Biotehniški center Naklo – Srednja šola

O šoli

Biotehniški center Naklo je šolska ustanova, ki se posveča izobraževalni, raziskovalni in razvojni dejavnosti. Sestavljajo ga različne organizacijske enote: Srednja šola in gimnazija, Višja strokovna šola, Izobraževanje odraslih in Medpodjetniški center. Biotehniški center Naklo v središče svojega delovanja postavlja idejo o spoštljivem in odgovornem sobivanju z naravo in stremi k povezovanju narave z gospodarstvom. Posebno pozornost namenjajo osebnostni rasti dijakov in njihovem celovitem razvoju. Srednja šola, ki deluje v sklopu centra, izvaja izobraževalne programe na področjih hortikulture, kmetijstva, živilstva in prehrane, izvaja pa tudi program strokovne gimnazije. Šola se nahaja v bližini Kranja in ima lastno trgovino. Ponuja možnost različnih izmenjav, imajo bogat nabor izbirnih predmetov in šolskih krožkov (dramsko-improvizacijsko gledališče, zgodovinski krožek, medgeneracijsko branje, planinarski krožek itd.).

Število maturantov na leto: 169

Število vseh dijakov: 1495

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

STROKOVNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program se osredotoča na osebnostni in karierni razvoj mladostnika, dijake pripravi na izbrani študij, pri tem pa jim omogoča mednarodna sodelovanja in jim ponuja bogat nabor izbirnih vsebin. Del programa poteka tudi v laboratoriju in na terenu. Šolanje je usmerjeno v vključevanje različnih kompetenc ter v projektno in raziskovalno delo, s pomočjo katerega dijaki spoznavajo realne življenjske situacije. Posebnost programa so strokovni predmeti: biotehnologija, mikrobiologija, kmetijstvo.

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica

Kmetijsko-podjetniški tehnik načrtuje in vodi dela v rastlinski in živalski proizvodnji, načrtuje kmetijsko pridelavo, rejo živali in prideluje poljščine, sadje, krmo itd. Pri delu uporablja kmetijsko mehanizacijo. Program se zaključi s poklicno maturo. Po opravljenem šolanju se lahko kandidat zaposli na kmetijah, posestvih, kmetijskih zadrugah, kmetijskih trgovinah, agencijah za razvoj podeželja, vrtnarskih centrih in komunalnih podjetjih ali pa nadaljuje šolanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Kmetijsko-podjetniški tehnik načrtuje in vodi dela v rastlinski in živalski proizvodnji, načrtuje kmetijsko pridelavo, rejo živali in prideluje poljščine, sadje, krmo itd. Pri delu uporablja kmetijsko mehanizacijo. Program se zaključi s poklicno maturo. Po opravljenem šolanju se lahko kandidat zaposli na kmetijah, posestvih, kmetijskih zadrugah, kmetijskih trgovinah, agencijah za razvoj podeželja, vrtnarskih centrih in komunalnih podjetjih ali pa nadaljuje šolanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: živilsko-prehranski tehnik/živilsko-prehranska tehnica

V času šolanja se dijak spozna z lastnostmi živil rastlinskega in živalskega izvora, s postopki preprečevanja kvarjenja živil, s procesi kontroliranja kakovosti živil, s postopki izdelave živil in s priporočili zdravega ter uravnoteženega prehranjevanja. Program se zaključi s poklicno maturo. Po opravljenem šolanju se lahko kandidat zaposli ali pa nadaljuje šolanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ŽIVILSKO- PREHRANSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: živilsko-prehranski tehnik/živilsko-prehranska tehnica

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. V času šolanja se dijak spozna z lastnostmi živil rastlinskega in živalskega izvora, s postopki preprečevanja kvarjenja živil, s procesi kontroliranja kakovosti živil, s postopki izdelave živil in s priporočili zdravega ter uravnoteženega prehranjevanja. Program se zaključi s poklicno maturo. Po opravljenem šolanju se lahko kandidat zaposli ali pa nadaljuje šolanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

HORTIKULTURNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: hortikulturni tehnik/hortikulturna tehnica

Hortikulturni tehnik goji zelnate in lesnate rastline, prideluje in oskrbuje sadike, zasajuje vrtove, svetuje strankam in krasi bivalne ter poslovne prostore s cvetjem in lončnicami. Program se zaključi s poklicno maturo. Po opravljenem šolanju se lahko kandidat zaposli v vrtnarskih centrih, semenarnah, vrtnarijah, kmetijskih zadrugah, botaničnih vrtovih, komunalnih podjetjih, drevesnicah in trsnicah ali pa nadaljuje šolanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

HORTIKULTURNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: hortikulturni tehnik/hortikulturna tehnica

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Hortikulturni tehnik goji zelnate in lesnate rastline, prideluje in oskrbuje sadike, zasajuje vrtove, svetuje strankam in krasi bivalne ter poslovne prostore s cvetjem in lončnicami. Program se zaključi s poklicno maturo. Po opravljenem šolanju se lahko kandidat zaposli v vrtnarskih centrih, semenarnah, vrtnarijah, kmetijskih zadrugah, botaničnih vrtovih, komunalnih podjetjih, drevesnicah in trsnicah ali pa nadaljuje šolanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

NARAVOVARSTVENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica

V času šolanja dijak popisuje organizme na terenu, preučuje različne vplive na naravo, opravlja vzdrževalna dela, izvaja analize vode, zraka in tal v laboratorijih in na terenu, pripravlja predloge za uporabo obnovljivih virov energije, spoznava naravovarstveno zakonodajo in pripravlja naravovarstvene aktivnosti in vodenja v naravi. Program se zaključi s poklicno maturo. Po opravljenem šolanju lahko nadaljuje šolanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

MESAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mesar/mesarka

Mesar pozna lastnosti in postopke preprečevanja kvarjenja živil, zna razsekati, izkoščičiti, obdelati in kategorizirati meso, izdelovati različne mesnine ter pakirati, označiti, primerno skladiščiti in prodajati meso in mesnine. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko zaposli v mesnicah, klavnicah, mesnopredelovalnih obratih, prehranskih obratih, pakirnicah živil, se samozaposli ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

PEK (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: pek/pekovka

V času šolanja dijak spoznava postopke preprečevanja kvarjenja živil, se nauči izdelovanja različnih vrst pekovskih izdelkov (kruh, štručke, žemlje, slaniki, itd.), pakiranja, označevanja in prodaje pekovskih izdelkov. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko zaposli v pekarnah, prehranskih obratih, industrijsko živilskih obratih, se samozaposli ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

SLAŠČIČAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: slaščičar/slaščičarka

V času šolanja dijak spoznava postopke preprečevanja kvarjenja živil, se nauči priprave različnih vrst testa, mas, nadevov in prelivov, izdelave različnih piškotov, pit, potic, tort in drugih sladic ter se spozna s postopki pakiranja, označevanja in prodaje slaščičarskih izdelkov. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko zaposli v slaščičarnah, prehranskih obratih, industrijsko živilskih obratih, pakirnicah živil, se samozaposli ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

VRTNAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: vrtnar/vrtnarka

Vrtnar razmnožuje in goji vse vrste rastlin, prideluje zelenjavo in zelišča, oskrbuje sadike, zasaja, ureja in vzdržuje vrtove, zelenice, parke in druge zelene površine. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko zaposli v vrtnarijah, drevesnicah, trsnicah, kmetijskih zadrugah, vrtnarskih centrih, botaničnih vrtovih, komunalnih podjetjih ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

CVETLIČAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: cvetličar/cvetličarka

Cvetličar oblikuje in izdeluje cvetlične vezave (šopke, vence, aranžmaje itd.), oskrbuje lončnice in nasadke, aranžira darila in krasi prostore s cvetjem. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko zaposli v cvetličarnah, vrtnarskih centrih ali vrtnarijah ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

GOSPODAR NA PODEŽELJU (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gospodar/gospodarica na podeželju

Gospodar na podeželju upravlja in vodi kmetijo, skrbi za vzrejo živali, prideluje poljščine in krmo, vzgaja različno drevje in zelenjavo ter predeluje sadje in mleko. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko zaposli na kmetijah, farmah, kmetijskih zadrugah, kmetijskih trgovinah in vrtnarijah ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehanik/mehaničarka kmetijskih in delovnih strojev

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev v specializiranih delavnicah popravlja kmetijske, gradbene in komunalne stroje. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko zaposli v mehaničnih delavnicah, na kmetijskih obratih, v tovarnah, na področju kmetijske mehanizacije in gozdarske ter komunalne mehanizacije ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

Pogoj za vpis je vsaj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali končano osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. V času šolanja se dijak spozna z opravljanjem različnih praktičnih del, razvija ročne spretnosti in se uri v timskem delu. Nauči se šivati enostavne izdelke, čiščenja, vzdrževanja in urejanja prostorov, osvojijo osnovna kuharska znanja in znanja s področja strežbe. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na srednje poklicnih programih.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Centrala +386 4 277 21 00
Glavna pisarna +386 4 277 21 11
Skupne službe +386 4 277 21 37
Srednja šola in gimnazija - Tadeja Fričovsky +386 4 277 21 24
Srednja šola in gimnazija - Monika Rant +386 4 277 21 25
Splošne informacije info@bc-naklo.si
Srednja poklicna in strokovna šola in gimnazija Naklo: tadeja.fricovsky@bc-naklo.si
TRR: SI56 0110 0603 0698 292

Vodstvo šole

Marijan Pogačnik

Direktor Biotehniškega centra Naklo

Andreja Ahčin

Ravnateljica Srednje šole

Monika Rant

Pomočnica ravnateljice Srednje šole

Uradne ure: po dogovoru

Tatjana Geč

Vodja skupnih služb

Špela Bogataj

Glavna pisarna

Uradne ure: ponedeljek: 8.00 - 14.30; torek: 13.00 - 14.30; sreda: 8.00 - 14.30; četrtek: 8.00 - 12.30

Tadeja Fričovsky

Svetovalna služba in pomočnica ravnateljice Srednje šole

Uradne ure: po dogovoru

Neža Pirih Zupan

Svetovalna služba

Uradne ure: po dogovoru

Anja Bergant

Svetovalna služba - koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami

Uradne ure: po dogovoru

vir: http://www.bc-naklo.si/srednja-sola-in-gimnazija/