ADMINISTRATOR - SMER IZOBRAŽEVANJA

ADMINISTRATOR – SPI

Administrator pozna predpise in osnove, lahko ureja in piše preglednice in dopise. Usposobljen pa je tudi za uporabo elektronskih medijev.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa administrator boš usposobljen/a za:

  • uporabo sodobne informacijske in pisarniške tehnologije;
  • uporabo desetprstnega slepega tipkanja – pisanje besedil po nareku/predlogah;
  • uporabo upravnega postopka pri komuniciranju s strankami z najsodobnejšimi načini komunikacije preko e – medijev;
  • organiziranost in samostojnost pri pisarniškem, administrativnem in tajniškem delu na različnih področjih, s poudarkom na knjigovodstvu in delovnih razmerjih;
  • delo s podatki, ki zahtevajo varstvo podatkov (ravnanje z viri ter arhivskim gradivom);
  • samostojno vodenje, izpolnjevanje obrazcev in ustreznih evidenc;
  • razvijanje pozitivne naravnanosti in odgovornosti do poklica, sodelavcev in dela;
  • etičnost in ravnanje v skladu z zakonitostmi v družbi in pravili moderne pravne države.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu administrator:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program administrator:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev s končanim programom administrator:

S končanim programom se lahko zaposliš v zavarovalnici, javni upravi, banki, podjetjih in v zasebnem sektorju.

Sorodne smeri

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

MESAR – SPI

MESAR – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program