Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

O šoli

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je bil ustanovljen leta 2008. Zgodovina zavoda sega nazaj v leto 1900, ko je bila ustanovljena Gluhonemnica v Ljubljani. Osrednje enote zavoda so: Osnovna šola in vrtec, Srednja šola in dom ter Zdravstvena enota. Zavod primarno izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti in deluje na področju vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter otrok in oseb z govorno-jezikovnimi motnjami. V nekatere programe so vključeni tudi otroci z avtističnimi motnjami. Zavod izvaja tudi zdravstveno dejavnost in druge sorodne dejavnosti ter se pri tem povezuje z relevantnimi slovenskimi in tujimi ustanovami. V zavodu se izobražujejo otroci in mladostniki od obdobja, ko je motnja diagnosticirana do zaključka srednje šole. Osrednja naloga Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je optimalen razvoj otrokovih sposobnosti, s posebnim poudarkom na razvoju sluha, govora, jezika in komunikacije. Zavod stremi k vzgoji in izobraževanju posameznikov, ki bodo ob koncu izobraževanja dobro pripravljeni na samostojno, kreativno in poklicno življenje. Čas šolanja je zaradi posebnosti dela z gluhimi in naglušnimi ter dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami podaljšan.

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

OBDELOVALEC LESA (NPI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: obdelovalec/obdelovalka lesa

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal najmanj sedmi razred devetletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak usposobi za delo z lesom, za delo z ročnim in električno ročnim orodjem ter za delo s stroji za obdelavo lesa. Nauči se samostojne izdelave enostavnih lesenih izdelkov in spozna značilnosti lesa. Po uspešno zaključenem izobraževanju se lahko obdelovalec lesa zaposli na žagah, v tovarnah ali v zasebnih podjetjih.

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ (NPI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: preoblikovalec/preoblikovalka tekstilij

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal najmanj sedmi razred devetletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak spozna s tekstilnimi materiali in tekstilijami, se nauči uporabe osnovnih tekstilnih strojev in naprav ter izdelave tekstilnih izdelkov. Po uspešno končanem šolanju se lahko preoblikovalec tekstilij zaposli v oblačilni industriji, v obrtnih delavnicah, pralnicah, kemičnih čistilnicah ipd.

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (NPI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal najmanj sedmi razred devetletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak usposobi za izvajanje enostavnih tehnoloških postopkov, za pripravo izdelkov za prodajo, za čiščenje prostorov, naprav, strojev, orodij ipd. Po uspešno zaključenem šolanju se lahko pomočnik v biotehniki in oskrbi zaposli v različnih obratih, v kuhinjah, čistilnih servisih ipd.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal najmanj sedmi razred devetletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak spozna z enostavnimi deli na področju ročnih in strojnih proizvodnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja kovin, z različnimi vrstami materialov in s postopki pri uporabi teh materialov. Po uspešno zaključenem šolanju se lahko pomočnik v tehnoloških procesih zaposli v industriji, trgovini in obrti.

VRTNAR (SPI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vrtnar/vrtnarka

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak spozna s pridelavo okrasnih rastlin, vrtnin, sadik in cepljenk, z oblikovanjem in urejanjem zelenih površin, z uporabo vrtnarskih strojev, orodij in naprav ipd. Po uspešno zaključenem šolanju se lahko vrtnar zaposli v vrtnarskih podjetjih, na področju krajinskega vrtnarstva, v drevesnicah, botaničnih vrtovih ipd.

SLAŠČIČAR (SPI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: slaščičar/slaščičarka

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak spozna z izbiro, pripravo in skladiščenjem surovin, s pripravo slaščičarskih izdelkov, testa, mas, polnil, nadevov, z oblikovanjem, krašenjem in pakiranjem slaščičarskih izdelkov ipd. Po uspešno zaključenem šolanju se lahko slaščičar zaposli v slaščičarnah, pekarnah, kuhinjah, živilskih obratih, restavracijah ipd.

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak spozna z urejanjem in vzdrževanjem prostora, s pripravo in postrežbo jedi in pijač, z zaračunavanjem storitev, s skladiščenjem inventarja in živil ipd. Po uspešno zaključenem izobraževanju se lahko gastronom hotelir zaposli v hotelih, motelih, restavracijah in drugih delovnih mestih, kjer poteka priprava in postrežba jedi.

GRAFIČNI OPERATER (SPI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: grafični operater/grafična operaterka

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak spozna z delovnimi nalogami na področju tiska in dodelave, nauči se tiskati, zgibati in rezati papir, spozna tudi osnovne tehnike tiska na različne materiale ipd. Po opravljenem izobraževanju se lahko grafični operater zaposli v grafičnih podjetjih, tiskarnah, knjigoveznicah, fotokopirnicah, kartonažerskih podjetjih ipd.

MIZAR (SPI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: mizar/mizarka

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak usposobi za celostno obdelavo lesa, za delo z različnimi orodji in stroji. Nauči se tudi samostojne izdelave zahtevnejših lesnih izdelkov. Po uspešno zaključenem izobraževanju se lahko zaposli v tovarnah, v zasebnih podjetjih ali kot delovodja.

IZDELOVALEC OBLAČIL (SPI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: izdelovalec/izdelovalka oblačil

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak spozna s tekstilnimi materiali, z delovnimi sredstvi in načini izdelave tekstilnih izdelkov. Nauči se tudi varnega dela s tekstilnimi stroji in napravami. Po uspešno končanem izobraževanju se lahko izdelovalec oblačil zaposli v oblačilni industriji, v obrtnih delavnicah, v pralnicah, kemičnih čistilnicah ipd.

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR (SPI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: oblikovalec kovin-orodjar/oblikovalka kovin-orodjarka

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak spozna z delom na računalniško vodenih strojih. Poseben poudarek je na CNC – tehnologiji. Po uspešno zaključenem šolanju se lahko oblikovalec kovin-orodjar zaposli v industriji in obrti, kjer izdeluje različne kovinske elemente ipd.

RAČUNALNIKAR (SPI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: računalnikar/računalnikarica

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak usposobi za nameščanje in vzdrževanje strojne in programske opreme, za upravljanje z AV napravami, za vzpostavljanje in vzdrževanje internetnih storitev, za svetovanje pri uporabi programske opreme ipd. Po uspešno zaključenem izobraževanju se lahko računalnikar zaposli v različnih podjetjih, kjer dela v proizvodnji, montaži, vzdrževanju in prodaji računalnikov in računalniških delov ipd.

GRAFIČNI TEHNIK (SSI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 5

Pridobljen naziv: grafični tehnik/grafična tehnica

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak spozna z delom na tiskarskih strojih, z delom v različnih tehnikah tiska, z ustvarjanjem zunanje podobe različnih tiskovin ipd. Po končanem izobraževanju se lahko grafični tehnik zaposli v grafičnih podjetjih, v tiskarnah, knjigoveznicah, založbah, kartonažnah, časopisnih hišah ipd.

MEDIJSKI TEHNIK (SSI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 5

Pridobljen naziv: medijski tehnik/medijska tehnica

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak spozna z računalniškim oblikovanjem besedil, slik, spletnih strani, tiskovin, video posnetkov, zvoka ipd. Po uspešno končanem šolanju se lahko medijski tehnik zaposli v različnih podjetjih za obdelavo informacij in komunikacij, v televizijskih hišah, v multimedijskih in oglaševalskih agencijah, v založbah, v tiskarnah ipd.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov ustrezne poklicne izobrazbe, si je pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju, si je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak usposobi za izdelavo spletnih strani, za načrtovanje in izdelavo računalniških programov, za vzpostavljanje računalniških omrežij in informacijskih sistemov ipd. Po uspešno zaključenem izobraževanju se lahko tehnik računalništva zaposli v različnih podjetjih in ustanovah.

LESARSKI TEHNIK (PTI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: lesarski tehnik/lesarska tehnica

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov ustrezne poklicne izobrazbe, si je pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju, si je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak spozna s celostno obdelavo lesa in z delom z različnimi orodji in stroji. Nauči se tudi samostojne izdelave lesnega izdelka. Po uspešno končanem šolanju se lahko zaposli v tovarnah, v proizvodnji ali v zasebnih podjetjih.

GRAFIČNI TEHNIK (PTI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: grafični tehnik/grafična tehnica

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov ustrezne poklicne izobrazbe, si je pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju, si je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak spozna z delom na tiskarskih strojih, z delom v različnih tehnikah tiska, z ustvarjanjem zunanje podobe različnih tiskovin ipd. Po končanem izobraževanju se lahko grafični tehnik zaposli v grafičnih podjetjih, v tiskarnah, knjigoveznicah, založbah, kartonažnah, časopisnih hišah ipd.

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL (PTI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ustvarjalec/ustvarjalka modnih oblačil

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov ustrezne poklicne izobrazbe, si je pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju, si je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak usposobi za samostojno pripravo in izdelavo krojev ter oblačil in tekstilij po lastnih zamislih. Po uspešno končanem šolanju se lahko ustvarjalec modnih oblačil zaposli v oblačilni industriji, v obrtnih delavnicah ipd.

STROJNI TEHNIK (PTI) (GLU) (GJM)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov ustrezne poklicne izobrazbe, si je pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju, si je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi. V času šolanja se dijak spozna s konstruiranjem in projektiranjem enostavnejših podsklopov, naprav, strojnih delov, orodij ipd. Spozna se tudi z upravljanjem in nastavljanjem različnih strojev in pripomočkov. Po uspešno zaključenem šolanju se lahko strojni tehnik zaposli v industriji, obrti, trgovini, podjetjih ipd.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Hišna centrala +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote +386 15800 536
Tajništvo +386 15800 532 info@zgnl.si
Zbornica srednje šole +386 15800 537
Dom +386 1 58 00 514 ali +386 15800 543
Tajništvo direktorja +386 1 58 00 512
TRR: SI56011006030689950

Vodstvo šole

Bernarda Kokalj

V. d. direktorice

Barbara Lenart Bregar

V. d. ravnateljice srednje šole in doma

Ina Čarić

Pomočnica v. d. ravnateljice srednje šole in doma

Mateja Lunar Jemec

Pomočnica v. d. ravnateljice srednje šole in doma

Vanja Makarič

Pomočnica v. d. ravnateljice srednje šole in doma

Bernarda Banko

Svetovalna služba

Katja Frangež

Svetovalna služba

Maruša Jarc Stergar

Svetovalna služba

Siniša Boravičanin

Svetovalna služba

Katarina Lovšin

Svetovalna služba

Nuša Radmilović

Svetovalna služba
vir: http://srednja.zgnl.si/