MESAR - SMER IZOBRAŽEVANJA

MESAR – SPI

Mesar pripravlja mesne izdelke po željah uporabnika, skladišči meso, ga razvrsti po kakovosti in namenu ter nadzira zorenje mesa.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa mesar boš usposobljen/a za:

 • pravilno pripravo na delo;
 • pripravo, izbiro in skladiščenje surovin;
 • pravilno uporabo strojev, pripomočkov, naprav;
 • pravilen postopek razseka, obdelave, izkoščevanja in kategoriziranje mesa;
 • izdelovanje sušenih in presnih mesnih izdelkov;
 • izdelovanje gotove in toplotno obdelane mesnine;
 • pravilno skladiščenje in pakiranje mesa in mesnih izdelkov;
 • uspeh pri ponudbi, svetovanju in prodaji mesa in mesnih izdelkov;
 • ekipno delo in uspešno komunikacijo s strankami in sodelavci;
 • pravilno rabo IKT;
 • racionalnost pri uporabi naravnega vira energije in surovine;
 • upoštevanje higiene, varnostnih in drugih predpisov na delovnem mestu.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu mesar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program mesar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu mesar:

Zaposlitev je možna v mesni industriji in mesnicah, trgovskih centrih, cateringu, podjetjih, kjer poteka izdelava gotovih jedi, prehranskih in živilskih obratih in v trgovski ter živilski verigi.

Sorodne smeri

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

TRGOVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program