Tehnik za tkalstvo - poklic

Tehnik za tkalstvo

Tehnik za tkalstvo danes ponavadi dela kot planer v tkalnici ali kot oblikovalec. Tkalstvo je v Sloveniji ena izmed najpomembnejših vej domače obrti.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja tehnik za tkalstvo?

Tehnik za tkalstvo lahko opravlja dela v celotnem procesu proizvodnje tkanine. Običajno so tehniki tkalstva aktivni pri pripravi tkanja. V tkalnici (ali snovalnici) delajo kot planerji. Poleg tega lahko tehnik za tkalstvo dela tudi kot normirec, tehnolog, oblikovalec ali kontrolor. Poleg samega procesa tkanja in nastanka tkanine, se lahko tehniki za tkalstvo ukvarjajo tudi z nabavo in prodajo surovin za tkanje ali pa s prodajo končanih tkanin.

Tehnik za tkalstvo in delovni pripomočki:

Tehnik pri svojem delu uporablja stroje za tkanje, ki jih ponavadi najdemo v tkalnici (stroji za previjanje preje, snovalni stroji za pripravo osnove za tkanje, tkalski stroji, statve itd.). Če je tehnik tkalstva zaposlen kot kontrolor kakovosti, potem pri delu uporablja naprave za pregledovanje tkanin in označevanje napak.

Kakšni so izdelki in storitve?

Glavni izdelki tehnika za tkastvo so stkane tkanine, ki služijo kot osnova za izdelavo različnih tekstilnih izdelkov. Seveda pa tkanje ni edino delo, ki ga tehnik opravlja, zato med njegove storitve in izdelke prištevamo tudi pripravo načrta dela, oblikovanje vzorcev in izdelavo barvnih kart. Pri opravljanju tega poklica je veliko dela tudi z birokracijo, zato tehnik pripravlja in sprejema tudi tehnološke liste, delovne naloge, laboratorijska poročila, naročilnice itd.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic?

Tehnik za tkalstvo mora biti komunikativen, organiziran, vesten, natančen, odgovoren in ekonomičen. Pomembno je, da ga delo veseli, saj se mora zanimati za novosti v stroki in spremljati razvoj novih materialov, tehnoloških postopkov in modnih trendov.

Poklic - tehnik za tkalstvo

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Pri opravljanju poklica tehnika za tkalstvo delavcu ne grozi veliko poškodb, vendar pa je za dodatno varnost izjemno pomembno spremljanje varnostnih predpisov. Glavni pravili dela v tklanici sta, da morajo biti lasje speti in da čevlji, ki jih delavec nosi, ne smejo drseti. Pri delu mora tehnik za tkalstvo nositi zaščitna sredstva, kamor spadajo delovna obleka, delovna obutev, naušniki, zaščitna očala in rokavice. Kljub majhni možnosti poškodb, pa je delavec v tkalnici lahko izpostavljen prahu, lebdečim vlaknom, kemikalijam in barvilom. Vse to lahko vpliva na pojav alergij ali astmatičnih obolenj.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic tehnika za tkalstvo?

Dandanes opravljanje poklica tehnika za tkalstvo izvira iz izobraževalnega profila za preoblikovalca tekstilij.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Tehnik za tkalstvo potrebuje za opravljanje svojega poklica zelo širok nabor spretnosti. Med bolj splošna znanja spadajo znanja tujih jezikov, matematike, fizike in kemije. Tehnik mora biti izobražen tudi na področju strokovnih znanj (poznavanje različnih tekstilnih surovin in materialov, poznavanje tklaskih in pletilskih vezav, ter predvsem posameznih tehnoloških procesov – tkanja, predenja, pletenja, konfekcije in oplemenitenja). Zahtevajo se ročne spretnosti in gibčnost.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Za opravljanje tega poklica niso zahtevane posebne fizične sposobnosti, vseeno pa obstajajo določene omejitve. Poklica tehnika za tkalstvo ne more opravljati nekdo, ki ne razlikuje barv (barvna slepota), v tkalnicah, predilnicah in pletilnicah pa se ne morejo zaposliti osebe, ki imajo hudo alergijo na prah ali astmo. Od zaposlenega se v tej stroki torej zahteva dobro razvit estetski čut, sposobnost razlikovanja barv in barvnih nians, oster vid ter dobra sposobnost tipanja.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja?

Tehnik za tkalstvo je odgovoren za tehnološko pripravo proizvodnje tkanin. V tem procesu sodeluje od začetka do konca in sicer od operativnega načrtovanja materialov pa vse do priprave tehnične dokumentacije. Če tehnik za tklastvo dela kot kontrolor, pod njegovo delo spada kontrola surovin za tkanje, laboratorijsko preizkušnje in kontrola kakovosti ter količine proizvedenih izdelkov.

Kakšne so razmere za delo?

Odvisno od tega na katerem področju proizvodnje je tehnik zaposlen, se lahko razmere za delo razlikujejo. Če tehnik dela v tkalnici ali predilnici, je tam izpostavljen prahu, lebdečim vlaknom, vlagi in kemikalijam. Delo se večinoma opravlja v zaprtih, vendar dobro prezračenih prostorih. Delavec lahko večino delovnega časa preživi stoje ali sede, občasno v neprijetnih položajih. Tehniki za tkalstvo, ki dela ne opravljajo v obratu, ponavadi delajo v pisarni, barvni kuhinji, fizikalnem laboratoriju ali vzorčni delavnici.

Kakšne so možnosti zaposlovanja tehnika za tkalstvo?

Tehnik za tkalstvo se lahko zaposli v tkalnici, predilnici, pletilnici, v fizikalnem laboratoriju ali pa v prodaji tkanin.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?