Srednja šola Črnomelj

O šoli

Srednja šola Črnomelj je pomembna izobraževalna točka belokranjskega območja z dolgo zgodovino, poklicno strojniško izobraževanje namreč sega nazaj v leto 1909. V ospredje svojega delovanja šola postavlja znanje in pozitivne vzgojne vrednote. Srednjo šolo Črnomelj odlikuje strokovno in spodbudno delovno okolje, kjer poteka kakovosten izobraževalni proces. Stremijo k razvoju spoštovanja, solidarnosti, zaupanja in strpnosti. Delovanje šole je močno vpeto v lokalno in širše okolje. Dijaki in profesorji so pomemben člen pri sooblikovanju kulturnega in športnega dogajanja, pri praktičnem delu pouka pa se šola povezuje tudi z lokalnimi delodajalci. Srednja šola Črnomelj izvaja naslednje srednješolske programe: gimnazija, strojni tehnik, oblikovalec kovin – orodjar ter ekonomski tehnik.

Število vseh dijakov: 289

Število vseh profesorjev: 28

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska matuarntka

Gimnazijski program je sestavljen iz obveznih predmetov, izbirnih predmetov in obveznih izbirnih vsebin. Cilj gimnazijskega programa je pridobitev splošne izobrazbe in razgledanosti, priprava na maturo in priprava na nadaljnjo šolanje na univerzi.

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Program je sestavljen iz teoretičnih in praktičnih vsebin, ki jih kandidati potrebujejo za obrtniško delo in za delo v industrijskih dejavnostih. Spoznajo se z računalniškimi tehnologijami, z delovanjem različnih sistemov ter z delom na različnih strojih, orodjih ter napravah. Po uspešno zaključeni poklicni maturi se lahko zaposlijo v industrijskih, obrtnih in servisnih dejavnostih, v trgovinskih ali negospodarskih dejavnostih. Kandidati lahko nadaljujejo šolanje na visokih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Program se zaključi s poklicno maturo. Dijaki v času šolanja pridobijo praktična in teoretična znanja s področja financ, podjetništva, računovodstva, trženja, bančništva, managementa, tržnega komuniciranja itd. Po zaključenem šolanju se lahko zaposlijo kot referenti v bančnem poslovanju, v bančni komerciali, kot zavarovalniški asistenti, delajo lahko v turizmu, javni upravi, na področju trženja ali mednarodnega poslovanja. Kandidati se lahko nadalje izobražujejo v višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi v nekatere univerzitetne programe.

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec/oblikovalka kovin-orodjar/orodjarka

Dijaki v času šolanja osvojijo pratične spretnosti in strokovna znanja, ki jih potrebujejo pri oblikovanju kovin ter pri izdelovanju kovinskih izdelkov ali orodij in za delo z računalniško vodenimi stroji ter napravami. Del praktičnega usposabljanja poteka tudi pri delodajalcih. Spoznajo se s tehničnim risanjem, različnimi materiali, energetiko in elektroniko. Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposlijo v različnih podjetjih ali pa nadaljujejo šolanje na programih poklicno-tehniškega izobraževanja.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 07 30 51 667 ss.crnomelj@guest.arnes.si
TRR: SI56 01100-6030692860

Vodstvo šole

Darja Bremec

Ravnateljica

Brigita Grahek Šolar

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 13.00, razen v času pouka glede na urnik, ter v času popoldanskih govorilnih ur

vir: https://sscrnomelj.si