Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

O šoli

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje je bila ustanovljena leta 1961. Šola ima velik regionalni pomen in je močno povezana z gospodarskimi in drugimi organizacijami na območju Zasavja. Poslanstvo šole je izobraževanje kadra, ki bo zadostil potrebam gospodarstva in obrti ter priprava kandidatov na morebitno nadaljnjo izobraževanje. Vzgojni in izobraževalni proces na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje je prilagojen potrebam mladim, hkrati pa sledi potrebam gospodarstva. Zavzemajo se za inovativnost, skupinsko delo ter za individualno rast vsakega posameznika na šoli. Osrednje vrednote šole so strpnost, poštenost, doslednost, znanje in sodelovanje. Moto šole je: “Na trdnih temeljih rastemo do zvezd.” Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje izvaja naslednje programe: avtoserviser, elektrotehnik, inštalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin – orodjar, pomočnik v tehnoloških procesih, strojni tehnik, tehnik računalništva. Pouk poteka na dveh lokacijah: na Šuštarjevi koloniji 7a in Novem domu 60 v Trbovljah.

Število maturantov na leto: 41

Število vseh dijakov: 314

Število vseh profesorjev: 31

Dijaki, dijakinje, spoštovani starši, sodelavci in drugi obiskovalci naše spletne strani!

Na naši spletni strani lahko poiščete veliko informacij, ki nas opredeljujejo kot tehniško šolo v Zasavju s šestdesetletno tradicijo. Našli boste informacije o izobraževalnih programih, ki jih izvajamo na šoli, o različnih projektih, ki potekajo, v ospredju pa vsekakor dogodke, ki so trenutno aktualni in se dotikajo dejavnosti na šoli ter naših dijakov. Prav dijaki so tisti, ki šoli dajejo poseben utrip, z vsem delom v šoli, z mnogimi obšolskimi dejavnostmi, z odličnimi uspehi na raznih področjih in tekmovanjih. Na šoli se zavedamo, da brez dijakov šola ne more obstajati. V delo z mladimi vlagamo veliko znanja in energije, da bi pridobili uporabno znanje, da bi izrazili ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost ter nenazadnje sledili napredku tako tehničnega kot tudi družbenega razvoja.

Za informacije, ki jih na naši spletni strani ne najdete, smo dosegljivi na vseh navedenih kontaktih.

Veseli bomo morebitnega vašega obiska, morebitnih nasvetov in pobud, vsekakor pa konstruktivnega sodelovanja.

Vesna Kralj, ravnateljica Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec kovin-orodjar/oblikovalka kovin-orodjarka

Oblikovalec kovin-orodjar se lahko po uspešno opravljenem zaključnem izpitu in zaključenem izobraževanju zaposli v industriji in podjetjih, ki se ukvarjajo z obdelavo kovin. Lahko izdeluje različna rezalna in vpenjalna orodja, vrtalne in merilne naprave. Orodja tudi popravlja, vzdržuje in kontrolira, skladišči ter evidentira. Poklic lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih

Nižje poklicno izobraževanje za pomočnika v tehnoloških procesih se zaključi z zaključnim izpitom. Pogoj za vpis je najmanj sedem zaključenih razredov devetletne osnovne šole ali uspešno zaključena osnovna šola s prilagojenim programom. Po končanem nižje poklicnem izobraževanju se lahko kandidati zaposlijo na področju obdelave kovin, v mehatronskih in energetskih podjetjih in drugih industrijskih ter obrtnih panogah. Uspešno zaključen program kandidatom omogoča nadaljnji vpis na srednje poklicne ali srednje strokovne programe.

AVTOSERVISER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtoserviser/avtoserviserka

Po uspešno zaključenem programu se lahko avtoserviserji zaposlijo kot serviserji osebnih in tovornih vozil ter voznih sredstev. Delajo lahko v proizvodnji vozil, v avtoservisih, na tehničnih pregledih vozil, kot cenilci, poklicni vozniki ali prodajalci avtomobilov, rezervnih delov in tehnične opreme. Poklic lahko opravljajo tudi kot samostojni podjetniki. Šolanje lahko nadaljujejo na poklicno-tehniški ravni.

INŠTALATER STROJNIH INSTALACIJ (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

Inštalaterji strojnih inštalacij se lahko po uspešno opravljenem zaključnem izpitu in zaključenem programu zaposlijo kot monterji ali upravljalci klimatskih, plinskih, ogrevalnih, prezračevalnih, vodovodnih in kanalizacijskih naprav. Delajo lahko tudi kot komercialni in nabavni referenti, svetovalci za prodajo, trgovski zastopniki ali kot samostojni podjetniki na področju montaže, vzdrževanja in servisiranja strojnih inštalacij. Šolanje lahko nadaljujejo na poklicno-tehniški ravni.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

V času šolanja se dijaki spoznajo z delovanjem računalniških sistemov, z nameščanjem in vzdrževanjem programske opreme, z izdelovanjem spletnih aplikacij in spletnih strani, z upravljanjem podatkov v podatkovni bazi, s povezovanjem naprav v omrežja in oblikovanjem različnih publikacij, animacij in reklamnega materiala. Po opravljeni poklicni maturi se lahko zaposlijo kot vzdrževalci in prodajalci računalniške in programske opreme, kot izdelovalci spletnih strani ter aplikacij, delajo lahko kot upravitelji računalniških omrežij, izdelujejo dokumentacijo ali oblikujejo različne publikacije ter druge multimedijske vsebine. Šolanje lahko nadaljujejo na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Strojni tehnik načrtuje in nadzira proizvodnjo, konstruira in projektira različne dele strojev, programira in upravlja CNC-stroje ter avtomatizirane linije in druge obdelovalne stroje. Po zaključeni poklicni maturi se lahko zaposli kot vodja del, kot konstruktor in tehnolog, kot upravljalec proizvodnih strojev ter kot kontrolor ali skladiščnik, dela lahko kot programer in operater strojev, kot referent ali svetovalec, kot nadzornik gradbišča ali izvajalec zaključnih gradbeniških del, lahko pa se zaposli tudi kot monter različnih naprav. Šolanje lahko nadaljuje na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ELEKTROTEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

V času šolanja se dijaki spoznajo z elektrotehniško stroko, z avtomatiko/elektroniko. Naučijo se, kako električni sistemi delujejo in kako jih je potrebno vzdrževati. Spoznajo elemente programirljivih naprav, instrumente in merilne metode, ki se uporabljajo za merjenje električnih in drugih fizikalnih veličin ter elektronske komponente v sistemih različnih aplikacij. Po zaključeni poklicni maturi se lahko zaposlijo kot vzdrževalci električnih strojev in naprav, kot projektanti in izvajalci električnih in komunikacijskih inštalacij, kot načrtovalci različnih krmilij in regulacij, delajo lahko tudi kot serviserji ali komercialisti na področju elektrotehnike. Šolanje lahko nadaljujejo na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 03 56 33 450 tajnistvo@stps-trbovlje.si
Zbornica (Šuštarjeva kolonija 7a) 03 56 33 465
Zbornica (Novi dom 60) 03 56 33 472
TRR: SI56 0110 0603 0705 567

Vodstvo šole

Tatjana Poljan

Svetovalna služba (Novi dom)

Eva Sobočan

Svetovalna služba (Šuštarjeva)
vir: https://www.stps-trbovlje.si