Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

O šoli

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota ima dolgo, že več kot sto let trajajočo tradicijo izobraževanja na področjih elektrotehnike, računalništva, strojništva, oblikovanja ter lesarstva. Dijaki dosegajo visoke rezultate na slovenskih in mednarodnih tekmovanjih in so že nekaj let zapored najuspešnejša pomurska srednja šola po številu zlatih maturantov. Kakovostno izvedeni izobraževalni programi kandidatom omogočajo pridobitev ustreznih teoretičnih in praktičnih znanj, ki jih potrebujejo za zaposlitev ali za nadaljevanje šolanja. Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota izvaja naslednje programe: tehnik računalništva, tehnik oblikovanja, strojni tehnik, elektrotehnik, mizar, elektrikar, avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar, strojni tehnik in elektrotehnik.

Število vseh dijakov: 901

Število vseh profesorjev: 91

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

V času šolanja se dijaki spoznajo z delovanjem računalniških sistemov, z nameščanjem in vzdrževanjem programske opreme, z izdelovanjem spletnih aplikacij in spletnih strani, z upravljanjem podatkov v podatkovni bazi, s povezovanjem naprav v omrežja in oblikovanjem različnih publikacij, animacij in reklamnega materiala. Po opravljeni poklicni maturi se lahko zaposlijo kot vzdrževalci in prodajalci računalniške in programske opreme, kot izdelovalci spletnih strani ter aplikacij, delajo lahko kot upravitelji računalniških omrežij, izdelujejo dokumentacijo ali oblikujejo različne publikacije ter druge multimedijske vsebine. Šolanje lahko nadaljujejo na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

TEHNIK OBLIKOVANJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica oblikovanja

Dijaki, ki se izobražujejo za tehnike oblikovanja, pridobijo znanja s področja oblikovanja vizualnih sporočil za različne medije, spoznajo pripravo prelomov različnih tiskovin, osvojijo osnove risanja in oblikovanja spletnih mest. Po zaključeni poklicni maturi se lahko zaposlijo v oblikovalskih studiih, oglaševalskih agencijah, tiskarnah, medijskih in kulturnih ustanovah ali pa se samozaposlijo. Šolanje lahko nadaljujejo na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Strojni tehnik načrtuje in nadzira proizvodnjo, konstruira in projektira različne dele strojev, programira in upravlja CNC-stroje, avtomatizirane linije in druge obdelovalne stroje. Po zaključeni poklicni maturi se lahko zaposli kot vodja del, kot konstruktor in tehnolog, kot upravljalec proizvodnih strojev ter kot kontrolor ali skladiščnik, dela lahko kot programer in operater strojev, kot referent ali svetovalec, kot nadzornik gradbišča ali izvajalec zaključnih gradbeniških del, lahko pa se zaposli tudi kot monter različnih naprav. Šolanje lahko nadaljuje na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

STROJNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Pogoj za vpis je končano srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja (avtoserviser, finomehanik, orodjar, strojni mehanik, elektrikar, kmetijski mehanik, rudar itd.) ali pa uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje z vsaj tremi leti delovnih izkušenj na področju strojništva. Program se zaključi s poklicno maturo. Strojni tehnik se lahko zaposli kot organizator in vodja del, kot konstruktor in tehnolog, upravljalec proizvodnih strojev, kontrolor, skladiščnik, referent, trgovski zastopnik, cenilec avtomobilskih škod, nadzornik gradbišča in izvajalec zaključnih gradbenih del, monter različnih naprav ali pa delo opravlja kot samostojni podjetnik. Šolanje lahko nadaljuje na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ELEKTROTEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

V času šolanja se dijaki spoznajo z elektrotehniško stroko, z avtomatiko/elektroniko. Naučijo se, kako električni sistemi delujejo in kako jih je potrebno vzdrževati. Spoznajo elemente programirljivih naprav, instrumente in merilne metode, ki se uporabljajo za merjenje električnih in drugih fizikalnih veličin ter elektronske komponente v sistemih različnih aplikacij. Po zaključeni poklicni maturi se lahko zaposlijo kot vzdrževalci električnih strojev in naprav, kot projektanti in izvajalci električnih in komunikacijskih inštalacij, kot načrtovalci različnih krmilij in regulacij, delajo lahko tudi kot serviserji ali komercialisti na področju elektrotehnike. Šolanje lahko nadaljujejo na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ELEKTROTEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Pogoj za vpis je končano srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja (elektrikar, računalnikar, mehatronik operater, avtoserviser) ali uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje z vsaj tremi leti delovnih izkušenj na področju elektrotehnike. Program se zaključi s poklicno maturo. Elektrotehnik se lahko zaposli v elektrodistribucijskih podjetjih, v podjetjih, ki inštalirajo električne in komunikacijske inštalacije, nudi lahko serviserske in vzdrževalne storitve, načrtuje avtomatizirane procese in mehatronske sklope ter sisteme elektrarn, črpalk in drugih naprav. Delo lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik. Šolanje lahko nadaljuje na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

MIZAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mizar/mizarka

Mizar samostojno izdeluje mizarske izdelke, izbira ustrezne materiale in pri svojem delu uporablja primerno tehnologijo ter dokumentacijo. Delo izvaja v skladu s pravili varovanja zdravja in okolja. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat se lahko zaposli v lesnopredelovalni dejavnosti, dela lahko pri samostojnih lesarskih podjetnikih, kot monter pohištva v trgovinah s pohištvom ali materialom za izdelavo pohištva. Poklic lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

ELEKTRIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: elektrikar/električarka

Dijaki v času šolanja spoznajo elektrotehnične osnove in osnove električnih vezij. Usposobijo se za načrtovanje in izvajanje električnih ter komunikacijskih inštalacij. Učijo se brati električne sheme, razumevanja delovanja elektrotehničnih sistemov in naprav. Naučijo se tudi vzdrževanja ter popravljanja električnih inštalacij in strojev, vgrajevanja elementov inteligentnih inštalacij ter montiranja in servisiranja različnih sistemov elektrarn, črpalk in drugih naprav. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposlijo na področju elektrogospodarstva, delajo lahko v industriji, vzdržujejo gospodarske objekte, nudijo servisne dejavnosti, prodajajo tehnično blago, montirajo mehatronske sklope in različne sisteme. Delo lahko opravljajo tudi kot samostojni podjetniki. Šolanje lahko nadaljujejo na poklicno-tehniški ravni.

AVTOSERVISER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtoserviser/avtoserviserka

Po uspešno zaključenem programu se lahko avtoserviserji zaposlijo kot serviserji osebnih in tovornih vozil ter voznih sredstev. Delajo lahko v proizvodnji vozil, v avtoservisih, na tehničnih pregledih vozil, kot cenilci, poklicni vozniki ali prodajalci avtomobilov, rezervnih delov in tehnične opreme. Poklic lahko opravljajo tudi kot samostojni podjetniki. Šolanje lahko nadaljujejo na poklicno-tehniški ravni.

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

Inštalaterji strojnih inštalacij se lahko po uspešno opravljenem zaključnem izpitu in zaključenem programu zaposlijo kot monterji ali upravljalci klimatskih, plinskih, ogrevalnih, prezračevalnih, vodovodnih in kanalizacijskih naprav. Delajo lahko tudi kot komercialni in nabavni referenti, svetovalci za prodajo, trgovski zastopniki ali kot samostojni podjetniki na področju montaže, vzdrževanja in servisiranja strojnih inštalacij. Šolanje lahko nadaljujejo na poklicno-tehniški ravni.

MEHATRONIK OPERATER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

Mehatroniki operaterji se lahko po uspešno opravljenem zaključnem izpitu in končanem izobraževanju zaposlijo v industriji in obrti, kjer so prisotni mehatronski sistemi. Delajo lahko kot vzdrževalci mehatronskih sklopov, kot upravljalci proizvodnih linij, kot monterji mehatronskih sistemov, kot nadzorniki računalniško vodenih procesov, kot kontrolorji delovanja različnih vezij ali pa delajo kot samostojni podjetniki. Šolanje lahko nadaljujejo na poklicno-tehniški ravni.

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec/oblikovalka kovin-orodjar/orodjarka

Oblikovalec kovin – orodjar se lahko po uspešno opravljenem zaključnem izpitu in zaključenem izobraževanju zaposli v industriji in podjetjih, ki se ukvarjajo z obdelavo kovin. Lahko izdeluje različna rezalna in vpenjalna orodja, vrtalne in merilne naprave. Orodja tudi popravlja, vzdržuje in kontrolira, skladišči ter evidentira. Poklic lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo +386 (0)2 534 89 10
Zbornica +386 (0)2 534 89 12
Knjižnica +386 (0)2 534 89 17
Info e-mail info@spts.si
TRR: SI56 0110 0603 0702 948

Vodstvo šole

Ludvik Sukič, prof.

Ravnatelj

Marjan Čerpnjak

Pomočnik ravnatelja

Milan Petrijan

Pomočnik ravnatelja

Cvetka Štiberc

Tajništvo

Miljana Krstič

Svetovalna delavka

Uradne ure: od 7.00 do 14.00

Branka Berdnik

Svetovalna delavka

Melisa Košar

Svetovalna delavka
vir: http://www.spts.si/