Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

O šoli

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje izvaja izobraževalne dejavnosti že od leta 1960. Šola se s ponosom ozira na svojo tradicijo, a hkrati stremi v prihodnost in sledi razvoju digitalne dobe. Šolski proces poteka v sodelovanju z lokalnim okoljem, dijaki šole pa sodelujejo tudi v različnih mednarodnih projektih in izmenjavah. Šola izvaja srednješolske programe s področja gastronomije, turizma in hotelirstva. Zavzemajo se za odprtost, medsebojno sodelovanje in razumevanje, za strpnost, dinamičnost in kakovost. Srednja šola za gostinstvo in turizem upravlja tudi z Dijaškim in študentskim domom Celje.

Število maturantov na leto: 109

Število vseh dijakov: 550

Število vseh profesorjev: 55

Drage dijakinje in dijaki, cenjeni starši in zaposleni

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je šola z bogato tradicijo. Zavezana je k vzgoji, izobraževanju in usposabljanju kadrov, ki bodo primerno usposobljeni vstopali v svet odraslih ljudi, kjer bodo iskali svojo mesto v sodobni družbi. V prvi vrsti je skrb za strokovno usposobljenost, ki dijakom omogoča spoprijemanje z izzivi in pričakovanji na delovnih mestih na področju gostinstva in turizma. Seveda sodi k temu tudi širša razgledanost in splošni del izobraževanja, ki nato dijakom omogoča nadaljevanje začrtanih poti tudi na druga področja gospodarstva.

Ob tem nas vodi misel, da je šola dijakom drugi dom. Z ustvarjanjem odličnih delovnih pogojev, kvalitetnih kadrov opremljenih s sodobnimi znanji in vedno zazrtimi v prihodnost ter s številnimi zunanjimi sodelavci tako doma kot v tujini, zagotavljamo našim sedanjim in bodočim dijakom raznolik in zanimiv izobraževalni proces, prežet s številnimi projekti in priložnostmi za potrjevanje in preverjanje svojih strokovnih kompetenc že v času izobraževalnega procesa. Ravno to sodelovanje z zunanjimi sodelavci omogoča dijakom zgodnje ustvarjanje socialnih mrež in iskanje samega sebe že v času izobraževanja. Dijaki na naši šoli že pred dokončano šolo dobijo realni vpogled v način dela in uporabnost prejetih znanj na šoli.

Seveda pa dijakom omogočamo ob tem številne druge dejavnosti in aktivnosti, ki jim polepšajo čas v šoli. Številni med njimi so med šolanjem pri nas odkrili svoje skrite talente, ki so do prihoda na našo šolo tiho tleli. Šola jim je dala potrebni zagon in odskočno desko, da so si upali in uspeli.

Vsem tistim, ki jim je delo z ljudmi v veselje, imajo radi nove izzive, neznane kraje, dobro hrano, radi potujejo, uživajo v športih in druženju z ljudmi ob dobri glasbi ali v prečudovitem okolju zagotavljam, da so na pravi šoli.

Iztok Leskovar, ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Biotehniška gimnazija je strokovna gimnazija. Učni program se osredotoča predvsem na naravoslovne vede (biologija in kemija) in tehniške predmete. Dijaki v času šolanja pridobijo poglobljeno znanje s področja biotehnologije in mikrobiologije. Vpis v program je primeren predvsem za tiste posameznike, ki želijo nadaljevati študij na naravoslovnih fakultetah.

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gastronom-hotelir/gastronomka-hotelirka

Program se zaključi z zaključnim izpitom. Ob vpisu se dijaki odločijo za specializacijo s področja kuharstva (kuhar/kuharica) ali strežbe (natakar/natakarica). Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov in praktičnega usposabljanja. Dijaki, ki se usmerijo na kuharsko področje, se naučijo kuhanja, priprave različnih jedi, obdelave in nabave živil in dekoriranja jedi. Dijaki, ki se usmerijo na področje strežbe, pa se urijo v veščinah sprejemanja gostov, svetovanja pri izbiri jedi in pijače, strežbi in obračunavanju storitve. Gastronomi – hotelirji se lahko zaposlijo v nastanitvenih obratih, v restavracijah, kavarnah, barih, okrepčevalnicah itd. Šolanje lahko nadaljujejo na poklicno-tehniški ravni.

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

Program se zaključi s poklicno maturo. Ob vpisu se dijaki odločijo za specializacijo s področja turizma ali gostinstva. Gastronomsko-turistični tehnik se lahko zaposli v nastanitvenih obratih, v prehrambenih obratih, v turističnih agencijah ali turistično-informativnih centrih. Po zaključenem šolanju lahko kandidat nadaljuje izobraževanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše na nekatere univerzitetne programe.

GASTRONOMIJA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: gastronomski tehnik/gastronomska tehnica

Program se zaključi s poklicno maturo. Pogoj za vpis je predhodno zaključen program relevantnega srednjega poklicnega izobraževanja. Gastronomski tehnik se lahko zaposli v različnih nastanitvenih ali prehrambenih obratih ali v podjetjih, ki se ukvarjajo z organiziranjem namestitev, pripravo in postrežbo hrane ter pijače. Uspešno zaključen program kandidatu omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

FARMACEVTSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica

V času šolanja se dijaki usposobijo za delo z zdravili. Pridobijo potrebno znanje za izdelovanje zdravil, analiziranje zdravil in svetovanje pri uporabi zdravil. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem šolanju se lahko farmacevtski tehnik zaposli v lekarnah, specializiranih prodajalnah, v farmacevtski ali kozmetični industriji, v laboratorijih in zdravstvenih domovih ali pa z opravljenim dodatnim predmetom na maturi nadaljuje šolanje na univerzitetni ravni.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 03 / 4255450 info@ssgt.si
TRR: SI56 0110 0603 0696 934

Vodstvo šole

Iztok Leskovar

Ravnatelj

Tatjana Goršek

Pomočnica ravnatelja

Damijana Dojer

Tajništvo

Vida Lončarič

Svetovalna služba
vir: http://www.ssgt.si