Prometna šola Maribor – Srednja prometna šola

O šoli

V okviru Prometne šole Maribor delujeta dve enoti: Srednja prometna šola z dijaškim domom in Višja prometna šola. Prometna šola Maribor izobražuje in vzgaja dijake in študente na področjih prometa, logističnih sistemov, ekonomije, varstva okolja in komunale ter varovanja. Srednja prometna šola Maribor ponuja tri srednje strokovne programe: logistični tehnik, tehnik varovanja in tehnik elektronskih komunikacij. Dijake spodbujajo k osebnostnemu in strokovnemu razvoju in jim omogočajo udeležbo na strokovnih srečanjih, delavnicah in posvetih z zunanjimi strokovnjaki. Zavezajo se za vzpostavitev pozitivnega šolskega vzdušja, za izgradnjo medsebojnih stikov in za povezovanje z gospodarsko panogo.

Število vseh dijakov: 363

Število vseh profesorjev: 37

Spoštovani,

Prometna šola Maribor je šola z dolgoletno tradicijo, saj je bila ustanovljena že leta 1958. V tem času se je naša šola razvijala, spreminjala svoja imena in organiziranost ter pridobivala nove izobraževalne programe. Tako danes na enoti Srednje prometne šole z dijaškim domom izobražujemo in vzgajamo na področju logistike in varovanja.
Obe področji našega vzgojno izobraževalnega delovanja sta med najperspektivnejšimi področji v prihodnosti Slovenije in tudi Evrope. Mladim posredujemo znanje za strokovni in osebnostni razvoj. Nudimo bogata splošna in strokovna znanja, pripravljamo dijake za zaposlitev pri delodajalcih ali nadaljevanje študija ter razvijamo poslovnost in podjetniško kompetentnost.

Posebno pozornost namenjamo medosebnim odnosom in medkulturnemu dialogu. Mlade želimo naučiti spoštljivih medsebojnih odnosov, sprejemanja lastnih odločitev in posledic teh odločitev, pomagati sočloveku. Želimo jih naučiti, da je v življenju pomembno biti človek.

Posluh in razumevanje vseh delavcev šole daje našim dijakom občutek, da so kot ljudje sprejeti in upoštevani. Dijakom želimo pokazati, da je naša šola njihov drugi dom; vedno se lahko na koga obrnejo in tudi v krizi nikoli ne ostanejo sami.

Naša šola daje veliko priložnosti in spodbud, da vsakdo lahko razvije svoje potenciale, interese in talente na področju poglabljanja znanja, športa, kulture, prostovoljstva in družabnega življenja.

Kaj vse se pri nas dogaja, boste ugotovili, če boste pobrskali po naši spletni strani ali če nas boste obiskali.

Mira Jug Skledar, prof., ravnateljica Srednje prometne šole Maribor in dijaškega doma

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

LOGISTIČNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: logistični tehnik/logistična tehnica

V času šolanja se dijaki spoznajo z organizacijskimi postopki, ki potekajo v sklopu prevoza ljudi in blaga. Naučijo se, kako najhitreje, najceneje in najbolj varno pripeljati blago in potnike iz začetne lokacije do končnega cilja. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko kandidati zaposlijo na področju logistike; v transportu, špediciji, skladiščenju in načrtovanju prometnih in logističnih tokov. Zaključen program jim omogoča tudi možnost nadaljnjega izobraževanja na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi v univerzitetne programe.

TEHNIK VAROVANJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica varovanja

Tehnik varovanja se lahko po uspešno zaključeni poklicni maturi zaposli na področjih varovanja objektov, varovanja na prireditvah, varovanja premoženja in oseb ter prodajnih mest, izvaja lahko tudi varnostno-receptorska dela v različnih institucijah in podjetjih, izvaja intervencije in operaterska dela v varnostno-nadzornem centru. Zaključen program jim omogoča nadaljevanje šolanja na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica elektronskih komunikacij

V času šolanja dijaki pridobijo teoretična in praktična znanja o različnih vrstah in sistemih elektronskih komunikacij, spoznajo delovanje in konfiguracijo omrežne opreme ter lokalnih internetnih omrežij, spoznajo tudi brezžično tehnologijo prenosa informacij in spajanje ter zaključevanje optičnih vlaken. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko zaposlijo na področjih načrtovanja, vzdrževanja in izdelave elektronskih komunikacij. Zaključen program jim omogoča nadaljevanje šolanja na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo: 02 42 94 100 info@prometna.net
Knjižnica: 02 42 94 130
Računovodstvo: 02 42 94 104
TRR: SI56 0110 0603 0702 560

Vodstvo šole

Gregor Rak

Direktor Prometne šole Maribor in ravnatelj Višje prometne šole

Mira Jug Skledar

Ravnateljica Srednje prometne šole in dijaškega doma

Petra Zimet

Tajništvo

Uradne ure: od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro, med počitnicami pa vsako sredo med 10. in 12. uro

Zvezdana Pekez

Svetovalna služba

Uradne ure: torek: 7.00 - 14.00, sreda: 12.00 - 18.00, četrtek: 7.00 - 14.00, petek: 8.00 - 15.00

Janja Gajšek

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 8.00 - 9.00, 10.00 - 11.00, 12.00 - 13.00, torek: 7.00 - 11.30, sreda: 7.30 - 11.30, četrtek: 7.30 - 10.30

Patricija Puhar

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 7.15 -14.15, torek: 11.00 - 18.00, sreda: 7.00 - 14.00, četrtek: 8.00 - 15.00, petek: 7.00 - 14.00

vir: https://prometna.net/srednja-sola/