Srednja elektro-računalniška šola Maribor

O šoli

Srednja elektro-računalniška šola Maribor je ena največjih poklicnih šol v Podravju. Šola, ki deluje predvsem na področjih računalništva in elektrotehnike, se lahko pohvali s sodobnimi in nadpovprečno dobro opremljenimi učilnicami in drugimi prostori. Dijaki Srednje-elektro računalniške šole Maribor se aktivno udeležujejo različnih mednarodnih in slovenskih tekmovanj ter izmenjav. Dosegajo visoke rezultate na tekmovanju Mladi za napredek Maribora, izstopajo pa tudi na svetovnih prvenstvih iz robotike. Na področju srednjega poklicnega izobraževanja Srednja elektro-računalniška šola izvaja programa elektrikar in računalnikar, na področju srednjega strokovnega izobraževanja programa tehnik računalništva in elektrotehnik. Izvaja tudi program tehniške gimnazije in ponuja možnost izobraževanja na poklicno-tehniški ravni za poklic elektrotehnika. Slogan Srednje elektro-računalniške šole Maribor je: “Uspeh ni naključen.”

Število vseh dijakov: 932

Število vseh profesorjev: 74

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

TEHNIŠKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program tehniške gimnazije vsebuje strokovne in splošne vsebine. Dijaki si po prvem letniku šolanja izberejo usmeritev v računalništvo ali elektrotehniko. Tehniška gimnazija je namenjena tistim posameznikom, ki si želijo poleg splošnega znanja pridobiti tudi tehniške kompetence. Po zaključeni splošni maturi se kandidati lahko vpišejo na višješolske, visokošolske in univerzitetne programe.

ELEKTRIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: elektrikar/električarka

Elektrikar je srednje poklicni program, ki traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju lahko kandidati opravljajo dela, ki vključujejo izdelovanje, sestavljanje in merjenje na električnih sklopih, priklapljanje porabnikov, izvajanje meritev in vzdrževalnih del na električnih in drugih napravah, izdelovanje in servisiranje inštalacij ter vzdrževanje elektronskih sklopov. Pridobljena izobrazba jih omogoča vpis na poklicno-tehniške programe.

ELEKTROTEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Srednje strokovni program za elektrotehnika traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo. Po zaključenem šolanju se lahko kandidati zaposlijo na področju proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije, na področju montaže in vzdrževanja ter prodaje električnih in elektronskih naprav. Lahko oblikujejo različna elektronska gradiva in kontrolirajo električne ter elektronske izdelke. Pridobljena izobrazba jim omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo v nekatere študijske programe.

ELEKTROTEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje za elektrikarja, računalnikarja, mehatronika operaterja, avtoserviserja ali uspešno zaključen program kateregakoli srednjega poklicnega izobraževanja z vsaj tremi leti delovnih izkušenj iz elektrotehnike ali enakovredna izobrazba po predhodnih kriterijih. Šolanje za elektrotehnika se po poklicno-tehniškem programu zaključi s poklicno maturo. Pridobljena izobrazba mu omogoča zaposlitev ali nadaljevanje šolanja.

RAČUNALNIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: računalnikar/računalnikarica

Srednje poklicno izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidati lahko po zaključenem šolanju sestavljajo in vzdržujejo strojno opremo, nudijo pomoč uporabnikom, povezujejo računalnike v omrežje, povezujejo komunikacijske inštalacije ali izdelujejo spletne strani in programe. Pridobljena izobrazba jim omogoča nadaljevanje šolanja na poklicno-tehniški ravni.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Srednje strokovno izobraževanje za tehnika računalništva se zaključi s poklicno maturo. Dijaki v višjih letnikih izberejo kombinacijo modulov s področja skrbništva komunikacijskih in informacijskih sistemov ter koderstva algoritmov in izdelovanja spletnih strani. Kandidati se lahko po zaključenem šolanju zaposlijo na področjih vzpostavitve in vzdrževanja računalniških omrežij, informacijskih sistemov, izdelave računalniških programov in izdelave spletnih strani. Šolanje lahko nadaljujejo na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi v nekatere univerzitetne programe.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Dvoletno poklicno-tehniško izobraževanje je namenjeno dijakom, ki so uspešno zaključili ustrezen program srednjega poklicnega izobraževanja (računalnikar, mehatronik operater, avtoserviser, avtomehanik) ali pa so zaključili drugo izobrazbo in imajo vsaj tri leta delovnih izkušenj s področja računalništva. Po opravljeni poklicni maturi se lahko vpišejo na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi v nekatere univerzitetne programe.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

SERŠ MARIBOR - Smetanova

fitnes

glasbeni studio

elektrotehnična delavnica

jedilnica

SERŠ MARIBOR - Gosposvetska

3D pogled

Gosposvetska - telovadnica

Gosposvetska - knjižnica

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02 234 19 10 sers@sers.si
Zbornica na Smetanovi 6 02 234 19 32
Zbornica na Gosposvetski 9 02 234 19 27
TRR: SI56 0110 0600 0042 897

Vodstvo šole

Irena Srša Žnidarič

Ravnateljica

Darko Romih

Pomočnik ravnateljice

Vida Motaln

Pomočnica ravnateljice

Marija Janžek

Tajništvo

Uradne ure: od 9.00 do 11.00

Maja Kirbiš

Svetovalna služba za program tehnik računalništva

Lara Jug

Svetovalna služba za programe računalnikar, tehniška gimnazija, PTI programa (tehnik računalništva in elektrotehnik)

Marina Kaučič

Svetovalna služba za programa elektrotehnik in elektrikar

Iris Vinko

Koordinatorica dijakov s posebnimi potrebami
vir: https://www.sers.si