Botanik - poklic

Botanik

Botanik je izredno razgiban poklic, ki združuje estetiko z naravo. Njegovo delo je odvisno od nalog delovnega mesta.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja botanik?

Botanika je veda o flori, o rastlinstvu. Deli se na sistematsko in eksperimentalno botaniko. Na enem področju se botanik ukvarja s sistematizacijo rastlinstva, na drugem pa z razvojem rastlinskih organov in ekologijo rastlin. Pozna tudi morfologijo in anatomijo rastlin.

Delovni pripomočki:

Za svoje delo botanik uporablja računalnik, različne vrste dokumentov, mikroskop, mikroskopske preparate, herbarije.

Kakšni so izdelki in storitve botanika?

Izdelki so raziskave na področju rastlinstva in sodelovanje z različnimi botaničnimi vrtovi.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic botanika?

Posameznik, ki opravlja poklic botanika, mora biti velik ljubitelj narave. Biti mora potrpežljiv, sposoben analitičnega razmišljanja in samoiniciativen.

poklic - Botanik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu botanika?

Poklicne nevarnosti pri tem poklicu sicer niso velike, vendar lahko kljub temu pride do dela z nevarnimi mikroorganizmi ali strupenimi kemikalijami.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic botanika?

Opravljanje poklica predvideva dokončan študij biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani ali pa na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru oziroma na Univerzi v Novi Gorici.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Botanik mora biti sposoben povezovanja informacij med vsemi naravoslovnimi vedami, poznati mora metode rastlinske taksonomije, razvrščanja in floristike. Potrebuje tudi znanje iz mikrobiologije, organske kemije, biokemije, genetike, fiziologije rastlin, ekologije in bioinformatike. Poznati mora delovanje rastlinskih hormonov, možnosti rasti in razvoja rastlin.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti botanika?

Zaželeno je, da botanik nima alergije na cvetni prah, saj mu je načeloma nenehno izpostavljen.

Kje se lahko zaposli botanik?

Botanik se lahko zaposli v botaničnem vrtu, na naravoslovnih inštitutih, raziskovalnih projektih, dela lahko tudi na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in v naravoslovnih muzejih. Njegovo delo poteka v laboratorijih ali v kabinetih, v nekaterih primerih veliko dela tudi na terenu.

Kakšna so delovna področja botanika?

Delovna področja, ki jih to delo zajema, segajo globoko v sfero naravoslovja in predstavljajo izredno široko področje. Obsega lahko delo v botaničnih in zooloških vrtovih ali celo delo na ministrstvu.

Kakšne so razmere za delo?

Delo je razgibano in se opravlja na terenu ter v notranjih prostorih.

Kakšne so možnosti zaposlovanja botanika?

Botanik lahko poučuje na vseh stopnjah srednješolskega ali osnovnošolskega izobraževanja. Lahko se usmeri v akademsko sfero, kjer sodeluje kot znanstveni in strokovni sodelavec za različna področja botanike.Če je zaposlen kot znanstveni sodelavec na fakulteti za biologijo, je njegovo delo povezano s predavanji in znanstveno-raziskovalnim delom. Možnosti zaposlovanja so dobre, potrebno je spremljati razpise o prostih delovnih mestih.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Biotehniška fakulteta

Fakulteta za naravoslovje in matematiko