PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ - SMER IZOBRAŽEVANJA

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI

Preoblikovalec tekstilij oblikuje oblačila in modne dodatke, ki ustrezajo modnim standardom, potrebam trga in željam kupca.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Po koncu programa preoblikovalec tekstilij boš usposobljen/a za:

  • samostojnost in varnost pri delu z napravami in tekstilnimi stroji;
  • pripravo za pravilno izdelavo tekstilnih izdelkov in njihovih elementov;
  • vzdrževanje in enostavno popravilo tekstilnega izdelka;
  • pripravo na prepoznavo tekstilij;
  • izobraževanje ustrezne strokovne terminologije;
  • racionalnost in gospodarno rabo materialov in virov energije.

Nadaljevanje študija po končanem programu preoblikovalec tekstilij:

Uspešno končana izobrazba nižjega poklicnega izobraževalnega programa omogoča vpis v izobraževalni program srednje strokovne izobrazbe oziroma programe srednjega poklicnega izobraževanja.

Vpisni pogoji za program:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je končan vsaj sedmi razred devetletne osnovne šole oz. vsaj šesti razred osemletnega osnovnošolskega izobraževalnega programa, izpolnjene ustrezne osnovnošolske obveznosti ali zaključen program osnovnošolske izobrazbe po prilagojenem programu, ki ustreza nižjim izobrazbenim standardom.

Delo in zaposlitev po končanem programu preoblikovalec tekstilij:

Zaposlitev v obrtni delavnici, popravljalnici oblačil, pralnici, kemični čistilnici, oblačilni industriji ter na drugih delovnih mestih, ki zahtevajo osnovno znanje za enostavna rutinska dela.

Sorodne smeri

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI – NPI

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI – NPI

OBDELOVALEC LESA – NPI

OBDELOVALEC LESA – NPI

POMOŽNI ADMINISTRATOR – NPI

POMOŽNI ADMINISTRATOR – NPI

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE – NPI

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE – NPI

Ustanove, ki izvajajo program