KLEPAR-KROVEC - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

KLEPAR-KROVEC – SPI

Klepar-krovec pokriva strehe različnih objektov s strešno kritino - strehe objektov v fazi gradnje ali pa sanira že obstoječo streho.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa klepar-krovec boš usposobljen/a za:

 • uporabo ročnega orodja, naprav ali strojev za obdelovanje, spajanje ali preoblikovanje tanke pločevine;
 • izdelovanje in oblikovanje pločevinastih izdelkov in varno ter pravilno vgrajevanje elementov;
 • izbiro oblike, materiala, tehnike kritja in elementov strešne konstrukcije ter kritin iz umetnega ali naravnega materiala;
 • pokrivanje strehe z različnimi kritinami in izvedbo detajlov strehe;
 • uporabo tehnološkega postopka in tehnologije izdelave, zaščite, montaže in vzdrževanje konstrukcij in elementov konstrukcije;
 • izvedbo in izbor tehnološkega postopka obdelovanja, spajanja ali preoblikovanja gradiv glede na namen uporabe in material;
 • izvajanje osnovnega načina razreza, mehanske obdelave materiala in postopka protikorozijske zaščite;
 • čiščenje površin za varjenje po zahtevah varilnega postopka in mersko ter vizualno kontrolo varjencev;
 • uporabo tehnološke in tehnične dokumentacije, tehniških standardov in predpisov ter navodil proizvajalca in tehničnega načrta;
 • uporabo kontrolnih in merilnih naprav, strojev in orodja, ki se uporabljajo pri montaži in izdelavi konstrukcije;
 • zagotavljanje in izvajanje varnostnih ukrepov za zdravje na delovnem mestu, požarno varnost, preprečevanje nezgod in varovanje okolja;
 • pozitivno naravnanost do predpisanih ukrepov za varstvo okolja in zmanjševanja onesnaženosti;
 • racionalnost pri rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadnimi snovmi;
 • ekipno delo ter ustno in pisno sporazumevanje s sodelavci, strankami in strokovnjaki z uporabo strokovne terminologije;
 • uporabljanje najsodobnejših informacijskih tehnologij, delo s podatki, gradivi in viri;
 • socialnost in odgovornost v delovnem okolju, sposobnost podjetniškega razmišljanja ter obvladovanje kalkulacij in stroškov.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu klepar-krovec:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program klepar-krovec:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu klepar-krovec:

Zaposlitev je možna v industrijski, obrtni in servisni dejavnosti, trgovinah ali negospodarski dejavnosti, na področju krovskih del pri gradnji objekta in na področju kleparstva.

Sorodne smeri

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

TRGOVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

PEK – SPI

PEK – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program