Šolski center Rogaška Slatina

O šoli

Šolski center Rogaška Slatina temelji na tradiciji Steklarske šole, ki je bila ustanovljena leta 1947. Šola je tesno povezana s steklarsko dejavnostjo mesta. Izvaja naslednje izobraževalne programe: splošna gimnazija, športna gimnazija, program za tehnika optika, tehnika steklarstva in steklarja (vajeniški program). Programi za tehnika optika, tehnika steklarstva in steklarja so edinstveni na slovenskem območju, zato se na šolo vpisujejo učenci s celotne države. V sklopu šole deluje tudi dijaški dom. Prednost Šolskega centra Rogaška Slatina je njegova majhnost, kar omogoča individualni pristop in usmeritev na razvoj vsakega posameznika. Šola se zavzema za kakovosten pouk, pridobivanje funkcionalnega znanja, razvoj osebnih in strokovnih zmožnosti, za kulturo dialoga in za vzpostavitev pozitivnih medsebojnih odnosov.

Število maturantov na leto: 70

Število vseh dijakov: 203

Število vseh profesorjev: 36

Družina smo mi,
ki zažari,
prijateljstvo nas povezuje.
Naj skupna bo pot,
tu in drugod,
tisto, kar nas zaznamuje.

Refren himne ŠCRS

Besedilo: Tim Čuček, Jasmina Kovačič,
Azra Mušič, Mirna Šafranko in Žiga Žlender

Spoštovani dijaki, starši, zaposleni in ostali obiskovalci spletne strani ŠCRS!
Znanje je zelo pomembno.
In vendar šteje le toliko, kolikor ga znamo uporabljati in vedno znova kritično premišljevati. Kolikor znamo iz obstoječega ustvarjati novi in boljši svet.
Izjemno ponosni smo na študijske, karierne in življenjske uspehe naših dijakov ter na strokovnost in profesionalizem naših zaposlenih.
Imamo jasen cilj in vemo, kako ga dosegati.
Morda ne počnemo vedno tistega, kar bi bilo vsem všeč. Počnemo pa vse, kar je v naši moči, da mladim zagotavljamo šolo, v katero radi prihajajo in se v njej z zanimanjem učijo. Razvijajo svoje potenciale. Se oblikujejo v avtonomne in razsodne osebnosti.
Vedno smo pripravljeni na pogovor, ker se zavedamo, da so problemi predvsem priložnosti za novo učenje in rast.
Vabim vas, da pobrskate po naših spletnih straneh in vse povedano razberete iz prispevkov dijakov in zaposlenih, iz fotografij in videoposnetkov. Prepričali se boste, kako pester in bogat je mozaik življenja naše šole in dijaškega doma.
Vse dobro!

mag. Dubravka Berc Prah, ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program dijake pripravi na nadaljevanje izobraževanja in spodbuja pridobitev znanj, spretnosti in drugih lastnosti, ki so pomembni za nadaljnjo poklicno in življenjsko pot. Omogoči jim tudi pridobitev temeljne splošne izobrazbe in razgledanosti. Po opravljeni splošni maturi se lahko dijaki vpišejo na višješolske, visokošolske, univerzitetne ter enotive magistrske študijske programe.

ŠPORTNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program športne gimnazije obsega temeljne vsebine, ki so podobne programu splošne gimnazije. Omogoča pa tudi nekatere prilagoditve in nadgradnje, ki dijakom športnikom pomagajo pri usklajevanju športnih in šolskih obveznosti. Ob vpisu morajo kandidati predložiti dokazila o športnih dosežkih in drugo dokumentacijo, s katero izkažejo
aktivno udejstvovanje na področju športa.

TEHNIK OPTIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik optik/tehnica optičarka

Tehnik optik se lahko zaposli v optiki, v optični delavnici ali optični industriji. V času šolanja se dijaki usposobijo za vzdrževanje, popravljanje in izdelovanje optičnih pripomočkov ter inštrumentov in pridobijo znanja o sredstvih za zaščito vida. Program se zaključi s poklicno maturo in omogoča nadaljevanje šolanja na višjih in visokošolskih študijskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi vpis na nekatere univerzitetne programe.

TEHNIK STEKLARSTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica steklarstva

Tehnik steklarstva se lahko zaposli v steklarski industriji, v steklarskih delavnicah, obrtnih delavnicah in v vseh podjetjih, ki delujejo na področjih stavbnega steklarstva ali prodaje steklenih izdelkov. V času šolanja se dijak spozna s pripravo zmesi za steklo, se nauči uporabe strojev, orodij in naprav za steklarske obdelovalne tehnike ter izdelovanja steklenih izdelkov. Steklarna Rogaška za dijake, ki se vpišejo v program za tehnika steklarstva, omogoča pridobitev kadrovske štipendije. Program se zaključi s poklicno maturo in omogoča nadaljevanje šolanja na višjih in visokošolskih študijskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi vpis na nekatere univerzitetne programe.

STEKLAR – VAJENIŠKA OBLIKA (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: steklar/steklarka

Steklar se lahko zaposli v steklarski industriji, kjer načrtuje, izdeluje, vzdržuje in prodaja steklene izdelke. Vajeniška oblika šolanja omogoča učenje skozi prakso, prejetje vajeniške nagrade in konkurenčnost na trgu dela. Ob prijavi na vpis mora kandidat oddati tudi vlogo za vključitev v sistem vajeništva in skleniti pogodbo z delodajalcem. Vajeniška učna mesta za steklarja razpisujeta Steklarna Rogaška in Reflex Gornja Radgona. Program se zaključi z zaključnim izpitom in omogoča nadaljevanje šolanja v programih srednjega strokovnega izobraževanja.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 03 818 20 79 tajnistvo@scrs.si
Računovodstvo 03 818 20 26
Zbornica 03 818 20 21
Knjižnica 03 818 20 83
TRR: SI56 01100-6030704791

Vodstvo šole

Dubravka Berc Prah

Ravnateljica

Uradne ure: po dogovoru

Irma Ducman

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - četrtek: 7.00 - 15.00; petek: 7.00 - 14.00

Anja Banković

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 7.00 - 10.00, 11.35 - 14.15, torek: 7.00 - 7.55, 8.40 - 14.15, sreda: 7.00 - 7.55, 8.40 - 14.15, četrtek: 7.00 - 13.20, 14.05 - 14.15, petek: 7.00 - 10.00, 11.35 - 13.20, 14.05 - 14.15

Kaja Sevčnikar

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 7.00 - 10.00, 11.35 - 14.15, torek: 7.00 - 7.55, 8.40 - 14.15, sreda: 7.00 - 7.55, 8.40 - 14.15, četrtek: 7.00 - 13.20, 14.05 - 14.15, petek: 7.00 - 10.00, 11.35 - 13.20, 14.05 - 14.15

vir: https://scrs.si