GOZDAR - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

GOZDAR – SPI

Gozdar podira, žaga, klesti drevesa ter jih pripravlja za nadaljnjo obdelavo. Neguje, varuje rastlinske nasade ter opravlja druga gozdna dela.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa gozdar boš usposobljen/a za:

  • organizacijo in načrtovanje dela;
  • izvedbo del v gozdu z upoštevanjem varstva pri delu;
  • obdelavo in posek dreves ter krojenje debel;
  • zbiranje in vlačenje sortimenta in dela na rampnem prostoru;
  • sečnjo in spravila lesa v izrednih in posebnih razmerah;
  • vzdrževanje gozdnih prometnic, funkcij gozda in manjših vodotokov;
  • vzdrževanje motorne žage, ročnega orodja, pripomočkov za dela v gozdu in gozdnih drevesnicah;
  • komunikacijo in sodelovanje v skupini in s sodelavci;
  • uporabo IKT za obdelavo, iskanje ter vrednotenje podatkov na delu;
  • odgovornost na delovnem mestu za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu in varovanje okolja.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu gozdar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program gozdar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu gozdar:

Zaposlitev je možna v gozdarskem podjetju, kmetiji ali drevesnicah.

Sorodne smeri

PEK – SPI

PEK – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

TRGOVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

Ustanove, ki izvajajo program