Šolski center Celje – Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

O šoli

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja je ena izmed enot Šolskega centra Celje. Šola s svojimi izobraževalnimi in vzgojnimi dejavnostmi sledi potrebam gospodarstva in potrebam družbenega okolja. Poslanstvo Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja je ohranjanje visokega nivoja izobraževalnih storitev, skrb za dobro počutje dijakov, spodbujanje dijakov, da se razvijejo v razgledane, kritične in odgovorne osebe in zagotavljanje konkurenčnosti kandidatov na delovnem trgu. Osrednje vrednote šole so: vseživljenjsko znanje, ustvarjalnost in inovativnost, varnost in sprejetost, odgovornost, strpnost, prijaznost in pozitiven odnos do soljudi. Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje izvaja naslednje programe: gradbeni tehnik, izvajalec suhomontažne gradnje, okoljevarstveni tehnik, pečar – polagalec keramičnih oblog, pomočnik pri tehnologiji gradnje, tesar, zidar.

Število maturantov na leto: 55

Število vseh dijakov: 308

Število vseh profesorjev: 35

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GRADBENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gradbeni tehnik/gradbena tehnica

Gradbeni tehnik vodi dokumentacijo v gradbeništvu, projektira gradbene elemente, konstrukcije in objekte, vodi gradbena dela in skupine na gradbišču ali v proizvodnji gradbenih materialov, sodeluje pri izvajanju obnove stavbne dediščine, izvaja različne meritve itd. Pri delu uporablja različno literaturo, dokumentacijo, predpise, standarde in pravilnike ter zakonodajo. Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Po končanem programu se lahko kandidat zaposli na področju gradbeništva ali pa nadaljuje šolanje na višjih ali visokošolskih ustanovah, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica

V času šolanja se dijak spoznava s področji gospodarjenja z vodami, zrakom, tlemi, odpadki in prostorom. Spozna tehnološke procese in okoljevarstvene tehnologije, s katerimi lahko zmanjšamo onesnaženost okolja ali saniramo že onesnaženo okolje. Program se zaključi s poklicno maturo. Šolanje lahko nadaljuje na višjih ali visokošolskih ustanovah, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ZIDAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: zidar/zidarka

Zidar opravlja osnovna gradbeno-izvajalska dela na gradbišču ali v proizvodnji gradbenih izdelkov in montažnih elementov. Zida posamezne elemente zgradb in objektov in jih povezuje v stabilno konstrukcijo. Zna ometati zidove, položiti tlake in izdelovati jaške. Lahko gradi temelje v gradbeni jami ali na dnu rečnih korit. Velikokrat opravlja tudi enostavna železokrivska ali tesarska dela. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

TESAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: tesar/tesarka

Tesar ročno obdeluje les in postavlja različne lesene elemente, konstrukcije in ostrešja. Sodeluje tudi pri gradnji objektov, kjer izdeluje različne opaže, načrtuje in postavlja lesene strešne konstrukcije, lesene gradbene odre in ploščadi. Načrtuje in izdeluje lesene obloge, stopnišča, pode, tlake, podporne stebre in druge lesne elemente. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

Izvajalec suhomontažne gradnje izvaja zaključna suhomontažna dela v gradbeništvu: gradi predelne stene, strope, tla, strešne površine in izolacijo različnih vodov. Izvaja tudi sanacijo različnih površin in vodov. Njegove delovne obveznosti so tudi montiranje bandaž, fugiranje in kitanje, pritrjevanje okrasnih elementov in vgrajevanje izrezov za različno opremo. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog

Pečar pripravlja, izdeluje, postavlja in vzdržuje pečnice, kaminske peči, lončene peči, akumulacijske kamine in akumulacijske peči. Ukvarja se tudi z restavratorstvom. Polagalec keramičnih oblog polaga keramične ploščice, ki jih lepi na različne podlage. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica pri tehnologiji gradnje

Pogoj za vpis na nižje poklicno izobraževanje za pomočnika pri tehnologiji gradnje je vsaj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. Pomočnik pri tehnologiji gradnje izvaja enostavna gradbena ali zaključna dela po navodilih nadrejenih. Sodeluje pri tesarskih in keramičnih delih, upravlja s stroji lahke gradbene mehanizacije, izvaja manj zahtevna rušilna dela, uporablja različna orodja in upravlja s stroji lahke gradbene mehanizacije. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na srednje poklicnih ali srednje strokovnih programih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Centrala Šolskega centra Celje +386 3 428 58 00 info@sc-celje.si
Tajništvo Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja +386 3 428 58 32 gr@sc-celje.si
TRR: SI56 0110 0603 0696 740

Vodstvo šole

Mojmir Klovar

Direktor Šolskega centra Celje

Arnold Ledl

Ravnatelj Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja

Uradne ure: po dogovoru

Tanja Potočnik

Tajništvo

Davorka Polič Jošt

Svetovalna delavka
vir: https://gvo.sc-celje.si