Delovodja gradbeništva - poklic

Delovodja gradbeništva

Delovodja gradbeništva dela na gradbišču, na visokih in nizkih gradnjah. Skrbi, da gradnja in delo na gradbišču poteka nemoteno.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja delovodja gradbeništva?

Delovodja gradbeništva opravlja različna dela, ki so odvisna od področja gradbeništva, kjer je zaposlen. Skupni cilj vseh področij gradbeništva so novogradnje, popravila gradbenih objektov, prog ali cestišča. Delovodja mora zagotoviti nemoten potek dela na gradbišču in slediti ustreznemu poteku gradbenega dela od začetka do končne izgradnje. Pri svojem delu usmerja gradbince, upravljavce tovornjakov in delavce na strojih za gradbeno mehanizacijo. Vsakdanje naloge delovodje gradbeništva vključujejo spremljanje objektov v postopkih gradnje in reševanje sprotnih težav. Mesečna dela delovodje pa obsegajo preglede finančnega in terminskega načrta in oddajo poročil.

Delovni pripomočki:

Delovodja gradbeništva pri delu uporablja naslednje dokumente: projektni načrti in tehnična dokumentacija, gradbeno dovoljenje, obračunska knjiga ter lokacijska prijava gradbišča. Oprema delovodje obsega: očala, rokavice, zaščitno opremo, obleko, čelado, škornje, pelerino, telovnik za cestišče in svetilko za tunele. Pri delu uporablja gradbene materiale, stroje za gradbeno mehanizacijo, bagre, žerjave in posebne tovornjake, lestev, vozičke in priklopnike za namen odvoza materiala.

Kakšni so izdelki in storitve delovodje gradbeništva?

Izdelek je novogradnja in gradbeni objekti, ki nastanejo z gradnjo. To so stolpnice, bloki, hiše, ceste, tuneli, kanalizacija, vodovodi in plinovodi.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic delovodje gradbeništva?

Delovodja v gradbeništvu se zanima za področje gradbeništva. Imeti mora dobre sposobnosti organizacije, zmožen mora biti vodenja skupine ljudi, imeti mora dobre komunikacijske veščine. Biti mora prilagodljiv ter iznajdljiv, saj se pogoji dela razlikujejo glede na gradnjo objekta.

Poklic - delovodja gradbeništva

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu delovodje gradbeništva?

Delo poteka v razmerah in na območjih, kjer je potrebna previdnost in pazljivost. Pri delu je potrebno nositi zaščitno opremo in upoštevati varnostne predpise. Možne nevarnosti pri delu so udarci, ureznine, padci z višine. Potrebna je pazljivost pri delu na gradbiščih zaradi strojev in gradbenega materiala, ki lahko poškodujejo delavce. Pri delu v tunelih je potreba previdnost, saj lahko pride do osipa peska, pri gradnji plinovoda pa obstaja možnost eksplozije.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic delovodje gradbeništva?

Za opravljanje poklica delovodje gradbeništva je potrebno zaključiti gradbeno šolo ali srednjo strokovno šolo.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Delovodja gradbeništva mora poznati gradbeni material, tehnologijo materiala in izdelavo konstrukcije, osnove gradbeništva, načrtovanje z računalniškimi programi, tehnično risanje in predpise za varstvo na delovnem mestu. Poznati in upoštevati mora pomen avtohtonega okolja, trajnostnega razvoja prostora, kulturno dediščino in organizacijo gradbišča. Obveznost delovodje je opravljanje izpita iz varstva na delovnem mestu. Tega mora opravljati vsaki dve leti. Zakoni, ki jih mora poznati: Zakon o urejanju prostora, Zakon o javnih naročilih ter Zakon o gradnji objektov.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti delovodje gradbeništva?

Oseba, ki opravlja delo delovodje gradbeništva, ne sme imeti težav s hrbtenico in nogami, saj veliko dela opravlja stoje. Ovira za delovno mesto so tudi alergije na lepila, pršice in topila. Priporočljiva je dobra fizična zmogljivost.

Kje se lahko zaposli delovodja gradbeništva?

Zaposlitev je možna na gradbiščih, pri projektih, kjer gre za renovacijo starih objektov ali pri novogradnji. Delovodja prav tako skrbi za organiziran potek dela pri rušenju dotrajanega in starega objekta.

Kakšna so delovna področja delovodje gradbeništva?

Zaposlitev je možna na gradbiščih, pri projektih, kjer gre za renovacijo starih objektov ali pri novogradnji. Delovodja prav tako skrbi za organiziran potek dela pri rušenju dotrajanega in starega objekta.

Kakšne so razmere za delo?

Delovodja svoje delo opravlja na gradbišču ob različnih vremenskih pogojih in pri izpostavljenosti različnim kemikalijam, zato je potrebna primerna zaščitna oprema. Delo ponavadi poteka v izmenah, saj je izvajanje aktivnosti odvisno od podjetja, naročil, naročnikovih želja in zahtev po hitri gradnji.

Kakšne so možnosti zaposlovanja delovodje gradbeništva?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?