Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola

O šoli

Šolski center Nova Gorica je vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga sestavlja sedem organizacijskih enot: Srednja ekonomska in trgovska šola, Biotehniška šola, Gimnazija in zdravstvena šola, Strojna, prometna in lesarska šola, Elektrotehniška in računalniška šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Šolski center Nova Gorica ima več kot 60 let tradicije na področju izobraževanja. Biotehniška šola, ki deluje v sklopu centra, izvaja srednješolske programa s področij kmetijstva, naravovarstva, živilstva in gostinstva. Del pouka poteka na šolskem posestvu, ki se razprostira na 19. hektarjih in je razdeljeno na štiri lokacije. Na posestvu se nahajajo vinogradi, pašniki, nasadi sadnega drevja in oljk, zeliščni vrt, čebelnjak itd. Biotehniška šola z dijaškim domom si prizadeva za vzpostavitev strpnega, spoštljivega in varnega okolja za učenje, delo in bivanje.

Število vseh dijakov: 360

Število vseh profesorjev: 54

Biotehniška šola je ena izmed sedmih enot Šolskega centra Nova Gorica in je od sedeža zavoda oddaljena 5 km. Šola z dijaškim domom je locirana v Šempetru pri Gorici, obiskuje jo med 350 in 400 dijakov, v dijaškem domu biva preko 100 dijakov. Šolska stavba leži v prijetnem okolju, obdana je z naravo in delom šolskega posestva. Dijaki so vozači ali pa bivajo v dijaškem domu, k nam prihajajo od Trente do obale, iz Goriških brd, Vipavske doline, Krasa, zamejstva in drugod iz Slovenije.

Dijaki se na naši šoli vpisujejo v programe s področij:
kmetijstva,
naravovarstva,
živilstva in
gostinstva.

Smo odprta šola, ki se povezuje navzven, z institucijami in gospodarstvom v našem ožjem, širšem in mednarodnem okolju. Organiziramo različne oblike izobraževanj za mladino in odrasle, sodelujemo z osnovnimi šolami, društvi, lokalno skupnostjo, Kmetijskim inštitutom Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico in ostalimi zbornicami, v sklopu Konzorcija biotehniških šol Slovenije smo povezani z drugimi šolami med katerimi poteka tudi izmenjava dijakov. Preko mednarodnih izmenjav in ekskurzij smo povezani z Evropo.

Skupaj ustvarjamo sproščeno, prijazno in varno okolje. Je prostor znanja pa tudi prostor kjer se tkejo prijateljstva in krepijo veščine sodelovanja, spoštovanja, zaupanja in kritičnega mišljenja. Želimo si novih pogledov, novih izzivov in se trudimo, da bi postali čim boljši v svoji stroki.

Ščepec zgodovine:

Začetki kmetijskega šolstva na Goriškem segajo v leto 1869, ko je bila je bila na pobudo cesarsko-kraljeve družbe in na stroške deželnega odbora ter s podporo cesarskokraljevega ministrstva za kmetijstvo ustanovljena Kmetijska šola v Gorici. Šola je imela svoje vodstvo, poslopje in inventar; bila je dvoletna in je delovala do leta 1915. Leta 1873 se je pričel pouk na drugi slovenski vinorejski in sadjarski šoli na Slapu pri Vipavi. Začetki današnje Biotehniške šole pa segajo v leto 1968. 18. novembra 1968 je bila v Novi Gorici manjša slovesnost ob otvoritvi Kmetijske šole Gorica. Od 1968 pa do danes, skozi mozaik dogodkov, menjavanja stavb, sprememb izobraževalnih programov in organizacijskih oblik, smo vztrajali. Postali smo pomemben del primorskega mozaika in primorski mozaik v malem.

Barbara Miklavčič Velikonja, ravnateljica ŠC Nova Gorica - Biotehniška šola

Multimedija

 

Predstavitev programov

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica

Kmetijsko-podjetniški tehnik dela na področju kmetijske proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v skladu s principi trajnostnega razvoja, kakovosti in varstva pri delu. Načrtuje rastlinsko pridelavo in predelavo, rejo živali, pridelovanje in predelovanje sadja, grozdja, vrtnin in krme. Dela tudi v laboratoriju, čebelnjaku, vinski kleti itd. Pri delu uporablja kmetijsko mehanizacijo. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem šolanju se lahko kandidat zaposli na kmetijah, v laboratorijih, kmetijskih zadrugah, kmetijskih trgovinah, na agencijah za razvoj podeželja ali pa nadaljuje šolanje na višjih ter visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

NARAVOVARSTVENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica

Naravovarstveni tehnik dela na področju varstva naravnih dobrin in virov, varstva okolja in urejanja prostora. Izvaja analize parametrov okolja in ukrepe ohranjanja vitalnosti varovanega območja. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem šolanju se lahko kandidat zaposli v laboratorijih in podjetjih za reciklažo, vodnogospodarskih in komunalnih podjetjih, različnih organih za urejanje okolja, skrbi za zaščitena območja ali pa nadaljuje šolanje na višjih ter visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

Program združuje področja gastronomije in turizma. Na področju gastronomije se dijak spozna s pripravo jedi in delom v kuhinji, z vodenjem strežbe in delovanjem gostinske enote, s sestavljanjem jedilnikov in pripravo obračunov. Na področju turizma pa osvoji znanja za delo na recepciji in turističnih poslovalnicah, za posredovanje turističnih informacij, organizacij dogodkov in vodenje gostov. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem šolanju lahko kandidat nadaljuje šolanje na višjih ter visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: živilsko prehranski tehnik/živilsko prehranska tehnica

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Program je namenjen nadgrajevanju predhodnega znanja. Živilsko prehranski tehnik dela na področjih načrtovanja in vodenja del v živilsko-predelovalnih obratih, na področju nadzorovanja kakovosti živilskih izdelkov in storitev ter načrtovanja prehrane. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem šolanju lahko kandidat nadaljuje šolanje na višjih ter visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

GOSPODAR NA PODEŽELJU (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gospodar/gospodarica na podeželju

Gospodar na podeželju prideluje poljščine in zelenjavo, vzgaja in oskrbuje okrasne rastline, dela v sadovnjaku in vinogradu ter redi domače živali. Kmetijske pridelke spravlja in skladišči in jih pripravlja na prodajo. Pri delu uporablja kmetijsko mehanizacijo. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

SLAŠČIČAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: slaščičar/slaščičarka

V času šolanja se dijak spozna s postopkom priprave različnih slaščičarskih izdelkov (piškotov, tort, peciva itd.) in se nauči izdelovati sladoled, čokolado, strjenke itd. Pridobi tudi potrebna znanja o živilih in znanja o pravilnem ravnanju z njimi. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gastronom - hotelir/gastronomka - hotelirka

Program vsebuje vsebine s področij gastronomije in hotelirstva. Dijak se nauči priprave različnih jedi, dekoracije jedi, ravnanja z živili, sprejemanja gostov in strežbe jedi ter pijače. Spozna se tudi z načini poslovnega komuniciranja z gosti. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

POMOČNIK V BIOTEHNIKI (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v biotehniki

Pogoj za vpis je vsaj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. V času šolanja se dijak nauči različnih enostavnih praktičnih del in ročnih spretnosti, kot so priprava in serviranje obrokov, peka sladic, urejanje vrta, čiščenje itd. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na srednje poklicnih programih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Centrala 05 62 05 700
Tajništvo 05 6205 740 bios@scng.si
Zbornica 05 62 05 744
TRR: SI56 0110 0603 0703 142

Vodstvo šole

Miran Saksida

Direktor Šolskega centra Nova Gorica

Barbara Miklavčič Velikonja

Ravnateljica ŠC Nova Gorica - Biotehniška šola

Barbara Skok Makovec

Tajništvo

Uradne ure: vsak delovni dan med 9.30 in 11.30 ter 13.00 in 14.30

Helena Debeljak Hlebec

Svetovalna služba
vir: http://bts.scng.si