DIMNIKAR - SMER IZOBRAŽEVANJA

DIMNIKAR – SPI

Dimnikar izvaja ukrepe za protipožarno varnost - čiščenje različnih vrst dimnikov, centralnih kurišč in kurilnih naprav.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa dimnikar boš usposobljen/a za:

  • čiščenje dimovodnih naprav s primernim orodjem;
  • pravilno izbiro ustreznega načina čiščenja in orodja za čiščenje kurilnih naprav glede na različno vrsto goriva in različnih tipov kurilne naprave;
  • izvedbo meritev in spremljanje parametra onesnaženosti pri izpustih v zrak;
  • posvetovanje glede požarne varnosti in primernih načinov gašenja ter ustrezno reagiranje v primerih požara na dimovodnih in kurilnih napravah;
  • izvajanje ustreznega tehnološkega postopka čiščenja dimovodnih naprav ob upoštevanju varnostnih ukrepov;
  • izvedbo ustreznega postopka kemičnega čiščenja in konzerviranja kurilne naprave;
  • izvajanje izrednih pregledov in rednih preventivnih pregledov;
  • upoštevanje pravil za varstvo pri delu, varovanje okolja in upoštevanje načel za varovanje zdravja.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu dimnikar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program dimnikar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev s končanim programom dimnikar:

Možnost zaposlitve v različnih podjetjih, ki se ukvarjajo z dimnikarsko službo, prav tako pa obstaja možnost samozaposlitve.

Sorodne smeri

TESAR – SPI

TESAR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

Ustanove, ki izvajajo program