Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

O šoli

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana je šola z dolgoletno tradicijo. Svoje prostore ima na Šubičevi ulici, v znameniti stavbi, ki jo je projektiral velikan slovenske arhitekture Jože Plečnik. Poleg kakovostno izvedenega programa splošne gimnazije Gimnazija Jožeta Plečnika ponuja obilico priložnosti za učenje tujih jezikov, omogoča možnost mednarodnih izmenjav in organizira ekskurzije po Sloveniji in tujini. Gimnazijski program omogoča usmeritev v naravoslovne predmete, v družboslovne predmete ali v učenje tujih jezikov. Šola je uvrščena v mrežo Ekošol in v mednarodno Unescovo mrežo šol. Izvajajo Timski pouk, Erasmus+ programe, imajo bogat nabor obšolskih dejavnosti (čebelarski krožek, šolski časopis, jezikovne tečaje, debatni krožek, filmski in gledališki krožek, astronomski in fizikalni krožek itd.). Omogočajo pa tudi pridobitev nemške jezikovne diplome.

Število vseh dijakov: 732

Število vseh profesorjev: 57

Spoštovani!

Z veliko spoštovanja in, priznam, tudi malo strahu sem pred dnevi prvič odrinila težka vrata v mogočno Plečnikovo zgradbo na Šubičevi 1 kot nova ravnateljica. Tako kot so občutile že mnoge generacije dijakov, ki so pred mano prvič vstopale v ta hram učenosti.

Všeč mi je ta preplet klasike, tradicije in na drugi strani usmerjenost v življenje, sodobnost in aktualnost.

Veliko vprašanj, vtisov in sprememb se dogaja te dni v moji glavi. Do neke mere je zame vse novo, po drugi strani se srečujem z domačnostjo in sprejetostjo. In to mi daje zagon in veselje, hkrati pa tudi ponos, da lahko vodim tako pomembno ustanovo.

Cilj naše gimnazije je dobro poučevanje in kvalitetno znanje. Veliko se danes razpravlja o tem, kaj dobro poučevanje sploh je. Zame to pomeni kvaliteten prenos bogastva znanja, ki je že odkrito in ga vsak potrebuje zato, da lahko svoja raziskovanja umesti in razvija. Pa tudi ohranjanje in vzbujanje radovednosti ter želje po še novem znanju. To bo naše dijake pripeljalo do res kvalitetnega znanja. Ne le za maturo, tudi za življenje, za družbo. In to lahko dosežemo le s pravim ravnovesjem med kvalitetnim poukom in bogatimi spremljevalnimi dejavnostmi. Ob tem pa brez pristnih medčloveških odnosov ne gre.

Z vso svojo energijo, sposobnostjo in ljubeznijo do ljudi se želim v ta proces vključiti in podpreti vse dobre sile, ki si prizadevajo iskati poti, da bo Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana za vsakega dijaka in profesorja najboljša.

Z željami po dobrem sodelovanju vas lepo pozdravljam

Lidija Žigon, prof., ravnateljica Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Multimedija

 

Predstavitev programov

SPLOŠNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program splošne gimnazije, ki poteka na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana, omogoča usmeritev v poglabljanje naravoslovnih predmetov, družboslovnih predmetov ali v učenje tujih jezikov. Splošnoizobraževalni učni proces dijake pripravi na opravljanje splošne mature in na nadaljnji univerzitetni študij. Šolsko delo je sestavljeno iz obveznih in izbirnih vsebin ter vsebin, ki potekajo izven šole.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

3D pogled

Vhod

Knjižnica

Tajništvo

Biologija

Terasa

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Ravnateljstvo (01) 62-042-03
Tajništvo (01) 62-042-00 gjp@gjp.si
Svetovalna služba (01) 62-042-06
TRR: SI56 0110 0603 0693 927

Vodstvo šole

Lidija Žigon

Ravnateljica

Boštjan Bojadžiev (nadomešča Veronika Vizjak)

Pomočnik ravnateljice

Andreja Škof

Tajništvo

Uradne ure: vsak delovni dan od 07.30 do 08.00, od 10.00 do 11.00, od 13.00 do 14.00, v času počitnic so dežurne uradne ure samo v dnevih, ki so označeni na šolskem koledarju - od 10.00 do 12.00

Petra Mustar

Svetovalna služba

Uradne ure: torek in četrtek od 10.00 do 12.00, sreda od 12.30 do 14.30

Kristian Majcen

Svetovalna služba

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10.00 do 12.00

vir: https://www.gjp.si