GRAFIČNI OPERATER - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

GRAFIČNI OPERATER – SPI

Grafični operater združuje poklice tiskarja, knjigoveza in delavca v kartonaži. Dobro se spozna na grafično obdelavo in tiskanje artiklov.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Opis programa grafični operater:

Grafični operater je izobraževalni program, ki združuje tri različne poklice: tiskarja, knjigoveza in delavca v kartonaži. Program je namenjen vsem, ki jih zanima tiskanje različnih artiklov in dodelavni posli.

V času trajanja izobraževanja na programu grafični operater boš pridobil/a znanje s področja:

  • upravljanja grafičnih strojev in ostalih naprav za tiskanje;
  • uporabe različnih materialov, namenjenih tiskanju;
  • osnovne grafične dodelave;
  • vzdrževanja grafičnih strojev in drugih naprav;
  • poznavanja merilnih postopkov;
  • poznavanja kontrolnih postopkov;
  • racionalne porabe energije, različnih materialov in časa.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti tudi praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu grafični operater:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program grafični operater:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu grafični operater:

Grafični operater lahko opravlja delo tiskarja, zaposlenega v fotokopirnicah, knjigoveznicah, kartonažnih podjetjih in v drugih podjetjih s področja grafične dodelave.

Sorodne smeri

MESAR – SPI

MESAR – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

Ustanove, ki izvajajo program