Gimnazija Kranj

O šoli

Gimnazija Kranj je igrala pomembno vlogo pri razvoju Gorenjske vse od njene ustanovitve leta 1810. Bila je prva gimnazija, ki je začela slovenščino uporabljati kot jezik poučevanja.

Danes je Gimnazija Kranj sodobna izobraževalna ustanova, ki dijakom ponuja kakovostno šolanje in jih pripravlja na nadaljnjo izobraževanje ter poklicno in življenjsko pot. Dijakom zagotavlja varno in spodbujevalno okolje, kjer pridobijo široko splošno znanje in razvijajo svoje osebne potenciale. Posebno pozornost namenjajo spoštljivemu in skrbnemu odnosu med dijaki, učitelji, drugimi sodelavci ter starši. Ne samo, da Gimnazija Kranj zagotavlja kakovosten pouk, dijakom omogoča tudi kulturna, športna in družabna udejstvovanja v obliki ekskurzij, izmenjav in šolskih krožkov. Na Gimnaziji Kranj potekajo programi splošne gimnazije, mednarodne mature in maturitetni tečaj.

Število vseh dijakov: 938

Število vseh profesorjev: 76

Spoštovani!

Gimnazija Kranj že od leta 1810 zagotavlja kakovostno šolanje generacijam kranjskih gimnazijcev, željnim znanja in uspehov. Združuje tradicijo s prihodnostjo. V vzpodbudnem okolju dijaki premagajo marsikateri izziv. Po štirih letih odidejo prepričani v svoje znanje, obogateni s še večjim zaupanjem vase.

Pri svojem delu smo strokovni in profesionalni. Zaposleni spodbujajo dijake pri razvijanju njihovih potencialov, raziskovanju, udejstvovanju na športnem, kulturnem in umetniškem področju. Usmerjajo jih pri raznovrstnih debatah in tako si dijaki upajo kritično razmišljati. Vsi udeleženci izobraževalnega procesa se trudimo za strpne odnose, skrb za okolje in tudi za šibkejše.

Še pred prvim obiskom šole te vabim, da se sprehodiš po šoli s pomočjo 3D-ogleda. Predstavljamo marsikaj, ne samo pouka. Našel boš informacije o naših projektih, kot so: Mepi, Erasmus+, Epas in še mnogi drugi.

Za konec še povabilo na naše strani na socialnih omrežjih Facebook ter Instagram. Še zlasti za vse tiste, ki ste pred pomembno odločitvijo, kam na srednjo šolo.

Na Gimnaziji Kranj zelo radi rečemo: »Na gimnaziji svet stoji!«

Vabim te, da postaneš del tega sveta tudi ti.

mag. Aljoša Brlogar, prof., ravnatelj Gimnazije Kranj

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program splošne gimnazije na Gimnaziji Kranj je eden najuglednejših pri nas, saj ima gimnazija bogato tradicijo. Dijak v teku šolanja pridobi splošna teoretična in praktična znanja s humanističnih in naravoslovnih področij na visoko kakovostnem nivoju. Ob vpisu na Gimnazijo Kranj kandidat izbere enega izmed možnih paketov (splošni, naravoslovni, športni, jezikovni). Paketi so zastavljeni tako, da z dodatnimi vsebinskimi poudarki spodbujajo osebna zanimanja in spretnosti dijakov.

MEDNARODNA MATURA (GIM)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program mednarodne mature poteka v sklopu splošne gimnazije. Gre za program, ki spodbuja akademsko odličnost, svetovljanski pogled na svet in poteka po načelih sodobne pedagogike. Uradni jezik programa je angleščina, pouk pa se izvaja tako v slovenščini kot angleščini.

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Cilj maturitetnega tečaja je priprava dijaka na splošno maturo. Gre za obliko rednega šolanja, v katerega se lahko vpiše vsak, ki je končal srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo in opravil poklicno maturo, posameznik, ki je zaključil 3. letnik gimnazije in vsaj za eno leto prekinil šolanje, dijak, ki se je izobraževal na Waldorfski gimnaziji ali posameznik, ki ni zaključil predhodno naštetih oblik izobraževanja, ampak kljub temu uspešno opravi preizkus znanja na ravni 3. letnika gimnazije.

3D pogled

Vhod

Telovadnica

Modra dvorana

Knjižnica

Dvorana

Tajništvo

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 04 281 17 10 gimnazija.kranj@gimkr.si
Svetovalna služba 04 281 17 17
Zbornica 04 281 17 18
TRR: SI56011006030693636

Vodstvo šole

Gimnazija Kranj

Aljoša Brlogar

Ravnatelj

Barbara Kušar, prof.

Pomočnica ravnatelja

Gašper Markič, prof.

Pomočnik ravnatelja

Eva Čufar Šorli

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan 7.00 – 8.00; 9.30 – 11.30

Tanja Varjačič, univ. dipl. ped. in soc

Svetovalna služba

Uradne ure: dopoldan: vsak dan 9.00 - 11.00, popoldan: ob sredah 14.00 - 16.00

Katja Pegam, univ. dipl. psih.

Svetovalna služba

Uradne ure: dopoldan: vsak dan 9.00 - 11.00, popoldan: po dogovoru

vir: http://www.gimkr.si/domov/