Oskrbnik živali - poklic

Oskrbnik živali

Oskrbnik živali skrbi za zahtevnejšo oskrbo živali, za prehrano, ustrezno urejenost bivanjskega prostora in opazuje njihovo vedenje.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja oskrbnik živali?

Oskrbnik živali je običajno zaposlen na veterinarski kliniki, v živalskem vrtu in zavetišču za živali. Naloga oskrbnika je, da skrbi za prehrano živali, urejenost bivanjskega prostora in opazovanje morebitnih sprememb v njihovem obnašanju ter ugotavljanje vzrokov za nastale spremembe.  Oskrbnik, ki je zaposlen v živalskemu vrtu, oskrbuje eno izmed treh skupin živali: v prvo skupino sodijo kopitarji, parkljarji, bizoni, antilope in divji prašiči, v drugo opice in ptiči in v tretjo zveri, dihurji, levi in medvedi. Naloga oskrbnika je tudi jemanje vzorcev za analizo v laboratoriju in zdravljenje živali ter urejanje in čiščenje kletk.

Delovni pripomočki:

Pripomočki, ki jih med delom oskrbnik uporablja, so: razne posode, samokolnica, ročni vozički, noži, vile, grablje, sekira, lopata, traktor in stroj na paro WAPO. Njegova naloga je tudi vpisovanje v evidenčno knjigo in pregled dobavnic.

Kakšni so izdelki in storitve oskrbnika živali?

Poleg oskrbe za osnovne potrebe živali skrbi za urejenost okolice in vožnjo veselega vlaka ter morebiten transport živali.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic oskrbnika živali?

Posameznik mora biti odgovorna oseba, ki je sposobna natančnega opazovanja živali in zaznati morebitne spremembe v njihovem obnašanju, da živali preda veterinarju. Pomembna je tudi samoiniciativa in želja za dodatnem izobraževanju in usposabljanju.

Poklic - oskrbnik živali

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu oskrbnika živali?

Nepazljivost oskrbnika lahko privede do morebitnih poškodb, ugrizov in zlomov. Pri opravljanju dela oskrbnik nosi delovno obleko, rokavice in obutev.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic oskrbnika živali?

Za opravljanje poklica je zahtevana srednja strokovna izobrazba za veterinarskega tehnika.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje oskrbnik živali za opravljanje svojega dela?

Posameznik mora imeti znanje o živalih in njihovih osnovnih življenjskih potrebah. Skrbi za dobro počutje živali, prepozna morebitne spremembe vedenja in o spremembah poroča veterinarju, pozna postopke dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije. Imeti mora tudi izpit za traktor in osebno vozilo.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti oskrbnika živali?

Posameznik mora biti v dobri psihofizični kondiciji, ne sme biti gibalno oviran, sposoben mora biti dela v vsakem vremenu in biti okreten ter hiter. 

Kje se lahko zaposli oskrbnik živali?

Kakšna so delovna področja oskrbnika živali?

Delovna področja oskrbnika so zahtevnejša oskrba živali v živalskem vrtu, v zavetišču za živali, na veterinarski ambulanti in v kliniki ter z živalmi v karanteni.

Kakšne so razmere za delo oskrbnika živali?

Delo oskrbnika večinoma poteka zunaj v vseh vremenskih razmerah, je fizično naporono, zahteva veliko mero predanosti, spretnosti in vzdržljivosti, zato so pomembne dobre psihofizične sposobnosti. Pomembno je, da je oskrbnik nenehno pozoren in se zaveda okolice, saj so živali lahko tudi nepredvidljive.

Kakšne so možnosti zaposlovanja oskrbnika živali?

Možna je zaposlitev v živalskem vrtu, v zavetišču za živali, v veterinarski kliniki in ambulanti.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici

Sorry, No posts.