Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

O šoli

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor ima že več kot 60-letno tradicijo na področju gradbeniškega izobraževanja. Šola izobražuje in vzgaja tudi okoljevarstveni kader. Dijakom omogoča pridobitev kakovostnega splošnega in strokovnega znanja. V času šolanja se dijaki tudi praktično izpopolnjujejo, zato so po končanem šolanju dobro pripravljeni na zaposlitev ali na nadaljevanje izobraževanja. Zavzemajo se za strokovnost, strpnost, ustvarjalnost, spoštljivost ter medsebojno povezovanje. Posebnost šole je program za dimnikarja, ki je edini tovrstni program v Sloveniji. Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor omogoča vpis na naslednje programe različnih stopenj: tehniška gimnazija, dimnikar, gradbeni tehnik, izvajalec suhomontažne gradnje, okoljevarstveni tehnik, pečar – polagalec keramičnih oblog, pomočnik pri tehnologiji gradnje, slikopleskar – črkoslikar, tesar in zidar.

Število vseh dijakov: 374

Število vseh profesorjev: 39

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

TEHNIŠKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program tehniške gimnazije je namenjen tistim dijakom, ki želijo v času šolanja pridobiti splošno izobrazbo, hkrati pa se izpopolnjevati na področjih gradbeništva, arhitekture, urbanizma, materialov, mehanike itd. Program se zaključi z maturo, ki je enaka kot na splošnih gimnazijah, dijaki pa lahko za enega izmed izbirnih predmetov izberejo strokovni predmet (materiali ali mehanika). Po uspešno zaključenem gimnazijskem programu se lahko vpišejo na različne univerze. Zaradi bogatega predhodnega tehniškega znanja se veliko dijakov odloči za študij gradbeništva, arhitekture, urbanizma, strojništva, krajinarstva, gospodarstva, inženirstva itd.

GRADBENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gradbeni tehnik/gradbena tehnica

Gradbeni tehnik s pomočjo različne opreme in orodij sodeluje pri načrtovanju stavb, mostov, cest, viaduktov in drugih objektov. Zaposli se lahko v projektivnem biroju in v gradbenih podjetjih, kjer sodeluje pri načrtovanju gradbenih objektov. Dela na gradbiščih, kjer nadzoruje kvaliteto izvedenih del, v laboratorijih preizkuša gradbene materiale in konstrukcije. Delo poteka tudi na terenu, kjer izvaja različne meritve. Zaposli se lahko tudi v državni upravi ali pa ustanovi lastno podjetje. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko vpiše na višješolske in visokošolske strokovne programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica

Okoljevarstveni tehnik dela na področjih trajnostnega razvoja, obnovljive energije, zmanjševanja okoljskega vpliva ter sanacij posledic obremenjenega okolja. Program se zaključi s poklicno maturo. Po zaključenem šolanju se lahko okoljevarstveni tehnik zaposli na področjih ravnanja z odpadki, gospodarjenja z vodami, dimnikarstvu in varstvu zraka, rudarstvu, urejanju prostora, dela lahko tudi kot okoljski menedžer. Šolanje lahko nadaljuje na višješolskih in visokošolskih strokovnih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

GRADBENI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: gradbeni tehnik/gradbena tehnica

Pogoj za vpis na poklicno-tehniško izobraževanje za gradbenega tehnika je dokončano srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Gradbeni tehnik s pomočjo različne opreme in orodij sodeluje pri načrtovanju stavb, mostov, cest, viaduktov in drugih objektov. Zaposli se lahko v projektivnem biroju, v gradbenih podjetjih, kjer sodeluje pri načrtovanju gradbenih objektov. Dela na gradbiščih, kjer nadzoruje kvaliteto izvedenih del, v laboratorijih preizkuša gradbene materiale in konstrukcije. Delo poteka tudi na terenu, kjer izvaja različne meritve. Zaposli se lahko tudi v državni upravi ali pa ustanovi lastno podjetje. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko vpiše na višješolske in visokošolske strokovne programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

ZIDAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: zidar/zidarka

V času šolanja se dijak spozna z branjem tehnične dokumentacije, z različnimi gradbenimi materiali, nauči se vgradnje betona, zidanja zidov, izvedbe ometov, izdelave enostavnih opažev in vgradnje armature in sanacije ter vzdrževanja različnih objektov. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po uspešno zaključenem šolanju se lahko zaposli v različnih podjetjih in obrteh, ki se ukvarjajo z gradnjo in obnovitvenimi deli, poklic pa lahko opravlja tudi samostojno. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

SLIKOPLESKAR - ČRKOSLIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: slikopleskar - črkoslikar/slikopleskarka - črkoslikarka

Dijak se v času šolanja nauči obdelovati površine objektov, spozna se s tehnikami za zaščito lesenih in kovinskih izdelkov, se uči priprave različnih podlag za slikopleskarska dela in se uri v ročni ter strojni pripravi črkoslikarskih osnutkov in risb. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko slikopleskar – črkoslikar zaposli v podjetjih in obrteh, ki se ukvarjajo z izdelavo napisov in logotipov ali z zaključnimi deli v gradbeništvu. Delo lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog

V času šolanja se dijak nauči branja tehnične dokumentacije, pridobi veščine in znanja, ki jih potrebuje pri postavljanju krušnih in lončenih peči, spozna se s tehnikami oblaganja, saniranja in vzdrževanja zidanih štedilnikov in kaminov s pečnicami ali keramiko, nauči se priprave površin pred oblaganjem s keramiko ter oblaganja različnih površin s keramičnimi oblogami. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po uspešno zaključenem šolanju se lahko zaposli v podjetjih in obrteh, kjer izdelujejo lončene peči, zidane štedilnike ali kamnike ali pa se ukvarjajo s polaganjem različnih vrst keramičnih oblog. Poklic lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

Izvajalec suhomontažne gradnje izdeluje lesene in kovinske podkonstrukcije za predelne stene in podstrešja, izdeluje tudi spuščene strope in suhe pode. Usposobljen je za branje tehnične dokumentacije in zna vgrajevati toplotne ter zvočne izolacije v suhomontažne konstrukcije. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po uspešno končanem programu se lahko zaposli v podjetjih in obrteh, ki se ukvarjajo z gradnjo stavb ali izvajajo zaključna dela v gradbeništvu. Poklic lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

TESAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: tesar/tesarka

Tesar je usposobljen za izdelavo vseh vrst opažev, za izdelavo lesenih ostrešij, lesenih konstrukcij in objektov, za postavljanje odrov, izdelavo lesenih oblog in sanacijo lesenih delov objekta. Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom. Po uspešno zaključenem programu se lahko tesar zaposli v podjetjih in obrteh, ki se ukvarjajo z obdelavo lesa, z izdelavo in vgradnjo strešnih konstrukcij in drugih gradbenih elementov. Poklic lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

DIMNIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: dimnikar/dimnikarka

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor je edina šola v Sloveniji, ki izobražuje za dimnikarski poklic. Dimnikar je usposobljen za čiščenje dimnikov in kurilnih naprav, za merjenje dimnih emisij, za pregled dimovodnih in kurilnih naprav ter za za izvedbo postopkov v dimnikarstvu. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po zaključenem šolanju se lahko dimnikar zaposli v podjetjih, ki izvajajo dimnikarske storitve ali pa delo izvaja kot samostojni podjetnik. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica pri tehnologiji gradnje

Pogoj za vpis na program nižjega poklicnega izobraževanja je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole, šest razredov osemletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. Pomočnik pri tehnologiji gradnje izvaja enostavna gradbena dela v skladu z navodili, upravlja stroje lahke gradbene mehanizacije, izvaja manj zahtevna rušitvena dela, zida in izdeluje omete ter pomaga pri vgrajevanju elementov. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po zaključenem šolanju se lahko zaposli v gradbenih podjetjih ali pri gradbenih obrtnikih ali pa nadaljuje šolanje na programih srednje poklicnega oz. srednje strokovnega izobraževanja.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02 23 50 600
Računovodstvo 02 23 50 603
Knjižnica 02 23 50 612
Zbornica 02 23 50 610
Info e-mail info@gradbena.si
TRR: SI56 0110 0603 0701 590

Vodstvo šole

Alenka Ambrož Jurgec

Ravnateljica

Andrej Šavora

Pomočnik ravnateljice

Zdenka Škerbinek

Tajništvo

Nataša Harl

Svetovalna služba

Nataša Lampret

Svetovalna služba

Barbara Završnik

Koordinatorica dela z dijaki s posebnimi potrebami
vir: https://gradbena.si