Biotehniška šola Maribor

O šoli

Biotehniška šola Maribor ima kar 150 let trajajočo tradicijo. Je naslednica najstarejše kmetijske šole v Sloveniji. S svojimi dejavnostmi je pomembno vpeta v lokalno in širše okolje. Praktični del pouka poteka na posestvu šole, v specializiranih učilnicah in pri delodajalcih. Posestvo šole je na obrobju mariborskega mestnega jedra in zavzema vinograde, sadovnjake in druge kmetijske površine. Preko posestva se vije Razgledna sadjarsko-vinogradniška učna pot, ki je priljubljena sprehajalna točka v Mariboru. Del šolskega posestva se nahaja tudi v Svečini, kjer je šolski hlev. Šola ima tudi svojo prodajalno, kjer prodajajo lastne pridelke in izdelke, lastno vinsko klet, sadno skladišče in sušilnico, učno veterinarsko ambulanto, čebelnjak in rastlinjake. Biotehniška šola Maribor izvaja naslednje programe: cvetličar, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetijsko-podjetniški tehnik, naravoslovni tehnik in veterinarski tehnik. 520

Število maturantov na leto: 107

Število vseh dijakov: 520

Število vseh profesorjev: 41

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR se nahaja na obrobju mestnega jedra, pod znamenito Kalvarijo in je svojevrsten branik urbanizaciji tega dela mesta. Šola je bila ustanovljena 11.marca 1872 in se od ustanovitve dalje nahaja na prostoru, kjer je danes.

Zaradi reševanja denacionalizacijskih postopkov je bil objekt, v katerega se je šola preselila po drugi svetovni vojni, vrnjen denacionalizacijskemu upravičencu, vendar se teoretični del izobraževanja še vedno izvaja v teh prostorih.

Za potrebe šole je v prihodnje predvidena obnova in dozidava objekta na robu šolskega posestva, v katerem se trenutno nahaja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, kot najemnik teh prostorov. Šola bo tako dolgoročno še naprej izvajala svojo izobraževalno dejavnost na tem prostoru, kjer je tudi večji del šolskega posestva.

Za pridobivanje praktični znanj in veščin ima šola približno 100 ha veliko šolsko posestvo, večji del na Kalvariji. Del posestva še je na Mestnem hribu, kjer šola skupaj z mestno občino vsako leto postavlja mestni klopotec ter v Svečini, kjer je tudi šolski hlev.

V šolskem letu 2021/22 je na šoli vpisanih 525 dijakov, ki so razvrščeni v 21-ih različnih oddelkih. Programi so modularno zasnovani in dajejo večji poudarek povezovanje teorije in prakse ter omogočajo večjo izbirnost. Programi so v celoti prenovljeni. Na šoli izobražujemo v triletnih, štiriletnih in nadaljevalnih (3+2) programih ter programih izrednega izobraževanja (izobraževanje odraslih).

Na šoli se zavedamo velike odgovornosti za individualni razvoj vsakega posameznika, zato smo veseli, da so dijaki naše šole naši nasledniki in zato toliko bolj dragoceni.

Vsem dijakom, njihovim staršem in profesorjem želim uspešno delo, izpolnitev želja ter ciljev, ki ste si jih zadali. S skupnimi močmi si prizadevajmo za prijazno in odprto šolo, ki nam bo dala znanje, s katerim bomo ustvarjali lepši jutri. S prizadevnostjo in ustvarjalnostjo nadaljujmo bogato tradicijo naše šole, kot najstarejše kmetijske šole v Sloveniji.

Anton Krajnc, univ. dipl, ing., ravnatelj Biotehniške šole Maribor

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

CVETLIČAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: cvetličar/cvetličarka

Dijak se v času šolanja usposobi za delo v cvetličarskih podjetjih, vrtnih centrih ter cvetličnih in darilnih butikih. Spozna se z izdelovanjem cvetličnih vezav in dekoracij, z aranžerskim materialom in različnimi vrstami floristike. Pridobi znanja s področij razmnoževanja, gojenja in oskrbe različnih rastlin ter s področja zatiranja potencialnih škodljivcev. Praktični del pouka poteka v specializiranih učilnicah, rastlinjaku in pri delodajalcih. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se lahko kandidati zaposlijo ali nadaljujejo izobraževanje na poklicno-tehniški ravni.

Naše novice

Naše novice

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (02) 235 37 00 tajnistvo@bts.si
Računovodstvo (02) 235 37 07
Vodja posestva (02) 235 37 10
info mail info@bts.si
TRR: SI56 0110 0603 0702 463

Vodstvo šole

Anton Krajnc

Ravnatelj

Maja Herič

Pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka

Uradne ure: vsak delovni dan od 7.00 do 14.30

Mojca Dominik

Tajništvo

Polona Veseljak

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak delovni dan od 7.00 do 14.30

Franc Kancler

Vodja posestva
vir: http://www.bts.si