PAPIRNIČAR - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

PAPIRNIČAR – SPI

Papirničar upravlja s parametri posameznih elementov papirnega ali kartonskega stroja. Prav tako obvlada dodelavo papirja in kartona.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Opis programa papirničar:

Izobraževalni program je namenjen dijakom in dijakinjam, ki se želijo naučiti več o dodelavi papirja in kartona. Prav tako je namenjen vsem mladim, ki jih zanima, kako poteka postopek razpuščanja snovi in ki imajo radi timsko delo.

 

V času trajanja izobraževanja na programu papirničar boš pridobil/a znanje s področja:

 • upravljanja z posameznimi elementi papirnega in kartonskega stroja;
  priprave snovi;
 • upravljanja s parametri posameznih elementov papirnega ali kartonskega stroja;
 • meritev kvalitete papirja in kartona;
 • prepoznavanja in odpravljanja napak v papirju in kartonu;
 • varnosti pri delu;
 • uporabe informacijsko – komunikacijske tehnologije;
 • komuniciranja znotraj svojega poklica;
 • strokovnega jezika znotraj svojega poklica;
 • varstva okolja.

Pogoji za dokončanje programa so:

Pogoji za dokončanje programa so pozitivno zaključeni splošnoizobraževalni predmeti, obvezni strokovni moduli in izbirni strokovni moduli. Prav tako moraš imeti pozitivno oceno pri odprtem delu kurikulu. Poleg tega moreš opraviti tudi obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, vmesni preizkus, ki velja za vajeniško obliko izobraževanja ter dijake z individualno učno pogodbo v šolski obliki izobraževanja. Prav tako moraš pozitivno opraviti zaključni izpit.

Vpisni pogoji za program papirničar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih. Za opravljanje vajeniške oblike izobraževanja je potrebna registrirana pogodba o vajeništvu.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu:

Papirničar se lahko zaposli v papirni ali papirno-predelovalni industriji.

Sorodne smeri

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

MESAR – SPI

MESAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

Ustanove, ki izvajajo program