VETERINARSKI TEHNIK - SSI - smer izobraževanja

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

Veterinarski tehnik skrbi za oskrbo živali, pripravo živali na poseg in odvzemanje vzorcev. Prav tako asistira veterinarjem pri njihovem delu.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa veterinarski tehnik:

Izobraževalni program je namenjen vsem dijakom in dijakinjam, ki imajo radi živali in razgibano delo. Delo od mladih zahteva veliko mero odgovornosti, vztrajnosti in motiviranosti za učenje. Priporočljive so veščine dobrega opazovanja, ročnih spretnosti in natančnosti. Zaradi različnih okoliščin, v katerih se poklic opravlja, mora biti veterinarski tehnik v dobri psihofizični kondiciji. Poleg splošnega znanja izobraževalni program vključuje strokovne predmete oziroma module, kot so anatomija in fiziologija domačih živali, informatika in poslovno komuniciranje, oskrba živali, laboratorijsko delo v veterinarstvu itd. Vsi moduli pa vključujejo tudi praktično delo v ambulantah in laboratorijih. Program traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.

 

Program veterinarski tehnik je zelo razgiban izobraževalni program. V času trajanja boš pridobil/a znanje s področja:

 • pravilne oskrbe živali;
 • transporta domačih živali;
 • odvzemanja vzorcev in laboratorijskega dela;
 • priprave živali na poseg;
 • asistiranja veterinarjem pri različnih opravilih, tudi pri posegih;
 • zdravil za živali;
 • recepcijskega dela;
 • etičnega ravnanja znotraj svojega poklica;
 • veterinarske lekarne;
 • trajnostnega razvoja;
 • komuniciranja znotraj svojega poklica in dela v skupini;
 • uporabe sodobne informacijske tehnologije;
 • varstva pri delu;
 • varstva okolja in racionalne rabe energije in materialov;
 • zagotavljanja kakovosti opravljenega dela.

Nadaljevanje študija po programu veterinarski tehnik:

Po končanem štiriletnem izobraževalnem programu se lahko dijak oziroma dijakinja, ki je uspešno zaključil maturo, vpiše v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Prav tako lahko dijak/inja opravi izpit iz predmeta splošne mature, kar mu omogoča vpis na univerzitetne študijske programe, ki to dopuščajo.

Vpisni pogoji za program veterinarski tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu veterinarski tehnik:

Po uspešno zaključenem izobraževalnem programu se lahko zaposliš v veterinarskih ambulantah in veterinarskih klinikah. Možna je tudi zaposlitev v laboratoriju, zavetišču za živali ali trgovini za male živali.

Sorodne smeri

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program