Šepetalec - poklic

Šepetalec

Šepetalec gledališkim igralcem na vajah in predstavah prišepetava besedilo in s tem pomaga, da gledališki proces poteka nemoteno.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja šepetalec?

Šepetalec je del gledališke ekipe. Prisoten je pri celotnem procesu pripravljanja uprizoritve. Njegovo delo se začne že z uvodno vajo, na kateri režiser in dramaturg predstavita koncept predstave, lektor pa opredeli jezikovno-slogovne usmeritve. Uvodni vaji sledijo bralne vaje, na katerih šepetalec opazuje in si zapisuje jezikovne posebnosti, naglase in način govora posameznega igralca. V primeru, da kateri izmed igralcev na vajah ni prisoten, ga šepetalec nadomesti. Po končanih bralnih vajah se gledališki proces premakne v prostor. Takrat že začnejo načrtovati premike in geste. Na tej točki je naloga šepetalca, da igralcem, ki na začetku še ne znajo besedila, pomaga s prišepetavanjem. Šepetalčeva vloga se zmanjšuje tekom vaj, ko igralci vedno bolj obvladajo besedilo.

Na vajah besedilo podaja razločno in glasno, na predstavah pa se to spremeni. Ko je predstava pripravljena in jo uprizarjajo pred občinstvom, šepetalec govori čim bolj neslišno, ampak dovolj jasno, da ga igralec razume. Njegov delovni prostor v času poteka predstave je miza s stolom in lučjo, ki se nahaja ob zavesi, na levi strani odra.

Delovni pripomočki:

Šepetalčevi osnovni pripomoček je dramska predloga, v katero si s pisalom zapisuje jezikovne in slogovne posebnosti ter druge iztočnice. Njegov delovni prostor je miza, stol in luč, ki mu omogoča, da lahko bere v temi.

Kakšni so izdelki in storitve šepetalca?

Šepetalec gledališkim igralcem na vajah pomaga pri učenju besedila. Ko se predstave uprizarjajo, jim prišepetava besedilo, če ga med nastopom pozabijo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic šepetalca?

Šepetalec je prilagodljiv, vesten, odgovoren in zanesljiv. Vešč je komunikacije in zna delati z ljudmi. Ima posluh za jezik in pozna gledališke ter literarne značilnosti.

Poklic - šepetalec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu šepetalca?

Delovno okolje šepetalca je zaodrje gledališča, ki ima veliko tehnične opreme. Nad njegovo mizo so nameščene luči, obkrožen je s scenskimi elementi, ki se lahko podrejo in povzročijo poškodbe. Ker dela v temi z minimalno svetlobo, lahko pride do težav z očmi. Večino delovnika sedi, zato se lahko pojavijo bolečine v križu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic šepetalca?

Za poklic šepetalca ne obstaja strokovna izobrazba. To delo lahko opravljajo posamezniki s končano srednješolsko izobrazbo.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Šepetalec mora dobro poznati gledališko in literarno umetnost ter slovenski jezik. Zaželena je splošna razgledanost in zanimanje za kulturo.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti šepetalca?

Za potrebe opravljanja poklica je priporočljiv dober vid, saj dela v slabo osvetljenem prostoru. Biti mora pozoren opazovalec in imeti dober posluh za jezik. Da si zapomni vse informacije, mora imeti dober spomin. Med delovnim procesom mora biti zbran in sposoben hitro odreagirati.

Kje se lahko zaposli šepetalec?

Šepetalec je zaposlen v različnih gledališčih.

Kakšna so delovna področja šepetalca?

Temeljno delovno področje šepetalca so uprizoritvene umetnosti.

Kakšne so razmere za delo?

Delovni čas šepetalca se prilagaja na urnik vaj in predstav. Velikokrat dela tudi med vikendi, z ekipo potuje na gostovanja. Ko se gledališka sezona na začetku poletja zaključi, skupaj s celotnim gledališkim osebjem odide na dopust.

Kakšne so možnosti zaposlovanja šepetalca?

Prosta delovna mesta razpišejo gledališča.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici