III. gimnazija Maribor

O šoli

III. gimnazija Maribor se že več kot 160 let posveča praktičnemu in teoretičnemu izobraževanju mladih. Poglavitni cilj III. gimnazije Maribor je dijaku posredovati pomembna znanja, ga spodbujati k razvijanju spretnosti in veščin ter ga tako pripraviti na uspešno delovanje v družbi. Šola deluje po principu interdisciplinarne povezanosti znanj in spodbujanja razvoja osebne ter nacionalne identitete. Dijake usmerjajo v razvoj kritičnega mišljenja, odgovornosti, odprtosti za nove ideje in spoštovanja različnosti. Učni proces poteka v skladu s sodobnimi didaktičnimi in pedagoškimi pristopi in z uporabo sodobnih tehnoloških ter drugih pripomočkov. III. gimnazija Maribor izvaja programe splošne gimnazije, športnega oddelka in predšolske vzgoje. Pouk je obogaten z obveznimi izbirnimi vsebinami, izvenšolskimi dejavnostmi in ekskurzijami.

Število vseh profesorjev: 65

Smo šola s 160–letno tradicijo izobraževanja in pod svojo streho združujemo tri programe: program gimnazija, program gimnazija – športni oddelek in program predšolska vzgoja.

Vodilo našega dela z dijaki in dijakinjami je

»Ne za šolo, za življenje se učimo.«

Kljub vsemu, kar lahko najdete o nas in našem delu na spletni strani, bomo zelo veseli, če se bomo srečali tudi osebno.

Marija Lešer, prof., ravnateljica III. gimnazije Maribor

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Zaključen program gimnazije in opravljena splošna matura kandidatom omogočata vpis na univerzo. Dijaki v času šolanja usvojijo temeljna znanja in razvijajo relevantne veščine. Ob pouku se udejstvujejo tudi v obšolskih dejavnostih, opravljajo izbirne vsebine ter se udeležujejo ekskurzij.

GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Športni oddelek gimnazije je namenjen dijakom, ki so perspektivni športniki in jim zaradi večjega obsega športnega udejstvovanja ustreza prilagojen način učnega procesa. Prilagoditve jim pomagajo pri lažji organizaciji in opravljanju športnih ter šolskih obveznosti.

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Po zaključenem šolanju in opravljeni poklicni maturi se lahko kandidati zaposlijo kot vzgojitelji predšolskih otrok ali pa nadaljujejo šolanje. Program je sestavljen iz splošnih in strokovnih predmetov, praktičnega dela v vrtcu in iz interesnih dejavnosti.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (02) 250-40-40 tretja-mb@tretja.si
Zbornica (02) 250-40-48 (Gosposvetska cesta 4) ali (02) 250-40-71 (Smetanova ulica 18)
Računovodstvo (02) 250-40-43
Knjižnica (02) 250-40-49
TRR: SI56 0110 0603 0695 091

Vodstvo šole

Marija Lešer, prof.

Ravnateljica

Zdenka Fišer, prof.

Pomočnica ravnateljice

Barbara Špilak, prof.

Pomočnica ravnateljice

Mojca Blažič, univ. dipl. ekon.

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 9.00 do 12.00

Simona Vilčnik, univ. dipl. ekon.

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 9.00 do 12.00

Nina Vollmaier

Svetovalna služba

Uradne ure: uradne ure za starše: vsak dan od 09.00 do 11.00 in po dogovoru; uradne ure za dijake: vsak dan od 09.00 do 11.00 in po dogovoru

Bojana Posavec Vaupotič

Svetovalna služba

Uradne ure: uradne ure za starše: vsak dan od 09.00 do 11.00 in po dogovoru; uradne ure za dijake: vsak dan od 09.00 do 11.00 in po dogovoru

vir: https://tretja.si