Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

O šoli

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana velja za edino šolo v Sloveniji, ki se celovito posveča izobraževanju medijskega in grafičnega kadra. Šola se zavzema za vzpostavitev učnega procesa, ki poteka v ustvarjalnem in povezovalnem vzdušju. Dijake spodbujajo k prevzemanju odgovornosti in jim pomagajo pri razvijanju osebnih zanimanj ter veščin. Pouk na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana poteka v sodobno opremljenih delavnicah in učilnicah po modernih pedagoških in strokovnih principih. Poseben poudarek namenjajo tudi povezovanju s sorodnimi šolami in lokalnim ter širšim okoljem. Dijaki Srednje medijske in grafične šole Ljubljana se lahko udejstvujejo tudi v različnih obšolskih dejavnostih. Šola izdaja svoj časopis in revijo, pripravlja gledališke predstave, imajo likovni krožek, sodelujejo na različnih domačih in tujih tekmovanjih itd. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana izvaja srednja strokovna programa za grafičnega in medijskega tehnika.

Število vseh dijakov: 650

Število vseh profesorjev: 49

Smo edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za grafične poklice, zato smo s pomočjo industrije odgovorni za vsebino programov in poklicno usposobljenost bodočih kadrov v grafiki. S programom medijski tehnik pa smo razširili krog svojih socialnih partnerjev.

S kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti, šolamo grafične in medijske tehnike, ki bodo lahko nadaljevali študij ali ustanavljali svoja podjetja. Uspešno delo nastaja v ustvarjalnem vzdušju v zbornici in razredih, zato iščemo poti, ki povezujejo dijake in učitelje, določamo cilje, ki vodijo k sodelovanju med njimi.

Trudimo se vzgajati z osebnim zgledom. Vzpodbujamo zdrav način življenja, spoštujemo drugačnost in se učimo strpnosti; dijake navajamo, da so odgovorni za svoj uspeh in odločitve.

Dijaki svoje interese in nagnjenja uresničujejo v različnih krožkih, športnih aktivnostih in drugih dejavnostih ob pouku, nadarjeni dijaki pa se s pomočjo mentorjev vključujejo v posebne projekte. Tako razvijajo svojo pozitivno samopodobo. Nenehno spremljamo tehnološki razvoj medijev in posodabljamo opremo delavnic in strokovnih učilnic.

Skrbimo za stalno spopolnjevanje in napredovanje učiteljev, njihov osebni in strokovni razvoj. Tak učitelj uporablja nove metode poučevanja in učne pripomočke ter upošteva dijakove sposobnosti in potrebe. Veselimo se dijaških uspehov in jih nagrajujemo.

Srečujemo se s starši na individualnih, skupinskih ali družabnih srečanjih. Povezujemo se z industrijo in s sorodnimi šolami doma in v tujini z izmenjavo znanj in izkušenj. Prizadevamo si za dobre odnose z okoljem.

Naklonjeni smo vsem dobronamernim pobudam dijakov, staršev, industrije in okolja. Razvijamo pripadnost šoli tako med dijaki kot učitelji.

Ana Šterbenc, ravnateljica Srednje medijske in grafične šole Ljubljana

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GRAFIČNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: grafični tehnik/grafična tehnica

V času šolanja se dijaki spoznajo s temeljnimi teoretičnimi in praktičnimi znanji s področij grafične, knjigoveške in kartonažerske obdelave ter tiska. Naučijo se, kako poteka grafični proces od začetne ideje do končnega izdelka. Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Po končanem šolanju se lahko zaposlijo v tiskarnah, knjigoveznicah, založništvu, v podjetjih, ki ponujajo grafične storitve ali pa delo opravljajo kot samostojni podjetniki. Uspešno zaključen program jim omogoča nadaljevanja šolanja na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

MEDIJSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: medijski tehnik/medijska tehnica

Srednje strokovni program za medijskega tehnika se zaključi s poklicno maturo. Dijaki se v času šolanja usposobijo za delo na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij. Spoznajo se z različno računalniško, strojno in programsko opremo. Zaposlijo se lahko v različnih studiih, medijskih hišah in podjetjih, ki delujejo na področju različnih komunikacij. Uspešno zaključen program jim omogoča nadaljevanje šolanja na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (0)1/ 620 94 00
Dijaški referat (0)1/ 620 94 08
Zbornica (0)1/ 620 94 10
Knjižnica (0)1/ 620 94 06
Info e-mail info@smgs.si
TRR: SI56 01100-6030700717

Vodstvo šole

Ana Šterbenc

Ravnateljica

Aleš Pešec

Pomočnik ravnateljice

Mateja Prebil

Tajništvo

Dragica Dodič Turk

Svetovalna služba
vir: https://www.smgs.si