Biotehniška šola Maribor

O šoli

Biotehniška šola Maribor ima kar 150 let trajajočo tradicijo. Je naslednica najstarejše kmetijske šole v Sloveniji. S svojimi dejavnostmi je pomembno vpeta v lokalno in širše okolje. Praktični del pouka poteka na posestvu šole, v specializiranih učilnicah in pri delodajalcih. Posestvo šole je na obrobju mariborskega mestnega jedra in zavzema vinograde, sadovnjake in druge kmetijske površine. Preko posestva se vije Razgledna sadjarsko-vinogradniška učna pot, ki je priljubljena sprehajalna točka v Mariboru. Del šolskega posestva se nahaja tudi v Svečini, kjer je šolski hlev. Šola ima tudi svojo prodajalno, kjer prodajajo lastne pridelke in izdelke, lastno vinsko klet, sadno skladišče in sušilnico, učno veterinarsko ambulanto, čebelnjak in rastlinjake. Biotehniška šola Maribor izvaja naslednje programe: cvetličar, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetijsko-podjetniški tehnik, naravoslovni tehnik in veterinarski tehnik. 520

Število maturantov na leto: 107

Število vseh dijakov: 520

Število vseh profesorjev: 41

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR se nahaja na obrobju mestnega jedra, pod znamenito Kalvarijo in je svojevrsten branik urbanizaciji tega dela mesta. Šola je bila ustanovljena 11.marca 1872 in se od ustanovitve dalje nahaja na prostoru, kjer je danes.

Zaradi reševanja denacionalizacijskih postopkov je bil objekt, v katerega se je šola preselila po drugi svetovni vojni, vrnjen denacionalizacijskemu upravičencu, vendar se teoretični del izobraževanja še vedno izvaja v teh prostorih.

Za potrebe šole je v prihodnje predvidena obnova in dozidava objekta na robu šolskega posestva, v katerem se trenutno nahaja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, kot najemnik teh prostorov. Šola bo tako dolgoročno še naprej izvajala svojo izobraževalno dejavnost na tem prostoru, kjer je tudi večji del šolskega posestva.

Za pridobivanje praktični znanj in veščin ima šola približno 100 ha veliko šolsko posestvo, večji del na Kalvariji. Del posestva še je na Mestnem hribu, kjer šola skupaj z mestno občino vsako leto postavlja mestni klopotec ter v Svečini, kjer je tudi šolski hlev.

V šolskem letu 2021/22 je na šoli vpisanih 525 dijakov, ki so razvrščeni v 21-ih različnih oddelkih. Programi so modularno zasnovani in dajejo večji poudarek povezovanje teorije in prakse ter omogočajo večjo izbirnost. Programi so v celoti prenovljeni. Na šoli izobražujemo v triletnih, štiriletnih in nadaljevalnih (3+2) programih ter programih izrednega izobraževanja (izobraževanje odraslih).

Na šoli se zavedamo velike odgovornosti za individualni razvoj vsakega posameznika, zato smo veseli, da so dijaki naše šole naši nasledniki in zato toliko bolj dragoceni.

Vsem dijakom, njihovim staršem in profesorjem želim uspešno delo, izpolnitev želja ter ciljev, ki ste si jih zadali. S skupnimi močmi si prizadevajmo za prijazno in odprto šolo, ki nam bo dala znanje, s katerim bomo ustvarjali lepši jutri. S prizadevnostjo in ustvarjalnostjo nadaljujmo bogato tradicijo naše šole, kot najstarejše kmetijske šole v Sloveniji.

Anton Krajnc, univ. dipl, ing., ravnatelj Biotehniške šole Maribor

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

CVETLIČAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: cvetličar/cvetličarka

Dijaki se v času šolanja usposobijo za delo v cvetličarskih podjetjih, vrtnih centrih ter cvetličnih in darilnih butikih. Spoznajo se z izdelovanjem cvetličnih vezav in dekoracij, z aranžerskim materialom in različnimi vrstami floristike. Pridobijo znanja s področij razmnoževanja, gojenja in oskrbe različnih rastlin ter s področja zatiranja potencialnih škodljivcev. Praktični del pouka poteka v specializiranih učilnicah, rastlinjaku in pri delodajalcih. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se lahko kandidati zaposlijo ali nadaljujejo izobraževanje na poklicno-tehniški ravni.

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica

V času šolanja se dijaki spoznajo s kmetijsko pridelavo in rejo, z varstvom rastlin, pridelavo krme, z vodenjem del v kmetijskem gospodarstvu, s prodajo in svetovanjem v kmetijstvu, s pridelavo poljščin in rejo živali, z osnovami poslovnega komuniciranja, podjetništva, trženja ter trajnostnega razvoja. Program se zaključi z opravljeno poklicno maturo. Po zaključenem šolanju se lahko kandidati zaposlijo na področjih rastlinske in živalske proizvodnje, kmetijskega gospodarstva, delajo lahko kot svetovalci za prodajo kmetijskih proizvodov, gnojil ali semen ali pa se samozaposlijo. Izobraževanje lahko nadaljujejo na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica

Pogoj za vpis na poklicno-tehniški program je uspešno končano srednje poklicno izobraževanje za mehanika kmetijskih in delovnih strojev, kmetovalca, gospodarja na podeželju, kmetovalke-gospodinje, gozdarja, cvetličarja ali vrtnarja. Po dveletnem šolanju kandidati opravljajo poklicno maturo. Po zaključenem šolanju se lahko zaposlijo na področjih rastlinske in živalske proizvodnje, na področju kmetijskega gospodarstva, delajo lahko kot svetovalci za prodajo kmetijskih proizvodov, gnojil ter semen ali pa se samozaposlijo. Izobraževanje lahko nadaljujejo na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehanik/mehaničarka kmetijskih in delovnih strojev

V času šolanja dijaki pridobijo temeljna teoretična in praktična znanja s področij podjetništva, popravila mehanskih sklopov in naprav ter hidravličnih, pnevmatskih, električnih, elektronskih, kmetijskih in gozdnih naprav. Naučijo se tudi montaže, vzdrževanja in upravljanja s kmetijsko mehanizacijo. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposlijo v mehaničnih delavnicah, kmetijskih podjetjih, prodajalnah s kmetijsko mehanizacijo ali pa nadaljujejo šolanje na poklicno-tehniški ravni.

NARAVOVARSTVENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica

V času šolanja se dijaki spoznavajo z ohranjanjem rastlinskih in živalskih vrst, z zmanjševanjem količine odpadkov, z varovanjem naravne in kulturne dediščine in z uporabo obnovljivih virov energije. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko zaposlijo v naravnih parkih, delajo lahko kot vodniki, kot upravljalci čistilnih naprav, delajo lahko tudi na kmetijah, občinah, vodno gospodarskih in komunalnih podjetjih, v podjetjih za predelavo in reciklažo odpadkov, lahko opravljajo raziskave in vzdržujejo naravne ekosisteme. Po zaključenem programu se lahko vpišejo na višje ali visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

VETERINARSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: veterinarski tehnik/veterinarska tehnica

Veterinarski tehniki se lahko zaposlijo v veterinarskih ambulantah, zavetiščih za živali, živalskih vrtovih, laboratorijih, na področju veterinarsko-higienske službe, v prehrambeni, farmacevtski in medicinski industriji, v trgovinah in salonih za živali, v osemenjevalnih centrih, živinorejskih obratih itd. Po uspešno zaključeni poklicni maturi se lahko kandidati vpišejo na višje ali visoke šole, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe (npr. na Veterinarsko fakulteto).

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (02) 235 37 00 tajnistvo@bts.si
Računovodstvo (02) 235 37 07
Vodja posestva (02) 235 37 10
Info e-mail info@bts.si
TRR: SI56 0110 0603 0702 463

Vodstvo šole

Anton Krajnc

Ravnatelj

Maja Herič

Pomočnica ravnatelja

Mojca Dominik

Tajništvo

Polona Veseljak

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak delovni dan od 7.00 do 14.30

Maja Fridman

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak delovni dan od 7.00 do 14.30

Franc Kancler

Vodja posestva
vir: http://www.bts.si