KAMNOSEK - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

KAMNOSEK – SPI

Kamnosek s stroji obdela katerokoli vrsto kamna v načrtovani izdelek. S svojim znanjem pomaga izbrati najprimernejšo vrsto kamna in obliko.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa kamnosek boš usposobljen/a za:

  • klesanje z ročnimi orodji in poliranje profilov in površin;
  • delo s stroji za površinsko obdelavo, rezanje ter specialno in profilno obdelovanje naravnega kamna;
  • izdelovanje nagrobnih spomenikov, ornamenta in obdelavo naravnega kamna za izdelavo elementov notranje opreme;
  • vgrajevanje okenskih polic, tlakov, stopnic notranjih in zunanjih oblog iz naravnega kamna;
  • racionalnost pri rabi energije, časa in materialov;
  • rabo tehnične dokumentacije pri izdelavi kamnoseških izdelkov in opravljanje kamnoseške storitve;
  • upoštevanje načela varstva na delovnem mestu, varovanja okolja in zdravja;
  • izvedbo sanacijskega dela in zaščite kamnitih elementov.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu kamnosek:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program kamnosek:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu kamnosek:

Zaposlitev v obrti in podjetju, ki se ukvarja z obdelovanjem kamna, vgradnji izdelkov iz kamna. Obstaja tudi možnost samozaposlitve.

Sorodne smeri

PEK – SPI

PEK – SPI

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

MESAR – SPI

MESAR – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

TRGOVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program