DIMNIKAR - SMER IZOBRAŽEVANJA

DIMNIKAR – SPI

Dimnikar izvaja ukrepe za protipožarno varnost - čiščenje različnih vrst dimnikov, centralnih kurišč in kurilnih naprav.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa dimnikar boš usposobljen/a za:

  • čiščenje dimovodnih naprav s primernim orodjem;
  • pravilno izbiro ustreznega načina čiščenja in orodja za čiščenje kurilnih naprav glede na različno vrsto goriva in različnih tipov kurilne naprave;
  • izvedbo meritev in spremljanje parametra onesnaženosti pri izpustih v zrak;
  • posvetovanje glede požarne varnosti in primernih načinov gašenja ter ustrezno reagiranje v primerih požara na dimovodnih in kurilnih napravah;
  • izvajanje ustreznega tehnološkega postopka čiščenja dimovodnih naprav ob upoštevanju varnostnih ukrepov;
  • izvedbo ustreznega postopka kemičnega čiščenja in konzerviranja kurilne naprave;
  • izvajanje izrednih pregledov in rednih preventivnih pregledov;
  • upoštevanje pravil za varstvo pri delu, varovanje okolja in upoštevanje načel za varovanje zdravja.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu dimnikar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program dimnikar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev s končanim programom dimnikar:

Možnost zaposlitve v različnih podjetjih, ki se ukvarjajo z dimnikarsko službo, prav tako pa obstaja možnost samozaposlitve.

Sorodne smeri

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

PEK – SPI

PEK – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

Ustanove, ki izvajajo program