Šolski center Velenje – Gimnazija

O šoli

Šolski center Velenje je sestavljen iz različnih organizacijskih enot: Šola za strojništvo, geotehniko in okolje, Elektro in računalniška šola, Šola za storitvene dejavnosti, Gimnazija, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center ter Dijaški in študentski dom. Gimnazija Velenje, ki deluje v sklopu centra, ima že več kot petdeset let izkušenj na področju izobraževanja mladih. Dijaki šole svojo odličnost izkazujejo na področjih znanosti, športa in umetnosti. Gimnazija Velenje izvaja program splošne gimnazije, gimnazije s športnim oddelkom in program umetniške gimnazije (glasbena in likovna smer). Šola se zavzema za osebni pristop, svoje dijake spodbujajo k razvoju spretnosti in veščin v prijetnem in toplem vzdušju. Gimnazija Velenje zagotavlja spodbudno in ustvarjalno delovno okolje, široko in kakovostno podlago za študij, zanimive in strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini, vzpodbudo pri razvijanju kariernih potencialov ter priložnost za vsestranski osebnostni razvoj.

Število maturantov na leto: 74

Število vseh dijakov: 400

Število vseh profesorjev: 96

Naj spoštovanje in znanje uresničujeta naše sanje. Znanje, torej poučevanje, je pri nas na prvem mestu, takoj za njim pa sledi spoštovanje in medsebojno zaupanje, ki naj prežema vse naše medsebojne odnose.

Skupaj z vami želimo ustvarjati sproščeno, prijazno in varno okolje za vse zaposlene, dijake in starše, okolje, ki dijakom ob visoki kvaliteti pridobljenega znanja omogoča razvoj vseh njihovih potencialov. Šola naj ne bo le hram učenosti, ampak tudi prostor za druženje, ustvarjanje in uresničevanje mnogoterih talentov.

Gimnazija Velenje je odprta šola, ki se povezuje navzven, z institucijami in gospodarstvom v našem ožjem, širšem in mednarodnem okolju. Spodbujamo ideje dijakov in učiteljev in skupaj z njimi iščemo možnosti za njihovo uresničitev.

Ponujamo vam kvalitetno izobraževanje, pester izbor programov, šolskih in obšolskih aktivnosti, od vas pa je odvisno, koliko svojih potencialov boste izkoristili. Čaka vas mnogo izzivov in priložnosti, pomembno je, da jih prepoznate in jih v največji meri izkoristite.

Največja ovira na poti do uspeha smo pogosto mi sami, z omejitvami, ki si jih postavljamo. Če smo sposobni videti cilj, bomo vedno našli tudi pot do njega. Pri tem pa je zelo pomemben optimizem in pozitivna naravnanost. Vsak od nas je sposoben velikih dosežkov, sam pa mora odkriti, na katerem področju.

Zato bodite do sebe dovolj zahtevni, imejte jasno zastavljene cilje in zaupajte v svoje sposobnosti. Ne bojte se pogumnih korakov, drznite si sanjati velike sanje.

Ob tem pa ne pozabite nase, na smeh, veselje, druženje in povezovanje.

Vaša prihodnost je v vaših rokah, skupaj z vami jo bomo pomagali uresničevati.

Gabrijela Fidler, univ. dipl. psih., ravnateljica ŠC Velenje - Gimnazija

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program dijake pripravi na opravljanje mature in na nadaljevanje izobraževanja. Spodbuja razvoj ustvarjalnosti, spretnosti in drugih lastnosti, ki so pomembne za nadaljnjo življenjsko ter poklicno pot. Omogoča pridobitev splošne izobrazbe in splošne razgledanosti. Temelji na konceptu izbirnosti, spodbujanju interesa za teoretična znanja in na kritičnem mišljenju. Po uspešno opravljeni splošni maturi se lahko kandidati vpišejo na univerzitetni študij.

GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Cilji in predmetnik športnega oddelka gimnazijskega programa se večinoma ujemata s programom splošne gimnazije. Osrednja razlika je v tem, da športni oddelek dijakom, ki se aktivno ukvarjajo s športom, omogoča nekatere prilagoditve in lažje združevanje šolskih in športnih obveznosti. Športni oddelek je manjši, omogoča možnost športnih izostankov zaradi športnega udejstvovanja, organizirana je učna pomoč, ustno in pisno ocenjevanje je napovedano, športne vzgoje je več, pri šolskem procesu sodelujejo tudi športni in pedagoški koordinatorji itd. Dijaki morajo pred vpisom predložiti ustrezna dokazila.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA - GLASBENA SMER (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program umetniške gimnazije se poleg splošnih gimnazijskih ciljev osredotoča še na pridobitev nekaterih strokovnih znanj, dijakom pa omogoča razvijanje umetniške nadarjenosti. Glasbena smer se osredotoča na področja glasbe; na ustvarjalne, poustvarjalne, zgodovinske in teoretične aspekte glasbene umetnosti. Izobraževanje se izvaja na vseh instrumentih in petju. Program umetniške gimnazije na Gimnaziji Velenje omogoča redno in vzporedno izobraževanje. Pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus nadarjenosti. Kandidat lahko nadaljuje izobraževanje na vseh univerzitetnih programih, je pa umetniška gimnazija dobra popotnica za družboslovne, humanistične in umetniške študije.

 

UMETNIŠKA GIMNAZIJA - LIKOVNA SMER (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Likovna smer se osredotoča na področja likovne umetnosti; na ustvarjalne, poustvarjalne, zgodovinske in teoretične aspekte likovne umetnosti. Strokovni predmeti vsebujejo risanje in slikanje, predstavitvene tehnike, kiparstvo, likovno teorijo, umetnostno zgodovino, osnove varovanja kulturne dediščine in bivalno kulturo. Pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus nadarjenosti. Kandidat lahko nadaljuje izobraževanje na vseh univerzitetnih programih, je pa umetniška gimnazija dobra popotnica za družboslovne, humanistične in umetniške študije.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 03 89 60 648 info@scv.si
TRR: SI56 0110 0603 0705 664

Vodstvo šole

Janko Pogorelčnik

Direktor ŠC Velenje
Ravnateljica gimnazije Gabrijela Fidler

Gabrijela Fidler

Ravnateljica ŠC Velenje - Gimnazija

Jelka Oder

Pomočnica ravnateljice

Suzana Brodej

Tajništvo

Sara Brezovnik

Svetovalna služba

Erina Zukić

Svetovalna služba

Nika Kamnik

Svetovalna služba
vir: https://gimnazija.scv.si