Gimnazija Kranj

O šoli

Gimnazija Kranj je igrala pomembno vlogo pri razvoju Gorenjske vse od njene ustanovitve leta 1810. Bila je prva gimnazija, ki je začela slovenščino uporabljati kot jezik poučevanja.

Danes je Gimnazija Kranj sodobna izobraževalna ustanova, ki dijakom ponuja kakovostno šolanje in jih pripravi na nadaljnjo izobraževanje ter poklicno in življenjsko pot. Dijakom zagotavlja varno in spodbujevalno okolje, kjer pridobijo široko splošno znanje in razvijajo svoje osebne potenciale. Posebno pozornost namenjajo spoštljivemu in skrbnemu odnosu med dijaki, učitelji, drugimi sodelavci ter starši. Ne samo, da Gimnazija Kranj zagotavlja kakovosten pouk, dijakom omogoča tudi kulturna, športna in družabna udejstvovanja v obliki ekskurzij, izmenjav in šolskih krožkov. Na Gimnaziji Kranj poteka program splošne gimnazije, mednarodne mature in maturitetni tečaj.

Število vseh dijakov: 938

Število vseh profesorjev: 76

mag. Aljoša Brlogar, prof., ravnatelj Gimnazije Kranj

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program splošne gimnazije na Gimnaziji Kranj je eden najuglednejših pri nas, saj ima gimnazija bogato tradicijo. Dijak v teku šolanja pridobi splošna teoretična in praktična znanja s humanističnih in naravoslovnih področij na visoko kakovostnem nivoju. Ob vpisu na Gimnazijo Kranj kandidat izbere enega izmed možnih paketov (splošni, naravoslovni, športni, jezikovni). Paketi so zastavljeni tako, da z dodatnimi vsebinskimi poudarki spodbujajo osebna zanimanja in spretnosti dijakov.

MEDNARODNA MATURA (GIM)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program mednarodne mature poteka v sklopu splošne gimnazije. Gre za program, ki spodbuja akademsko odličnost, svetovljanski pogled na svet in poteka po načelih sodobne pedagogike. Uradni jezik programa je angleščina, pouk pa se izvaja tako v slovenščini kot angleščini.

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Cilj maturitetnega tečaja je priprava dijaka na splošno maturo. Gre za obliko rednega šolanja, v katerega se lahko vpiše vsak, ki je končal srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo in opravil poklicno maturo, posameznik, ki je zaključil 3. letnik gimnazije in vsaj za eno leto prekinil šolanje, dijak, ki se je izobraževal na Waldorfski gimnaziji ali posameznik, ki ni zaključil predhodno naštetih oblik izobraževanja, ampak kljub temu uspešno opravi preizkus znanja na ravni 3. letnika gimnazije.

3D pogled

Vhod

Telovadnica

Modra dvorana

Knjižnica

Dvorana

Tajništvo

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 04 281 17 10 gimnazija.kranj@gimkr.si
Svetovalna služba 04 281 17 17
TRR: SI56011006030693636

Vodstvo šole

Aljoša Brlogar

Ravnatelj

Barbara Kušar, prof.

Pomočnica ravnatelja

Gašper Markič, prof.

Pomočnik ravnatelja

Eva Čufar Šorli

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan 7.00 – 8.00; 9.30 – 11.30

Tanja Varjačič, univ. dipl. ped. in soc

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 9.00 - 11.00; torek: 9.00 - 11.00; sreda: 14.00 - 16.00, četrtek: 9.00 - 11.00, petek: 9.00 - 11.00

Katja Pegam, univ. dipl. psih.

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 9.00 - 11.00, torek: 9.00 - 11.00, sreda: 9.00 - 11.00, četrtek: 9.00 - 11.00, petek: 9.00 - 11.00

vir: http://www.gimkr.si/domov/