Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – Srednja poklicna in strokovna šola

O šoli

V sklopu Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje delujeta Srednja poklicna in strokovna šola ter Višja strokovna šola. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je pomembno regijsko in državno središče za izobraževanje s področij hortikulture, aranžerstva in fotografije. Izobraževalni programi se izvajajo po principih novih metod in sodobnih oblik dela. Zavzemajo se za aktivno sodelovanje, povezovanje in vzpostavljanje zaupanja med dijaki, študenti, učitelji ter predavatelji. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje zagotavlja kvalitetno izobraževanje, ki je usklajeno s potrebami in razvojem gospodarstva. Svoje dijake spodbujajo k razvijanju delavnosti, kritičnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. Dijaki se lahko udejstvujejo v različnih krožkih in obšolskih dejavnostih: cvetličarsko-vrtnarski krožek, šolski radio, čebelarski krožek, pohodniški krožek itd. Šola ima velik park v velikosti 3,5 hektarjev in strokovne učilnice ter druge prostore, kjer poteka praktični del pouka. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – Srednja poklicna in strokovna šola izvaja naslednje programe: aranžerski tehnik, cvetličar, fotografski tehnik, hortikulturni tehnik, vrtnar.

Število maturantov na leto: 38

Število vseh dijakov: 250

Število vseh profesorjev: 28

Dragi osnovnošolec, osnovnošolka, dragi starši, ljubitelji hortikulture in oblikovanja.

Pred vami je novi cilj v življenju, pot po kateri boste stopali si morate dobre izbrati, pri tem pomislite kaj je tisto, kaj vas že od najnežnejših dni določa. Gotovo si želite, da izberete pravo šolo, šolo, ki vam bo poleg učenja nudila tudi čimveč možnosti biti to kar ste.

Prepričana sem, da se kmalu srečamo, kajti naši dijaki vrtnarji, cvetličarji, hortikulturni in aranžerski tehniki ugotavljajo in vam predstavljajo šolo:

 • šola za kulturo bivanja,
 • današnji učitelji – nekoč dijaki šole,
 • kjer si lahko to, kar si,
 • kjer se učimo iz življenja za življenje,
 • kjer lahko rastemo osebno in strokovno,
 • šola z najdaljšo tradicijo izobraževanja s področja hortikulture in oblikovanja,
 • zibelka najboljših slovenskih strokovnjakov vrtnarjev in cvetličarjev strokovnjakov s področja hortikulture in oblikovanja,
 • kjer se naučimo kako urejati bivalni prostor,
 • pridelati zdravo in okusno zelenjavo,
 • računalniško oblikovanje interiera, vrtov in parkov,
 • vaš čopič – orodje za vaš uspeh,
 • labirint ustvarjanja – šolski hodnik in park,
 • šolski park – ponos vseh generacij dijakov, najlepša učilnica na prostem – postani ustvarjalec in sokreator parka tudi ti.
Štefanija Kos Zidar, direktorica Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

VRTNAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: vrtnar/vrtnarka

Vrtnar ureja in zaseja zunanje površine, seje, razmnožuje in vzgaja sadike, prideluje zelenjadnice, zelišča, dišave, cvetje, grmovnice in drevnine, izvaja oskrbo rastlin med rastjo ter oblikuje in vzdržuje različne zelene površine. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem izobraževanju se lahko kandidat zaposli v vrtnarskih podjetjih, vrtnarijah, vrtnih centrih, botaničnih vrtovih, arboretumih itd. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

CVETLIČAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: cvetličar/cvetličarka

Cvetličar oblikuje cvetlične vezave, ureja in aranžira okrasne rastline in rezano cvetje, dekorira različne prostore in oblikuje darila ter prodaja rezano cvetje, lončnice in druge cvetlične izdelke. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem izobraževanju se lahko kandidat zaposli v cvetličarnah, vrtnarijah in vrtnarskih podjetjih, vrtnih centrih, botaničnih vrtovih, arboretumih itd. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

HORTIKULTURNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: hortikulturni tehnik/hortikulturna tehnica

Hortikulturni tehnik opravlja tehnična dela v hortikulturi, načrtuje in zasaja vrtove, se ukvarja s krajinskim oblikovanjem, postavlja vrtne kompozicije, izvaja raziskovalno delo ter analizira tla. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem izobraževanju se lahko zaposli v vrtnarijah in vrtnarskih podjetjih, vrtnih centrih, botaničnih vrtovih, arboretumih, trgovinah z vrtnarskim in kmetijskim materialom in mehanizacijo, v birojih za krajinsko vrtnarstvo itd. Šolanje lahko nadaljuje na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

HORTIKULTURNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: hortikulturni tehnik/hortikulturna tehnica

Pogoj za vpis na poklicno-tehniško izobraževanje je končan program srednjega poklicnega izobraževanja za cvetličarja ali vrtnarja. Hortikulturni tehnik opravlja tehnična dela v hortikulturi, načrtuje in zasaja vrtove, se ukvarja s krajinskim oblikovanjem, postavlja vrtne kompozicije, izvaja raziskovalno delo ter analizira tla. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem izobraževanju se lahko kandidat zaposli v vrtnarijah in vrtnarskih podjetjih, vrtnih centrih, botaničnih vrtovih, arboretumih, trgovinah z vrtnarskim in kmetijskim materialom in mehanizacijo, v birojih za krajinsko vrtnarstvo itd. Šolanje lahko nadaljuje na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

ARANŽERSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: aranžerski tehnik/aranžerska tehnica

Aranžerski tehnik z likovnim izražanjem ustvarja dekoracije prostora, načrtuje in dekorira izložbe, scene in razstavne prostore, oblikuje prospekte, plakate, oglase in celostno grafično podobo in pri tem uporablja različne likovne tehnike ter materiale. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem izobraževanju se lahko kandidat zaposli v proizvodnih, storitvenih in trgovinskih dejavnostih. Dela lahko v ateljejih, cvetličarnah, oblikovalskih studiih itd. Šolanje lahko nadaljuje na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

FOTOGRAFSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: fotografski tehnik/fotografska tehnica

Fotografski tehnik fotografira z različno fotografsko opremo in snema z različnimi snemalnimi kamerami, digitalno obdeluje slikovno gradivo, fotografira v ateljeju ali na prostem, ustvarja klasične ali komercialne, zdravstvene ter tehnične fotografije in fotografira dogodke ter predmete. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem izobraževanju se lahko kandidat zaposli v različnih podjetjih, v trgovinah s fotografsko in video dejavnostjo, v fotografskih in drugih studiih, v medijskih hišah itd. Šolanje lahko nadaljuje na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 03/4285-900 tajnistvo@hvu.si
Ravnateljica 03/4285-923
Svetovalna služba 03/4285-921
Knjižnica 03/4285-920
Računovodstvo 03/4285-919
Izobraževanje odraslih 03/4285-911
TRR: SI56 0110 0603 0697 225

Vodstvo šole

Štefanija Kos Zidar

Ravnateljica

Uradne ure: četrtek: 08.00 - 09.00

Vesna Flander

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek - petek: 12.30 - 13.30

vir: https://www.hvu.si