Gimnazija Brežice

O šoli

Gimnazija Brežice je pomembna izobraževalna ustanova v Posavju. Dijake v času šolanja spodbujajo k osebnostnemu in čustvenemu razvoju in jih ustrezno pripravijo na nadaljnjo poklicno ter življenjsko pot. Dijaki Gimnazije Brežice vsako leto dosegajo dobre uspehe na maturi, na različnih tekmovanjih in olimpijadah. Ponujajo bogat izbor kulturnih, športnih in drugih aktivnosti, ki potekajo v sklopu pouka in v izvenšolskih dejavnostih. Šola izvaja program splošne gimnazije, ima pa tudi športni oddelek, v katerega se lahko vpišejo perspektivni športniki. Kakovostno izvedene predmetne vsebine še dodatno bogatijo različni projekti, ki potekajo na državni in mednarodni ravni, ekskurzije, tečaji in druge aktivnosti.

Število maturantov na leto: 93

Število vseh dijakov: 382

Število vseh profesorjev: 39

Drage dijakinje, dijaki in spoštovani starši!

Spoštovani starši, vabimo vas k sodelovanju pri postavljanju ciljev za vašega otroka, k skupnemu iskanju poti za doseganje teh ciljev, torej kakovostnega znanja in otrokovih osebnih uspehov ter zadovoljstva.

Drage dijakinje in dijaki, ali že veste, kako bi prišli tja, kamor ste namenjeni? Ali potok ve, da se bo izlil v reko – da bi se po njej spustil v morje? Ali že vidite pred seboj cilj?

Do cilja in osebnega uspeha vas lahko pripelje mnogo različnih poti, kot se mnogo različnih potokov steka v mogočno reko. Vse poti do vaših ciljev vodijo iz vas in – do vas. Kako najti svojo lastno pot do notranjega zadovoljstva? Vprašajte se, kateri potok morate prebresti, da bi zaplavali v mogočni reki znanja in se znašli v morju učenosti …

Vaši cilji in cilji brežiške gimnazije se prepletajo. Skupaj z vami se veselimo uspehov, ki jih dosegate v času šolanja. Pripravljamo vas na uspešno nadaljevanje izobraževanja. Verjamemo, da ob zaupanju v svoje sposobnosti spoznate, da je znanje vrednota.

Vsem skupaj želimo mnogo prijetnih doživetij, pridobljenega znanja in uresničenih ciljev – v tem šolskem letu in vedno.

Uroš Škof, prof., ravnatelj Gimnazije Brežice

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program splošne gimnazije dijake pripravi na splošno maturo in na nadaljnjo izobraževanje na univerzi. Program je sestavljen iz obveznih predmetov in iz obveznih izbirnih vsebin.

GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Športni oddelek gimnazijskega programa poteka po enakem vsebinskem redu kot program splošne gimnazije. Posebnost je prilagojen učni sistem, ki dijakom omogoča usklajevanje šolskih in športnih obveznosti. V športni oddelek se lahko vpišejo tisti kandidati, ki so registrirani v panožni športni zvezi, se udeležujejo tekmovanj in izpolnjujejo druge pogoje. Program omogoča tudi šolanje na daljavo.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 07/49-92-350 gimnazija.brezice@guest.arnes.si
Knjižnica 07/49-92-360
Računovodstvo 07/49-92-354
Svetovalna služba 07/49-92-364
Kabinet slovenščina 07/49-92-367
Kabinet matematika 07/49-92-363
Kabinet tuji jeziki 1 (angleščina) 07/49-92-369
Kabinet tuji jeziki 2 (nemščina, francoščina) 07/49-92-370
Kabinet geografija 07/49-92-362
Kabinet zgodovina 07/49-92-368
Kabinet športna vzgoja 07/49-92-371
Kabinet kemija 07/49-92-366
Kabinet biologija 07/49-92-365
Kabinet fizika 07/49-92-372
Kabinet informatika 07/49-92-356
Kabinet ekonomija 059336358
Kabinet umetnosti 07/49-92-374
Kabinet družboslovja (psihologija, filozofija, sociologija) 07/49-92-377
TRR: SI56 0110 0603 0692 472

Vodstvo šole

Cirila Klarić

Tajništvo

Uradne ure: vsak delovni dan od 8.00 do 12.00

Gordana Rostohar

Svetovalna služba
vir: https://www.gimnazija-brezice.si