Srednja šola za oblikovanje Maribor

O šoli

Srednja šola za oblikovanje Maribor izvaja različne programe za izobraževanje mladine in odraslih: frizer (SPI), frizerski tehnik (PTI), medijski tehnik (SSI), tehnik oblikovanja (SSI), grafični operater (SPI) in izdelovalec oblačil (SPI). Šola dijake spodbuja k doseganju svojih ciljev. Dijakom ponuja kakovostno izobraževanje, ki jim omogoča uspešno karierno pot in doseganje strokovnosti na svojem področju. Srednja šola za oblikovanje Maribor se zavzema za medpredmetno in interdisciplinarno povezovanje, spodbuja kreativnost, unikatnost ter samostojnost. Svoje programe prilagajajo potrebam trga, učni proces pa nenehno posodabljajo v skladu s sodobnimi trendi. Posebnost Srednje šole za oblikovanje Maribor je Festival oblikovanja Maribor – FOMB na katerem potekajo različne delavnice, strokovni dnevi, dijaki predstavljajo svoje izdelke, dogajanje pa je pospremljeno z bogatim kulturnim programom.

Število maturantov na leto: 105

Število vseh dijakov: 744

Število vseh profesorjev: 60

Spremembe so del nas, del našega življenja, del življenja v šoli. Zaradi njih je vsak dan bolj pester, privlačen in zanimiv. Z vstopom v naše delovno okolje posameznik ne izbere le vsebine, ki jo prinašajo predpisani učni načrti, ampak dobi ljudi, učitelje, prijatelje, svetovalce.

Skozi leta, ki jih prebijemo skupaj, mladostnikov odnos do dela in vedenja dozori v odgovorna in spoštljiva dejanja, ustvarjalno oko postane kritično in strokovno. Z njim dozorijo njegovi starši, ki spoznajo, da je vsak posameznik kreator svojega življenja in da se na koncu vedno odloči sam.

Programi, med katerimi se lahko mladostniki in odrasli odločajo, ponujajo ustvarjalnost, pustijo domišljiji prosto pot, a hkrati zahtevajo natančnost, premišljenost in spretno roko, da nemogoče postane del nas, da je meja le neskončno nebo in da cilj najde svojo pot s pomočjo nas, ki vas spremljamo na tej poti.

Zato dobrodošli med nami, kjer se zgodovina, kultura, jezik, naravoslovje, umetnost, podjetnost, pogovor, nasvet, dobra volja in pozitivno razmišljanje prepletajo in odražajo v kreacijah, izdelkih in storitvah mladih, ki v času šolanja iščejo svoj prostor s svojo posebnostjo in edinstvenostjo, ki se razvijajo in pilijo in na koncu zablestijo v vsej svoji lepoti. Prav tako, kot se razvijamo mi s svežino novih značajev, ki že leta stopajo med nas in nas nehote vabijo v vrtinec iskanja – neprecenljivega in nedosegljivega.

Nadja Jager Popović, prof., ravnateljica Srednje šole za oblikovanje Maribor

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

MEDIJSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: medijski tehnik/medijska tehnica

Medijski tehnik je program, ki zajema področja multimedije, tiska, fotografije, aplikacij in videoprodukcije. V času šolanja dijak pridobi znanja za izvedbo grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij in za oblikovanje medijskih vsebin. Nauči se uporabljati sodobno tehnologijo, računalniško opremo ter relevantne programe. Uri se v estetskem oblikovanju in sestavljanju oblikovnih elementov v smiselno celoto. Spoznava 2D in 3D animacije, različne tipografije, vektorsko grafiko ter digitalno obdelavo gradiva. Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Medijski tehnik se lahko zaposli kot medijski asistent, kot operater grafične priprave, kot oblikovalec spletnih strani, v oblikovalskih studiih, podjetjih za izdelavo animacij, portalov, spletnih strani, v založbah, medijskih hišah itd. Dijak lahko nadaljuje šolanje na višji in visoko strokovni ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše na nekatere univerzitetne programe.

TEHNIK OBLIKOVANJA - grafično oblikovanje (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica oblikovanja (grafični oblikovalec/grafična oblikovalka)

Kandidati ob vpisu v program za tehnika oblikovanja na Srednji šoli za oblikovanje Maribor izberejo modul grafičnega oblikovanja. V štiriletnem programu se dijaki naučijo priprave in izdelave vizualnih sporočil ter vsebin v različnih tehnikah in za različne medije. Naučijo se uporabe relevantne programske opreme in zakonitosti ter lastnosti medijev, s katerimi delajo. Spoznajo značilnosti in elemente panojev, ilustracij, logotipov, publikacij, animacije, fotografije, tipografije itd. Grafični oblikovalec se lahko zaposli v različnih agencijah, podjetjih, medijskih hišah, studiih, ateljejih, tiskarnah, založbah ali pa dela kot samostojni podjetnik. Po končani poklicni maturi se lahko kandidat vpiše v višje ali visoko strokovne šole, z dodatnim predmetom na maturi pa lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih programih.

TEHNIK OBLIKOVANJA - oblikovanje uporabnih predmetov (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica oblikovanja (oblikovalec/oblikovalka uporabnih predmetov)

Kandidati ob vpisu v program za tehnika oblikovanja na Srednji šoli za oblikovanje Maribor izberejo modul oblikovanja uporabnih predmetov. V času šolanja spoznajo različne metode in principe oblikovanja, delovanje tržišča, naučijo se uporabljati različne materiale in zakonitosti estetsko dovršenega ter uporabnega izdelka. Zaposlijo se lahko v industrijski panogi kot oblikovalci različnih predmetov, kot svetovalci v specializiranih prodajalnah ali kot samostojni obrtniki. Po končani poklicni maturi se lahko kandidat vpiše v višje ali visoko strokovne šole, z dodatnim predmetom na maturi pa lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih programih.

TEHNIK OBLIKOVANJA - modno oblikovanje (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica oblikovanja (modni oblikovalec/modna oblikovalka)

Kandidati ob vpisu v program za tehnika oblikovanja na Srednji šoli za oblikovanje Maribor izberejo modul modnega oblikovanja. Dijak v času šolanja spozna klasične in sodobne postopke, materiale in pripomočke, ki jih uporablja pri oblikovanju tekstilij. Seznani se s sodobnimi trendi in relevantnim tržiščem, oblikuje kolekcije oblačil in drugih tekstilnih ali modnih izdelkov. Po opravljeni poklicni maturi se lahko zaposli v tekstilni industriji, dela lahko kot samostojni oblikovalec, kot stilist, kostumograf, modni svetovalec itd. Po končani poklicni maturi se lahko vpiše v višje ali visoko strokovne šole, z dodatnim predmetom na maturi pa lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih programih.

FRIZER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: frizer/frizerka

Program se zaključi z zaključnim izpitom. Dijak v času šolanja pridobi znanja s področja oblikovanja pričesk, striženja, barvanja ter svetovanja pri uporabi lasnih izdelkov. Področje frizerstva se dopolnjuje tudi z manikuro in vizažizmom. Frizer se lahko zaposli v frizerskih salonih, v kulturnih ali umetniških ustanovah, televizijskih hišah, modnih revijah itd. Po opravljenih zaključnih izpitih lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniškem programu.

FRIZERSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: frizerski tehnik/frizerska tehnica

Pogoj za vpis je dokončan 3-letni program za frizerja (SPI). Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo in omogoča nadaljnji vpis na višje ali visoke strokovne šole, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi vpis na nekatere univerzitetne programe. Frizerski tehnik se lahko zaposli v frizerskih ali brivskih salonih, dela lahko kot kolorist ali stilist, kot tržnik ali kot svetovalec izdelkov za lase, brado in lasišče.

GRAFIČNI OPERATER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: grafični operater/grafična operaterka

Grafični operater se ukvarja z različnimi vrstami tiska. V času šolanja se kandidat nauči osnov delovanja in vzdrževanja grafičnih naprav, zna rokovati z različnimi materiali, obvlada tiskanje tiskovin in pozna različne informacijske in komunikacijske tehnologije. Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposli v različnih tiskarnah, fotokopirnicah, knjigoveznicah, založbah itd. ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniškem programu.

IZDELOVALEC OBLAČIL (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: izdelovalec/izdelovalka oblačil

V času šolanja dijaki pridobijo znanja s področja izdelave oblačil in drugih tekstilnih izdelkov. Naučijo se krojiti in izdelovati oblačila ter druge izdelke in se seznanijo s pravili za njihovo negovanje ter vzdrževanje. Spoznajo se tudi z različnimi materiali, pripomočki in napravami, ki jih pri svojem delu uporabljajo. Izdelovalci oblačil se lahko zaposlijo kot šivilje, krojači, vzdrževalci tekstilij ali kot kontrolorji, delajo pa lahko tudi kot samostojni obrtniki. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidati lahko nadaljujejo šolanje na poklicno-tehniškem programu.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02 330 28 00
Zbornica 02 330 28 08
Knjižnica 02 330 28 07
Računovodstvo 02 330 28 02
Info e-mail ss.oblikovanje@ssom.si
TRR: SI56 0110 0603 0702 172

Vodstvo šole

Nadja Popović Jager, prof. ang. in slo., spec. man. v izob.

Ravnateljica

Andreja Milanez Ritonja, univ. dipl. inž. tekst. tehnol.

Pomočnica ravnateljice

Katja Kokol, univ. dipl. psih.

Svetovalna delavka

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 11.00 do 12.00, sreda od 15.00 do 16.00

Darja Kramberger, univ. dipl. psih.

Svetovalna delavka, koordinatorica DSP

Uradne ure: od ponedeljka do četrtka od 11.00 do 12.00

Katja Finžgar, mag. prof. pedagogike

Svetovalna delavka

Aleksandra Topolnik Slatinek

Svetovalna delavka

Sabina Štrucl, poslovna sekretarka

Tajništvo

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00

vir: https://www.ssom.si