namenoma? Kakor koli, iskreno dobrodošli na spletni strani SGGOŠ Ljubljana.

In kdo smo SGGOŠ-evci?

SGGOŠ-evci smo dijaki in učitelji, ki na čudoviti lokaciji na Dunajski cesti 102 v Ljubljani ohranjamo več kot 100-letno tradicijo izobraževanja na področjih gradbeništva in geodezije, zadnjih deset let pa nam dela družbo tudi mlad, a zelo perspektiven izobraževalni program okoljevarstva.

Gradbeništvo in geodezija se po zelo dolgem času krize zopet in odločno postavljata na noge. Gradbeniška dejavnost, ki se je pred desetletjem v Sloveniji skorajda sesula v prah, ponovno postaja velik in stabilen gospodarski dejavnik, ki v zadnjih dveh letih na vso moč kliče po novih strokovnih kadrih. Odločitev biti gradbenik je danes in dolgoročno prav gotovo ena najboljših.

Okoljevarstvo je glavna tema časa, v katerem živimo in ustvarjamo. Okoljevarstvo je tema, ki iz dneva v dan polni medijske vsebine. Okoljevarstvo je tema, kjer je zaenkrat veliko več vprašanj kot odgovorov in rešitev, od teh pa je odvisen celo naš obstoj. Največje vprašanje silovitega tehnološkega razvoja ni, kako narediti nekaj še bolj novega in naprednega, ampak kako s temi postopki ne uničiti našega lepega planeta Zemlje. Prav zato biti okoljevarstvenik ni le poklic, ampak poslanstvo v najžlahtnejšem pomenu besede.

Dijaki in učitelji na SGGOŠ smo ambiciozni, ustvarjalni, spoštljivi in predvsem ponosni na pomembno vlogo, ki jo imamo v družbi.

Gvido Jager, univ. dipl. inž. grad., ravnatelj Srednje gradbene, geodetske, okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

TEHNIŠKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Predmetnik tehniške gimnazije večinoma sestavljajo naravoslovni in družboslovni predmeti tako kot na splošni gimnaziji. Manjši del predmetnika pa je namenjen strokovnim in teoretičnim vsebinam s področij arhitekture, gradbeništva in geodezije, ki se začnejo v drugem letniku. Dijaki se v učnem procesu spoznajo tudi s projektiranjem. Po končani splošni maturi se lahko vpišejo na univerzitetni študij. Zaradi predhodnega tehniškega znanja se veliko dijakov odloči za študij arhitekture, gradbeništva in geodezije.

GRADBENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gradbeni tehnik/gradbena tehnica

V času šolanja se dijak spozna z risanjem in branjem načrtov zgradb, spozna tudi različna računalniška orodja, ki jih pri svojem delu uporablja. Strokovna področja programa se med seboj prepletajo, zato dobi dijak celosten uvid v delovanje gradbeništva. Del pouka poteka tudi v projektivnem biroju. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli v projektivi in operativi. Dela lahko v projektivnem podjetju, vodi gradbišča, organizira dobavo gradbenega materiala ali pa se zaposli v podjetjih, ki se ukvarjajo z gradbeno dejavnostjo. Šolanje lahko nadaljuje na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

GRADBENI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: gradbeni tehnik/gradbena tehnica

Pogoj za vpis na poklicno-tehniško izobraževanje za gradbenega tehnika je predhodno zaključena srednja poklicna šola z relevantnega področja. Program je namenjen nadgrajevanju znanja. V času šolanja se dijak spozna z risanjem in branjem načrtov zgradb, spozna tudi različna računalniška orodja, ki jih pri svojem delu uporablja. Strokovna področja programa se med seboj prepletajo, zato dobi dijak celosten uvid v delovanje gradbeništva. Del pouka poteka tudi v projektivnem biroju. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli v projektivi in operativi. Dela lahko v projektivnem podjetju, vodi gradbišča, organizira dobavo gradbenega materiala ali pa se zaposli v podjetjih, ki se ukvarjajo z gradbeno dejavnostjo. Šolanje lahko nadaljuje na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

GEODETSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: geodetski tehnik/geodetska tehnica

V času šolanja se dijaki spoznajo z organizacijo in izvedbo geodetskih del, ki vključujejo pripravo in izvedbo terenskih meritev, računalniško obdelavo meritev in sestavo elaborata. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli v geodetskih podjetjih, kjer lahko izvaja terenske meritve, zaposli se lahko tudi v državni ali občinski upravi, na sodiščih v zemljiški knjigi, v geodetskih zavodih in drugih gradbenih podjetjih, ki izvajajo projektiranje ter druga gradbena dela. Šolanje lahko nadaljuje na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na univerzitetne študijske programe.

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica

V času šolanja se dijak spozna z delovanjem okolja in človeškim vplivom nanj. Nauči se gospodariti z odpadki, se spozna s kakovostjo tal, s pitno vodo, s tehnološko in odpadno vodo, s čistim zrakom in nadzorovanjem okolja v gospodarstvu. Nauči se racionalne uporabe energije in materialov ter se seznani z okoljevarstvenimi tehnologijami in relevantno dokumentacijo. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko zaposli v podjetjih, ki se ukvarjajo s predelavo odpadkov, dela lahko na področju rudarstva, v podjetjih, ki upravljajo s čistilnimi napravami ali se ukvarjajo z dimnikarskimi storitvami, v kmetijskih ter gozdarskih zadrugah. Dela lahko tudi na področju biodiverzitete, biotehnologije in geotehnologije. Šolanje lahko nadaljuje na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

ZIDAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: zidar/zidarka

Srednje poklicno izobraževanje za zidarja se zaključi z zaključnim izpitom. V času šolanja se dijak spozna z gradnjo zidov, stebrov, dimnikov, uči se izdelovanja izolacije, ometov, fasad ter različnih oblog. Po končanem programu se lahko zaposli pri podjetjih, ki se ukvarjajo z gradnjo ali obnavljanjem objektov ter stavb. Izvaja lahko tudi vzdrževalna ter izolacijska gradbena dela. Delo lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

ZIDAR - vajeniška oblika (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: zidar/zidarka

Vajeniška oblika srednjega poklicnega izobraževanja je izrazito praktično usmerjena. Večinski del programa se tako izvede kot praktično delo pri delodajalcu, kjer se kandidat usposablja pod vodstvom mentorja. Vajenec za svoje delo dobi vajeniško nagrado. V času šolanja se spozna z gradnjo zidov, stebrov, dimnikov, uči se izdelovanja izolacije, ometov, fasad ter različnih oblog. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu in končanem programu se lahko zaposli pri podjetjih, ki se ukvarjajo z gradnjo ali obnavljanjem objektov ter stavb. Izvaja lahko tudi vzdrževalna ter izolacijska gradbena dela. Delo lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

TESAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: tesar/tesarka

Srednje poklicni program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko tesar zaposli v gradbenih ali tesarskih podjetjih, kjer izdeluje lesene konstrukcije za strehe, lesene zgradbe, stopnice in lesene obloge ter opaže. Delo lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog

V času šolanja se kandidat spozna z gradnjo lončenih in krušnih peči, štedilnikov in kaminov ter s polaganjem keramičnih oblog in mozaikov. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposli v podjetjih, ki izvajajo zaključna gradbena dela ali obnovitvena ter vzdrževalna gradbena dela. Delo lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

KAMNOSEK (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: kamnosek/kamnosekinja

Kamnosek izvaja in organizira ročno in strojno obdelavo kamnitih izdelkov ter kamnitih elementov. Zna uporabljati kamnoseško ročno in strojno orodje, ki ga uporablja za razrez in obdelavo kamna. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposli v kamnoseških podjetjih. Delo lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

KAMNOSEK - vajeniška oblika (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: kamnosek/kamnosekinja

Vajeniška oblika srednjega poklicnega izobraževanja je izrazito praktično usmerjena. Večinski del programa se tako izvede kot praktično delo pri delodajalcu, kjer se kandidat usposablja pod vodstvom mentorja. Vajenec za svoje delo dobi vajeniško nagrado. Kamnosek izvaja in organizira ročno in strojno obdelavo kamnitih izdelkov ter kamnitih elementov. Zna uporabljati kamnoseško ročno in strojno orodje, ki ga uporablja za razrez in obdelavo kamna. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposli v kamnoseških podjetjih. Delo lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: upravljalec/upravljalka težke gradbene mehanizacije

Upravljalec težke gradbene mehanizacije organizira in izvaja delo z gradbenimi stroji na gradbiščih. Zna upravljati z gradbenimi stroji in jih primerno vzdrževati. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposli v gradbenih in komunalnih podjetjih, v kamnolomih, separacijah in asfaltnih bazah. Delo lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica pri tehnologiji gradnje

Pogoj za vpis na nižje poklicno izobraževanje je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole, šest razredov osemletne osnovne šole ali pa zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. Pomočnik pri tehnologiji gradnje zna uporabljati različna ročna gradbena orodja in lahko gradbeno mehanizacijo pri gradnji različnih elementov zgradb. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposli v gradbenih podjetjih ali pri gradbenih obrtnikih. Končan program mu omogoča vpis na srednje poklicno oz. srednje strokovno izobraževanje.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01 5600 400
Šolski referat 01 5600 406
Zbornica 01 5600 412
Računovodstvo 01 5600 400
Knjižnica 01 5600 427
Info e-mail info@sggos.si
TRR: SI56 01100-6030700523

Vodstvo šole

Gvido Jager

Ravnatelj

Petra Žirovnik Grudnik

Pomočnica ravnatelja

Karmen Hrnčič

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 10.00 do 12.00, sreda do 14.00

Mojca Šaranović Šinkovec

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 10.00 do 12.00, sreda do 14.00

Dagmar Pirnovar Kadrijevič

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan od 9.00 do 12.00 in po dogovoru

vir: https://www.sggos.si