GIMNAZIJA - SMER IZOBRAŽEVANJA

GIMNAZIJA – GIM

Gimnazija je izobraževalni program, ki mlade usposobi za nadaljnjo izobraževalno pot. Gimnazijski program nudi veliko izbire.

Število kreditnih točk:

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa gimnazija:

Gimnazija je izobraževalni program, ki bodočega dijaka usposobi za nadaljnjo izobraževalno pot ter mu nudi okolje za razvijanje njegovih potencialov, kot so različne spretnosti, sposobnosti in druge osebne lastnosti, ki jih potrebuje za kasnejši vpis na fakulteto oziroma za kakovostno opravljanje izbranega dela. Gimnazijski program dijaku ponuja široko in splošno izobrazbo ob uporabi globalnega in celostnega pristopa k izobraževanju.

Program gimnazija nudi veliko prednosti. V času trajanja gimnazijskega programa boš pridobil/a:

  • teoretično znanje iz različnih področji (geografija, zgodovina, psihologija, filozofija, itd.);
  • osnovno poznavanje znanstvenih vzorcev iz večih področji;
  • poznavanje sodobne tehnologije in tehnoloških napredkov;
  • znanje umetnosti (glasba, likovna umetnost, in druge vrste umetnosti);
  • znanje disciplinarnosti kot pogoj za trandisciplinarno razumevanje sveta;
  • boljšo telesno pripravljenost (športna vzgoja);
  • dobre komunikacijske sposobnosti;
  • zmožnost oblikovanja in zagovarjanja lastnega mnenja.

Po opravljeni gimnaziji dijak pridobi znanje, sposobnosti in spretnosti nekognitivnega vidika, kar je ključnega pomena za nadaljnjo življenjsko pot vsakega posameznika.

Za opisan program je značilen splošen in celosten pristop, ki dijaku ob pridobljenem splošnem znanju ponudi tudi možnost izbire višje ravni znanja na določenem področju. Ob pridobljenem znanju gimnazija spodbuja tudi razvoj na področju čustvene, socialne, uravnotežene, estetske in moralne osebnosti kot celote.

Nadaljevanje študija po programu gimnazija:

Opravljeni program omogoča vpis na univerzitetni študij. Pogoj za nadaljnji vpis je pozitivno opravljena matura.

Vpisni pogoji za program gimnazija:

Na gimnazijo se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil osnovno šolo. Izjemi sta umetniška gimnazija in gimnazija s športnimi oddelki, kjer veljajo posebni pogoji vpisa. Pri omenjenih gimnazijah je potrebno podrobneje preveriti razpis za vpis.

Sorodne smeri

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

Ustanove, ki izvajajo program