STEKLAR - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

STEKLAR – SPI

Steklar se ukvarja z deli, kot so zastekljevanje in vgrajevanje oken v različne prostore, stavbe ali hiše in izdelava predelnih sten.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po zaključitvi programa steklar boš usposobljen/a za:

  • pripravo zmesi za stekla po predpisani recepturi;
  • izvedbo različnih osnovnih obdelovalnih tehnik v steklarstvu;
  • izdelovanje in dodelavo steklenih izdelkov;
  • pravilno uporabo steklarskega stroja za strojno izdelavo steklenega izdelka ali pihanje kozarcev v različni zahtevnosti in dimenzijah;
  • brušenje prvin stekla in povezovanje v vzorce.

Tekom triletnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu steklar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program steklar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu steklar:

Zaposlitev je možna v steklarski industriji, steklarskih obrtniških delavnicah in v obrtni delavnici – področje stavbnega steklarstva.

Sorodne smeri

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

MESAR – SPI

MESAR – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program