Sanitarni inženir - poklic

Sanitarni inženir

Sanitarni inženir se ukvarja z delom na področju ravnanja z odpadki in odplakami ter oskrbe s pitno vodo in zdravstveno-ekološkega nadzora.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja sanitarni inženir?

Običajno se srečuje z opravili na higiensko-epidemiološkem, zdravstveno-ekološkem in socaialno-medicinskem področju. Navzoč je pri projektiranju in načrtovanju komunalnih objektov, industrijskih con, naselij in infrastrukture naselja.  

Sodeluje pri nadzorovanju ekoloških in higiensko-epidemioloških problemov. Vodi izobraževanja na področju preventivnih dejavnosti zdravstvenega varstva in nadzira sanitarno delo v ustanovah s področij ravnanja z odpadki, nevarnimi snovmi in odplakami in preskrbe s pitno vodo in hrano. Opravlja strokovna dela na področju dezinsekcije, dekontaminacije, deratizacije in dezinfekcije.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki sanitarnega inženirja so raznolike merilne naprave in dokumenti.

 

Kakšni so izdelki in storitve?

Opravlja storitve, kot so spremljanje, evidentiranje, analiziranje. Na podlagi ocene poda strokovno mnenje.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic sanitarnega inženirja?

Posameznik mora biti sposoben komunikacije in pojasnitve podane ocene.

 

Poklic - sanitarni inženir

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu sanitarnega inženirja?

Med opravljanjem dela je lahko izpostavljen strupenim snovem, zato mora upoštevati predpise o varstvu pri delu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic sanitarnega inženirja?

Posameznik mora imeti končano visoko strokovno šolo zdravstvene smeri.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje sanitarni inženir za opravljanje svojega dela?

Posameznik se mora znati hitro odločati, biti mora sposoben samostojnega dela in dela v skupini, imeti mora znanja s strokovno-tehničnega področja. Neodvisno mora opravljati meritve, jemati vzorce in podati strokovne presoje. Imeti mora znanje o škodljivih tehnoloških vplivih na človekovo okolje in ekološka spoznanja z uporabo epidemioloških metod. Preučuje povezave med škodljivim učinkovanjem agensov na človeško telo in pojavom zdravstvenih posledic ter kasnejšimi postopki zdravljenja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti sanitarnega inženirja?

Posameznik mora imeti dobre psihofizične sposobnosti, biti mora odgovoren in natančen ter imeti dobro razvita čutila.

Kje se lahko zaposli sanitarni inženir?

Kakšna so delovna področja sanitarnega inženirja?

Dela na področju varovanja okolja, ravnanja z odpadki in odplakami, preskrbo s pitno vodo, vodenja upravno-inšpekcijskih upravnih organov, prehrane in zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov, preventive zdravstvene dejavnosti, raziskovalnega in izobraževalnega dela in sanitarno inšpekcijskega nadzora.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere za delo so težke, saj je izpostavljen strupenim snovem in boleznim.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Zdravstvena fakulteta

Smeri

Sorodni poklici