TAPETNIK - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA (1)

TAPETNIK – SPI

Tapetnik uporablja in nadzoruje naprave in stroje za tapeciranje pohištva, izdelovanje žimnic in dekoracij iz usnja ter tekstila.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa tapetnik boš usposobljen/a za:

  • samostojnost in varnost na delovnem mestu pri uporabi tehniškega orodja, naprav in strojev;
  • samostojnost pri uporabi delavniškega načrta in dokumentacije;
  • ustreznost pri ravnanju z delovnimi sredstvi in materiali;
  • gospodarnost pri krojenju, razrezu, spajanju in uporabi tapetniških materialov;
  • kakovostno izdelavo tapetniškega izdelka ležalnega in sedežnega pohištva in tapetniške opreme za prevozno sredstvo;
  • kakovostno izdelavo in vgradnjo izdelkov iz tekstilij za notranji interior;
  • obnovo in vzdrževanje tapetniškega izdelka (nizko in visoko blazinjenje);
  • osnovno uporabo IKT.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu tapetnik:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program tapetnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu tapetnik:

Možnost zaposlitve v lesni industriji, kjer se ukvarjajo s tapetniškimi izdelki bivalnega pohištva, v delavnicah, kjer se ukvarjajo z izdelavo opreme notranjih prostorov z različnimi vrstami tekstilij, v delavnicah, kjer se ukvarjajo z izdelavo tapetniških izdelkov za prevozna sredstva in v obrti, kjer se ukvarjajo z izdelavo tapetniškega pohištva po naročilu.

Sorodne smeri

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

Ustanove, ki izvajajo program