TESAR - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

TESAR – SPI

Tesar izdeluje lesene konstrukcij, lesene objekte in ostrešja. Poklic tesarja je nepogrešljiv tako v klasičnem kot v montažnem gradbeništvu.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Opis programa tesar:

Izobraževalni program je namenjen vsem mladim, ki jih zanima obdelovanje lesa in so pripravljeni na izzive v gradnji lesenih objektov. Poklic tesar/ka je nepogrešljiv poklic v vsakem gradbeništvu tako iz vidika klasične gradnje, kot tudi montažne gradnje. V klasični oziroma zidani gradnji tesar pripravi temelje, opaže za betonske plošče in na koncu tudi ostrešje. Za Izobraževalni program je primeren vsak dijak oziroma dijakinja, ki je delaven, kreativno razmišlja in ima dobro razvite ročne spretnosti, ki jih potrebuje za dobro opravljanje svojega poklica.

Delo tesarja je zelo raznoliko. V času trajanja izobraževanja na programu tesar/ka boš pridobil/a znanje s področja:

 • tehnične dokumentacije, ki ti pomaga pri opravljanju tesarskih del;
 • prenašanja dimenzij iz načrtov v realnost;
 • izdelave konstrukcij in ostrešji;
 • uporabe strojev in orodji, ki jih potrebuješ pri svojem delu;
 • sredstev za spajanje in njihove uporabe;
 • osnov krovskega dela;
 • vgrajevanja izolacijskih materialov;
 • zaščite lesa z zaščitnimi sredstvi;
 • racionalne rabe časa, materialov in energije;
 • varnosti pri delu;
 • komunikacije znotraj svojega poklica in dela v skupini.

Skozi triletno izobraževanja je potrebno opraviti tudi praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu tesar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program tesar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu tesar:

Po uspešno zaključenem programu se lahko zaposliš v podjetjih, ki se ukvarjajo z razrezom in obdelavo lesa ter izdelavo različnih konstrukcij in drugih gradbenih elementov. Lahko se zaposliš tudi v obrti, ki se ukvarja z obnovo in nadgradnjo že obstoječih objektov. Možna pa je tudi samozaposlitev na tem področju.

Sorodne smeri

ELEKTRIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

Ustanove, ki izvajajo program