Sociolog - poklic

Sociolog

Sociolog je oseba, ki se ukvarja z analitičnim, raziskovalnim, načrtovalnim, svetovalnim in pedagoškim delom.  

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja sociolog?

Sociolog lahko opravlja več poklicnih dejavnosti, ki temeljijo na sposobnostih kritičnega in analitičnega razmišljanja in spoznavanja zakonitosti delovanja družb.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki sociologa so: različna strokovna literatura (predvsem v tujih jezikih) in statistična ter raziskovalna poročila.  

Kakšni so izdelki in storitve?

Izdelki in storitve se razlikujejo glede na to, kaj sociolog dela. V pedagoškem procesu je to predvsem posredovanje znanja, v okviru raziskovalnega dela so to celostne ali delne analize, na področju prostorskega načrtovanja pa je pripravljanje kritične analize posegov v okolje. 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic sociologa?

Sociolog mora biti posameznik, ki ga zanima raziskovanje in družba. Zanj je zelo pomembno dobro pisno in ustno izražanje, radovednost o družbenih dogajanjih in ustvarjalnost. 

Poklic - sociolog

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu sociologa?

Značilnih nevarnosti pri delu ni. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic sociologa?

Potrebna je končana univerzitetna izobrazba družboslovne smeri.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje sociolog za opravljanje svojega dela?

Potrebna je sposobnost teoretske refleksije družbenih pojavov in osnove za samostojno raziskovalno delo. 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti sociologa?

Pričakuje se dobra zbranost za posamezne raziskovalne projekte, ki so omejeni s kratkimi časovnimi roki. 

Kje se lahko zaposli sociolog?

Sociolog se lahko zaposli v različnih poklicnih dejavnostih (pedagoške, raziskovalne, načrtovalne in svetovalne dejavnosti).

Kakšna so delovna področja sociologa?

Delovna področja sociologa so: načrtovalno, svetovalno in organizacijsko delo. Svoja delovna področja lahko opravlja tudi na področju kulture in kulturnih dejavnosti, informiranja in novinarstva. Zadnje čase sociologi razvijajo tudi informacijske tehnologije in informacijske sisteme v družbenih dejavnostih. 

Kakšne so razmere za delo?

Delo je večinoma vezano na pisarniške prostore. Delo pogosto poteka v skupini z drugimi strokovnjaki. 

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Izobrazbo lahko pridobiš s programi iz teoretsko-analitske smeri, smeri sociologije kulture ali kadrovskega menedžmenta.