Konservatorij za glasbo in balet Maribor

O šoli

Predhodnica Konservatorija za glasbo in balet Maribor je Državna nižja in srednja glasbena šola, ki je bila ustanovljena leta 1945. Danes je Konservatorij za glasbo in balet Maribor ena najpomembnejših in največjih glasbenošolskih institucij v Sloveniji. Konservatorij je s svojimi glasbenimi in plesnimi dejavnostmi ter prireditvami pomembno vpleten v lokalno in širše dogajanje. Izobraževalni programi šole omogočajo šolanje na področju glasbe in plesa vse od predšolskega obdobja pa do mature na srednji šoli. V sklopu Konservatorija za glasbo in balet deluje umetniška gimnazija, glasbena šola ter baletna šola. V kontekstu splošnega izobraževanja se programi umetniške gimnazije delijo na glasbeno ter plesno smer in omogočajo vpis na različne module. Pogoj za vpis je poleg zaključene osnovne šole tudi uspešno opravljen preizkus nadarjenosti, ki se razlikuje glede na izbrano smer in modul.

Število maturantov na leto: 30

Število vseh dijakov: 200

Število vseh profesorjev: 165

Umetnost je od samih začetkov jezik, ki ne pozna meja, niti ovir. Umetnost ne potrebuje posrednika. Zmeraj najde pot do ljudi in njihovih duš.

Konservatorij za glasbo in balet Maribor v letu 2015 praznuje sedem desetletij svojega delovanja.

Nekaj dni po koncu 2. svetovne vojne je v Mariboru že začel potekati pouk glasbenih instrumentov na Državni glasbeni šoli na nižji in srednji stopnji izobraževanja, tako je današnji Konservatorij za glasbo in balet Maribor prva glasbena šola v Sloveniji, nastala po drugi svetovni vojni.

Od težkih povojnih začetkov je šola, ki je tekom razvoja spremenila nekaj imen, prerasla v eno največjih največjo glasbeno šolskih ustanov v Sloveniji, ne le po številu vpisanih učencev in dijakov, temveč tudi po pokrivanju števila občin in po številu oddelkov, v katerih se izobražujejo mladi glasbeniki in baletni plesalci.

Na tisoče otrok se je s pomočjo skrbnih in predanih glasbenih in od leta 1977 še plesnih pedagogov učilo igranja na instrumente, petja, osnovnih glasbenih prvin in pri plesu obvladovanje telesa. Tisti, ki so se odločili, da bosta glasba/ples postala njihov poklic so na šoli dobili trdne temelje in veliko znanja za nadaljnji študij, saj so mnogi med njimi postali ugledni glasbeniki, baletni plesalci, vodje glasbenih inštitucij ali uspešni pedagogi. Predstavljajo krono rezultatov dolgoletnega dela in so ponesli ime šole tudi izven naših meja. Veliko nam pomeni, da s ponosom povedo, kje so naredili prve glasbene oz. plesne korake. Nič manj pomembni niso tisti, ki šolanja v umetniški smeri niso nadaljevali, so pa postali ljubiteljski glasbeniki, predstavljajo pomemben del glasbene publike in so podporniki umetnosti na mnogo različnih načinov.

Uspešno delo pedagogov, učencev in dijakov je bilo in je še zmeraj nagrajeno s številnimi priznanji in nagradami na tekmovanjih doma in v tujini, veliko študentov in profesorjev pa je prejelo za izredne dosežke Prešernovo nagrado.

Izjavi o viziji in poslanstvu zavoda nas zavezujeta k dobremu delu, razvoju in vztrajnosti.

Vizija

… zadržati in še utrditi položaj osrednje glasbeno izobraževalne inštitucije na področju severovzhodne Slovenije. Ob tem bomo tudi v prihodnje pomembno prispevali k ponudbi glasbenih in plesnih prireditev v Mariboru; skrbeli za ugled inštitucije s sedemdesetletno tradicijo in ga obdržati. Učence in dijake želimo kvalitetno izobraziti na področju glasbe in plesa, jih vzgojiti kot razmišljujoče posameznike in jih pripraviti na študij ali poklicno pot.

Naše delo je usmerjeno v prihodnost, Evropo in svet, saj govorice glasbene in plesne umetnosti ne omejujejo ne jezikovne niti katerekoli druge ovire.

Poslanstvo

… s svojo dejavnostjo omogoča sistematično šolanje in ukvarjanje z glasbeno in plesno umetnostjo od predšolske dobe do mature na srednji šoli. Udeleženci izobraževanja pridobivajo kakovostno znanje in veščine, koncertne izkušnje, razvijajo svojo ustvarjalnost, učijo se javnega nastopanja, socialnih veščin, sodelovanja, kritičnosti, samostojnosti, samoiniciativnosti in solidarnosti; razumevanja pomena kulturne dediščine, spoznavanja kulturne raznolikosti, se izražati in razvijati osebno in umetniško identiteto.

Na spletni strani boste našli podatke o programih, ki jih izvajamo, o dejavnostih, organiziranosti, koncertih, prireditvah. Predstavljamo zaposlene, učitelje, fotografije, posnetke … Želimo vam čim bolj predstaviti našo dejavnost in vas navdušiti. Za vpis otroka v glasbeno/baletno šolo ali na umetniško gimnazijo ali pa, da nas obiščete na koncertih in nastopih. Med več kot 300 nastopi v šolskem letu lahko izbirate.

AMICI MUSIS, AMICI MUSICAE. – PRIJATELJI MUZAM, PRIJATELJI GLASBI.

Helena Meško, prof., ravnateljica Konservatorija za glasbo in balet Maribor

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

UMETNIŠKA GIMNAZIJA (GIM) - GLASBENA SMER, A - GLASBENI STAVEK

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Pogoj za vpis je uspešno opravljena osnovna šola in opravljen preizkus glasbene/plesne nadarjenosti po programu glasbene/baletne šole. Preizkus se razlikuje glede na izbrano smer in modul. Umetniška gimnazija je strokovna gimnazija. Tako kot splošna se tudi umetniška gimnazija zaključi s splošno maturo. Predmetnik je sestavljen tako iz splošnih kot iz strokovnih predmetov. Od drugega letnika naprej je večji poudarek na strokovnih predmetih. Strokovni predmeti glasbene smeri so: solfeggio, instrument/petje, zgodovina glasbe, stranski klavir, glasbeni stavek, zbor, orkester, komorna igra in dopolnilni instrument. Program poteka redno ali pa vzporedno. Po končanem gimnazijskem programu se lahko kandidati vpišejo na vse fakultete, študij večinoma nadaljujejo na glasbenem področju.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA (GIM) - GLASBENA SMER, B - PETJE, INSTRUMENT

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijska maturantka/gimnazijski maturant

Pogoj za vpis je uspešno opravljena osnovna šola in opravljen preizkus glasbene/plesne nadarjenosti po programu glasbene/baletne šole. Preizkus se razlikuje glede na izbrano smer in modul. Umetniška gimnazija je strokovna gimnazija. Tako kot splošna se tudi umetniška gimnazija zaključi s splošno maturo. Predmetnik je sestavljen tako iz splošnih kot iz strokovnih predmetov. Od drugega letnika naprej je večji poudarek na strokovnih predmetih. Strokovni predmeti glasbene smeri so: solfeggio, instrument/petje, zgodovina glasbe, stranski klavir, glasbeni stavek, zbor, orkester, komorna igra in dopolnilni instrument. Program poteka redno ali pa vzporedno. Po končanem gimnazijskem programu se lahko kandidati vpišejo na vse fakultete, študij večinoma nadaljujejo na glasbenem področju.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA (GIM) - GLASBENA SMER, C - JAZZ IN ZABAVNA GLASBA

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Pogoj za vpis je uspešno opravljena osnovna šola in opravljen preizkus glasbene/plesne nadarjenosti po programu glasbene/baletne šole. Preizkus se razlikuje glede na izbrano smer in modul. Umetniška gimnazija je strokovna gimnazija. Tako kot splošna se tudi umetniška gimnazija zaključi s splošno maturo. Predmetnik je sestavljen tako iz splošnih kot iz strokovnih predmetov. Od drugega letnika naprej je večji poudarek na strokovnih predmetih. Strokovni predmeti glasbene smeri so: solfeggio, instrument/petje, zgodovina glasbe, stranski klavir, glasbeni stavek, zbor, orkester, komorna igra in dopolnilni instrument. Program poteka redno ali pa vzporedno. Po končanem gimnazijskem programu se lahko kandidati vpišejo na vse fakultete, študij večinoma nadaljujejo na glasbenem področju.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA (GIM) - PLESNA SMER, A - BALET

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Pogoj za vpis je uspešno opravljena osnovna šola in opravljen preizkus glasbene/plesne nadarjenosti po programu glasbene/baletne šole. Preizkus se razlikuje glede na izbrano smer in modul. Umetniška gimnazija je strokovna gimnazija. Tako kot splošna se tudi umetniška gimnazija zaključi s splošno maturo. Predmetnik je sestavljen tako iz splošnih kot iz strokovnih predmetov. Od drugega letnika naprej je večji poudarek na strokovnih predmetih. Strokovni predmeti plesne smeri so: klasični balet, stilni plesi, klasična podržka, repertoar, karakterni plesi, sodobne plesne tehnike. Program poteka redno ali pa vzporedno. Po končanem gimnazijskem programu se lahko kandidati vpišejo na vse fakultete, študij večinoma nadaljujejo na plesnem področju.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 1 02/228 72 80
Tajništvo 2 02/228 72 81
Zbornica 02/228 72 85
Info e-mail info@konservatorij-maribor.si
TRR: SI56 0127 0603 0701 408

Vodstvo šole

Irena Košmerl Leš

Pomočnica ravnateljice

Simona Fišter

Pomočnica ravnateljice

Natalija Mikic

Pomočnica ravnateljice

Nina Bošnjak

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 11.30 - 13.30, torek: 9.00 - 13.00, sreda: 10.00 - 15.00, četrtek: 8.00 - 12.00, petek: 8.00 - 12.00

vir: https://www.konservatorij-maribor.si