NARAVOVARSTVENI TEHNIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

Naravovarstveni tehnik preučuje porazdelitev in bogastvo živih organizmov. Posebej se posveča tudi proučevanju podnebja in okoljevarstvu.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa naravovarstveni tehnik:

Naravovarstveni tehnik preučuje porazdelitev in bogastvo živih organizmov. Posebno pozornost posveča tudi podnebju in geologiji. Za naravovarstvenega tehnika se lahko izobrazi vsak, ki ga zanimajo odnosi med živimi bitji in (ne)živo naravo ter je uspešno zaključil osnovno šolo. Tekom izobraževanja dijaki pridobijo znanje o tem, kako čim bolj ohraniti naravo in naravno okolje oziroma kako živeti v skladu z naravo.

Program naravovarstveni tehnik nudi veliko prednosti. V času trajanja programa boš pridobil/a znanje s področja:

  • varstva okolja, tudi poznavanje zakonodaje s področja naravovarstva;
  • ukrepov za ohranjanje vitalnosti varovanega območja;
  • priprave strokovnih ukrepov za urejanje prostora in spremljanje izvajanja ukrepov varstva okolja;
  • nadzora zavarovanega prostora;
  • komunikacije znotraj svojega poklica in timskega dela;
  • poznavanja formacijsko-komunikacijske tehnologije (učinkovito iskanje in obdelava podatkov in informacij);
  • analiziranja parametrov, ki so izmerjeni v različnih okoljih;
  • priprave tehnološke dokumentacije.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu naravovarstveni tehnik:

Po končanem štiriletnem izobraževalnem programu se lahko dijak oziroma dijakinja, ki je uspešno zaključil maturo, vpiše v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Prav tako lahko dijak/inja opravi izpit iz predmeta splošne mature, kar mu/ji omogoča vpis na univerzitetne študijske programe, ki to dopuščajo.

Pogoji za vpis na program naravovarstveni tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu naravovarstveni tehnik:

Naravovarstveni tehnik oziroma ekolog se lahko zaposli na enem izmed zavodov, kot so npr. zavodi za varstvo narave in zavod za zavarovana območja, kmetijski, komunalni ali gozdarski zavodi. Svoje delo lahko opravlja tudi v ustanovah za vodenje skupin v zaščitenih naravnih območjih, raziskovalnih in drugih laboratorijih, dela pa lahko tudi na področju pridobivanja alternativnih virov energije (bioplin, biodizel, lesna biomas). Možna je tudi samozaposlitev.

Sorodne smeri

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

Ustanove, ki izvajajo program