AVTOKAROSERIST - SMER IZOBRAŽEVANJA

AVTOKAROSERIST – SPI

Avtokaroserist zamenjuje in popravlja, vzdržuje ter predeluje pokvarjene karoserijske dele vozila. Prav tako tudi svetuje v zvezi s popravili.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa avtokaroserist boš usposobljen/a za:

 • popravila in zamenjave karoserijskih delov;
 • predelave, izdelave, vzdrževanja karoserij in nadgradnje;
 • postavitev diagnoze o stanjih ličene površine;
 • pripravo barv za nanos
 • popravila, izdelavo, vzdrževanja notranjih in zunanjih barvanih oziroma lakiranih površin;
 • vzdrževalna dela in popravila ogrevalnih in prezračevalnih naprav v vozilih;
 • zamenjave, popravila in vzdrževanja izpušnega sistema pri vozilih;
 • opremljanje motornega vozila z dodatnim priborom in opremo;
 • popravila in vzdrževanja platišča;
 • popravila, vzdrževanja in izdelavo antikorozijske zaščite;
 • svetovanje v zvezi s popravilom in vzdrževalnimi deli;
 • sodelovanje s strokovnjaki, sodelavci, naročniki in ekipo;
 • komunikacijo s strokovnjaki, sodelavci, naročniki in poznavanje strokovne terminologije;
 • racionalnost in varčnost pri rabi energij, materialov in sredstev za delo ter skrb za okolje;
 • varovanje svojega in zdravja drugih ter pripravo varnega delovnega okolja.

Nadaljevanje študija po programu avtokaroserist:

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.Vpisni pogoji za program avtokaroserist:

Pogoj za vpis v program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev za program avtokaroserist:

Zaposlitev je mogoča v avtokleparskih ali avtokaroserijskih delavnicah, ličarskih ali avtoličarskih delavnicah, kleparskih in avtoservisnih delavnicah, v proizvodnji karoserijskih delov vozil.

Sorodne smeri

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

TRGOVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

PEK – SPI

PEK – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program