RAČUNALNIKAR - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

RAČUNALNIKAR – SPI

Računalnikar sestavlja, vzdržuje računalnike, odpravlja napake strojne opreme, zavaruje sistem pred zlorabami in nudi pomoč uporabnikom.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa računalnikar boš usposobljen/a za:

  • organizacijo servisiranja aplikativne in sistematske programske opreme, uporabo standardne pisarniške programske opreme, beleženje uporabniških in sistemskih sporočil;
  • pripravo samodejnega arhiva datotek za zunanjega uporabnika;
  • zagon sistema, namestitev sistemske in standardne programske opreme in varnost pri zaključku dela na računalniških sistemih;
  • testiranje, namestitev in posodobitev sistemske programske opreme in operacijskih sistemov in administriranje operacijskega sistema;
  • skrb za varno delovno okolje in skrb za varnost uporabniških podatkov;
  • namestitev in vzdrževanje strojne opreme, sestavljanje računalnikov in izbor komponent;
  • spremljanje delovanja in odprave manjših napak v omrežjih ter na programski in strojni opremi;
  • varovanje baze podatkov in arhiviranje;
  • oblikovanje poročil in obrazcev.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu računalnikar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program računalnikar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu računalnikar:

Zaposlitev je možna v delovni enoti z računalniško perifernimi napravami, v delovni enoti z računalniškimi omrežji in drugimi sistemi ter na vseh delovnih mestih, kjer uporabljajo IKT.

Sorodne smeri

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

PEK – SPI

PEK – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

TRGOVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

Ustanove, ki izvajajo program